TGIF_23.02.07 Przychylność Pana

Today God Is First

Logo_TGIF2

Chcemy iść z wami, albowiem zrozumieliśmy, że z wami jest Bóg.
Zach 8:23 (BT)

Niewielu mężów Bożych stało się ludźmi nadzwyczajnej wiary bez wpływu mentorów. Mentor, to ktoś kto bierze odpowiedzialność za duchową i czasami fizyczną troskę o kogoś innego. Wymaga to oddania ze strony zarówno nauczyciela jak i ucznia.

Eliasz mentorował Elizeusza. Elizeusz stał się jednym z największych proroków całej Biblii. Jedną z głównych przyczyn było pragnienie Elizeusza. Chciał on podwójną porcję ducha Eliasza. Właśnie to pragnienie doprowadziło go do całkowitego zaprzedania swego życie Bożym celom. Miałem przywilej spotkania wielu mentorów w moim duchowym życiu. W każdym stadium mojej dojrzałości, Bóg przyprowadzał nowych mentorów, których unikalne dary były inne niż tych poprzednich. Bóg dał mi pragnienie, aby mieć podwójną porcję tych pozytywnych cech moich mentorów. Tego pragnienia bardzo brakuje dziś wielu. Nie wiedzę go między tymi, którzy mogli by być potężnie używani w Królestwie. Zamiast tego troski o byt rozpraszają ich. Są to dwie sprzeczna postawy: „poszukiwanie jadłospisu” przeciwko naciskaniu na pełny wymiar tego, co Bóg może dla nich mieć.

Kim są Boży ludzie pojawiający się w twoim życiu? Czy uczysz się od nich? Czy szukają oni podwójnej porcji swego namaszczenia? Co uniemożliwia ci zdobycie ich mądrości i doświadczenia? Być może Bóg sprowadził ich do ciebie, aby przygotować cię do tego, abyś był mężem, niewiastą Bożą o ogromnym namaszczeniu. Niemniej, jest potrzebny czas ćwiczenia i oczekiwania, aby wypróbować twoją wiarę. Proś Pana, aby pokazał ci, czy jest ktoś, kto mógłby cię mentorować, lub kogo ty mógłbyś mentorować.

aracer.mobi

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.