TGIF_22.02.07 Wykładane domy

Today God Is First

Logo_TGIF2

Czy już czas na to, abyście mieszkali w domach wykładanych tafelkami, podczas gdy dom Pana leży w gruzach?
Agg. 1:4

Mamy obecnie ogromny kryzys dysproporcji w duchowym domu Bożym. Moralny kręgosłup naszego świata zepsuł się. Zazdrość, bałwochwalstwo, rozkosze są bogami naszych dni i nie inaczej jest w Ciele Chrystusa. Prorok Aggeusz pisał o ludziach, którzy stracili zainteresowanie potrzebą zbudowania domu Bożego, dlatego że byli tak zajęci swoimi własnym światowymi potrzebami. Spotkanie z Bogiem jest niebezpiecznym miejscem. Gdy nasz świat zaczyna skupiać się wokół większego zaspokajania przyjemności, budowania większych i lepszych domów, a zawodzi w uznaniu za ważne tego, co ważne dla Boga, to powinno być to dla nas ostrzeżeniem.

Jezus wszedł do świątyni i wypędził tych, którzy kupowali i sprzedawali wewnątrz. Poprzewracał stoły wekslarzy i łaski sprzedawców gołębi. Napisano: dom mój będzie nazwany domem modlitwy, a wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców.(Mat. 21:12-13). Jezus przybywszy do Jerozolimy znalazł wierzących biznesmenów kupującychi sprzedających w świątyni. O ile im było wiadome, była to zaakceptowana praktyka tamtych dni. Ich ojcowie tak robili i teraz oni. To był dzień jak co dzień, biznes jak zawsze. Jezus wpadł w gniew, powywracał stoły i powiedział, że Jego dom miał być domem modlitwy. Odkrył, że wierzący biznesmeni tamtych dni postrzegali Jego dom jako miejsce zysku, a nie modlitwy. Stanęli w miejscu zadowolenia, które nie było akceptowane przez Pana. W chwili, gdy zaczynamy mieszać się z moralnym stanem bezbożnego świata, zaczynamy tracić Bożą perspektywę na życie.

Łatwo jest zacząć mieszać się z naszą kulturą i akceptować to, jest proponowane przez bezbożnych. Bóg wzywa nas do tego, abyśmy byli solą w świecie, który potrzebuje dużo soli. Wy jesteście solą ziemi; jeśli tedy sól zwietrzeje, czymże ją nasolą? Na nic więcej się już nie przyda, tylko aby była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana. (Mt. 5:13). Każdy z nas musi zadać sobie pytanie, czy już stracił swoją sól. Czy mamy jakiś wpływ na nasz świat? Czy też nasz świat ma wpływ na nas? Proś Boga, aby dał ci wizję tego, w jaki sposób możesz być solą świata wokół ciebie.

раскрутка сайта коммерческое предложение

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.