Wykręcanie Bożej łaski i prawdy przez ducha Izebel

Jennifer Leclaire

Jezus wyraźnie ostrzegł swój kościół przed fałszywymi doktrynami Izebel, ale temu starożytnemu złu udało się ukryć pod maską kontroli i manipulacji, podczas gdy nieliczni rozpoznają jej głębsze działanie. Rzeczywiście, większość nie widzi Izebel jako propagatora fałszywych doktryn, które dają świętym pozwolenie na grzech.

Greckie słowo Izebel w Księdze Objawienia 2:20 jest faktycznie synonimem fałszywego nauczyciela „ … ale mam przeciw tobie to, że pozwalasz działać niewieście Izebel, która nazywa siebie prorokinią, a naucza i zwodzi moje sługi, by uprawiali rozpustę i spożywali ofiary składane bożkom”. Wierzę, że jedną z fałszywych doktryn Izebel jest kładzenie nacisku na zniekształcone przesłanie łaski Bożej.

Oto jak to działa: Izebel najpierw kusi cię do niemoralności, bałwochwalstwa, pijaństwa czy homoseksualizmu mówiąc, że to jest OK. Po tym jak wpadasz w pułapkę, nauka Izebel łagodzi twoje sumienie mówiąc ci, że wszystkie twoje przeszłe, teraźniejsze i przyszłe grzechy są już odpuszczone, że nie ma potrzeby za nie żałować. W rzeczywistości, Izebel nie żałowała (Obj. 2:21 „Dałem jej czas, by się mogła nawrócić, a ona nie chce się odwrócić od swojej rozpusty”) – i nie robią tego ci, którzy zostali uwiedzieni przez tego ducha fałszywych doktryn. To jest niebezpieczny a nawet godny potępienia błąd.

Izebel nie pokutowała

Pomimo dobrych uczynków, miłości, służby, wiary i cierpliwości Jezus miał

nieco przeciwko kościołowi w Tiatyrze ponieważ jego przywództwo pozwoliło fałszywej prorokini nazwanej Izebel nauczać i uwodzić swoje sługi, żeby dopuszczali się seksualnej niemoralności i bałwochwalstwa (Obj. 2:20 ). Jezus powiedział:

I dałem jej czas, by się mogła nawrócić, a ona nie chce się odwrócić od swojej rozpusty. Oto rzucam ją na łoże boleści, a tych, co z nią cudzołożą – w wielkie utrapienie, jeśli od czynów jej się nie odwrócą; i dzieci jej porażę śmiercią. A wszystkie Kościoły poznają, że Ja jestem Ten, co przenika nerki i serca; i dam każdemu z was według waszych czynów” (w. 21-23).

Jezus kontynuował dając słowo zachęty reszcie w Tiatyrze: „Wam, zaś, pozostałym w Tiatyrze, mówię, wszystkim, co tej nauki nie mają, tym, co – jak mówią – nie poznali głębin szatana: nie nakładam na was nowego brzemienia”(w. 24 ). To potwierdza, że Izebel była winna nauczania fałszywych doktryn. Ale tych, którzy ich nie przyjęli Jezus zachęcał: „to jednak, co macie, zatrzymajcie, aż przyjdę”(w. 25). Innymi słowy, nie ulegajcie tej fałszywej doktrynie-nie dajcie się zwieść.

Szatan powykręcał Biblię

Niektórzy twierdzą, że duch Izebel nie istnieje, ponieważ nie jest konkretnie nazwany w Piśmie, ale jest jasne, że ta sama demoniczna siła miała wpływ zarówno na Izebel w Tiatyrze jak i na królową Izebel w Starym Testamencie. Studium Pisma Świętego ukazuje wpływ tego złego ducha począwszy od Księgi Rodzaju a skończywszy na Księdze Objawienia (głębiej zajmuję się tym zagadnieniem w mojej książce The Spiritual Warrior’s Guide to Defeating Jezebel.)

Wystarczy powiedzieć, że Izebel przez tysiące lat uwodziła sługi Boże po części fałszywymi zapewnieniami, że Boża łaska jest wystarczająca bez pokuty. Biblia wyraźnie stwierdza, że jeśli wyznajemy swoje grzechy, Bóg jako wierny i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości (1 J 1:09). Ale musimy wyznać nasz grzech. Kiedy grzeszymy, trzeba też żałować, aby utrzymać więź z Bogiem.

Diabeł nie stosuje żadnych nowych sztuczek. Duch Izebel wypacza Słowo Boże tak jak Szatan, kiedy kusił Jezusa na pustyni. Szatan powiedział Jezusowi: „Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół. Jest bowiem napisane: „Aniołom swoim rozkaże o tobie, a na rękach nosić cię będą byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień„. Jezus powiedział do niego: „Ale jest napisane także: „Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego” (Mat. 4:6-7). Szatan chciał też, żeby Jezus oddał mu cześć, a Jezus powiedział mu: „Będziesz czcić Pana, Boga twego, i Jemu samemu służyć będziesz” (w. 9-10).

Tak samo Izebel stara się skusić cię do grzechu przekręcając Słowo Boże. Nauczanie Izebel daje przyzwolenie na popełnianie niemoralności i bałwochwalstwo. Izebel powie, że w porządku jest cudzołożyć, jeśli się wzajemnie kochacie, ponieważ nie narusza się wtedy nowego przykazania, jakie dał nam Jezus: „Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie”(J 13:34). Izebel złapie cię w pułapkę idealizowania ulubionego kaznodziei prawdopodobnie podczas pracy za kulisami w celu sprowokowania go do seksualnego grzechu.

Idąc za fałszywym nauczaniem

Izebel nie pokutowała i nie chce, żebyś i ty pokutował. W odniesieniu do Izebel, David Wilkerson ujął to w ten sposób: „Chcę powiedzieć, w sposób niebudzący wątpliwości, że niebezpiecznie jest słuchać złego nauczania. Fałszywa doktryna może cię pogrążyć łatwiej niż wszystkie pożądliwości i grzechy ciała. Fałszywi kaznodzieje i nauczyciele wysyłają więcej ludzi do piekła, niż wszyscy dilerzy narkotykowi, alfonsi i prostytutki razem wzięte. Nie ma w tym żadnej przesady – wierzę w to. Tłumy ciemnych, zwiedzionych chrześcijan śpiewają i wysławiają Pana w kościołach zniewolonych przez fałszywe doktryny. Tysiące siedzą wokół nauczycieli wylewających na nich demoniczne doktryny i wychodzą mówiąc: „Czyż to nie było wspaniałe?”.

Wilkerson napisał te słowa w odniesieniu do fałszywych doktryn Izebel w 1988 roku. Minęło już 25 lat od kiedy bił na alarm, a mimo to dzisiaj coraz więcej wierzących jest miotanych przez każdy powiew tej nauki bardziej niż kiedykolwiek wcześniej (Ef 4:14).Oszustwo Izebel jest prawdziwe, czy wierzysz w istnienie tego ducha czy nie. Boży ludzie są tak zaprzedawani Szatanowi poprzez zniekształcone przesłanie, że niektórzy, broniąc go twardo, zrobią wszystko, żeby publicznie zamordować każdego, kto przemawia przeciwko niemu, nazywając ich faryzeuszami i legalistami, albo jeszcze gorzej.

Nie popełnij błędu: kocham łaskę Bożą, ale łaska musi stanąć na prawdzie, żeby była prawdziwą łaską.

Umiłowani, nie dajcie się zwodzić przeróżnym i obcym naukom” (Hebr. 13:9). „Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho łechce” (2 Tym. 4:3). Bądź wierny nauce Chrystusa. Mówi się, że największym oszustwem diabła jest przekonać ludzi, że on nie istnieje. Jeśli to prawda, największym oszustwem Izebel jest przekonać ludzi, że ona ma wszystko pod kontrolą, podczas gdy subtelnie wypacza łaskę Bożą, a kochający Bóg pragnie, aby oni wszyscy pokutowali. Amen.

продвижение

Click to rate this post!
[Total: 13 Average: 3]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.