Wyznania nowego człowieka

Oryg.:  Confessions of the New Man Troy Crider

Troy Crider

I o to się modlę, w abyś, miarę jak rozumiesz i doświadczasz wszelkiego dobra, jakie mamy w Chrystusie, stosował w praktyce tą hojność, która pochodzi z  wiary twojej” (Flm. 1:6 wg. wersji ang. – przyp.tłum.).

Z Chrystusem zostałem ukrzyżowany. Stary człowiek umarł wraz z Nim na krzyżu. Ta osoba, którą byłem w Adami, umarła. Bóg poprzez skończone dzieło krzyża zatroszczył się o korzenie grzechu, jakie tkwiły w starym człowieku. Moja stara duchowa tożsamość, śmierć w przestępstwach i grzechy zostały usunięte raz na zawsze. Jezus zniszczył dzieła diabła i wziął ode mnie nasienie Adama. On zabrał kamienne serce z mojego ciała.

Zostałem uwolniony od grzechu i jestem martwy dla niego. Stary człowiek i jego uczynki zostały zdjęte. Zostałem uwolniony. Stare rzeczy przeminęły. Już nie jestem dzieckiem nieposłuszeństwa. Bóg jest teraz moim Ojcem, On uwolnił mnie od mocy ciemności i przeniósł mnie do Królestwa Swego Syna umiłowanego. On wyrwał mnie z tego, obecnego złego świata. Przez krzyż świat jest ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata.

Jestem teraz w Chrystusie. Zostałem zrodzony z wysokości. Gdy urodziłem się z łona mej matki, stałem się stworzeniem, które nigdy wcześniej nie istniało. Tak samo, gdy pojawiłem się i zostałem zrodzony z woli Bożej, stałem się nowym stworzeniem narodzonym z Boga, które nigdy wcześniej nie istniało. Bóg dał mi nowe serce, serce mięsiste, z ciała, i włożył we mnie nowego ducha, ducha mocy i miłości. Miłość Boża została wlana w moje serce przez Ducha Świętego. On stworzył ze mnie nowe stworzenie. Wszystko stało się nowe, i wszystko jest z Niego.

Wszystkie obszary mojego umysłu, emocje, serce i stary sposób życia kiedyś poddane grzechowi i szatanowi teraz poddane są Panowaniu Chrystusa. Te obszary mojej duszy, które, gdy jeszcze byłem niewolnikiem Szatana i jego woli, były zniszczone, pustynne i zrujnowane, są teraz przez suwerennego Ducha ufortyfikowane i zamieszkiwane przez królowanie Chrystusa. Nie jestem już niewolnikiem grzechu, a grzech nie panuje już więcej nade mną. Prawo Ducha, który daje życie uwolniło mnie do prawa grzechu i śmierci.

Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, ze względu na Swoją wielką miłość, którą mnie umiłował, ożywił mnie i wzbudził wraz z Chrystusem. Gdy Jezus wstąpił do nieba i zasiadł po prawicy majestatu na wysokości, ja wstąpiłem z Nim i zostałem posadzony w okręgach niebieskich wraz z Nim. Bóg dał mi teraz wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności, i pobłogosławił mnie wszelkim duchowym błogosławieństwem w okręgach niebieskich w Nim.

Jestem połączony z Chrystusem i jestem jednym duchem z Nim. Dzięki mojej jedności z Chrystusem, jestem teraz współuczestnikiem boskiej natury. Mam naturę Boga w sobie. On zbawił mnie przez obmycie i odnowienie przez Ducha Świętego. Zostałem odnowiony w mym duchu i mam duchowe DNA Boga Ojca. Narodziłem się na nowo, nie z zepsutego nasienia, lecz z ziarna nieskażonego. To boskie nasienie, które zostało zasiane w mojej najgłębszej istocie będzie rozkwitać coraz bardziej i bardziej aż upodobni mnie do doskonałego życia Chrystusa.

Już nie ja żyję, lecz Chrystus żyje we mnie. A życie, którym żyję w ciele, jest życiem w wierze w Niego we mnie. Moje życie jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. On jest moim życiem. Mam teraz skarb ukryty w sobie, aby moc, która przewyższa wszystko była z Boga.

Nie jestem już dłużnikiem ciała, aby żyć według jego pragnień i żądz. Zamiast tego, przez Ducha Bożego, uśmiercam uczynki mego ciała. Dziś to ciało grzechu jest uznane za martwe. Dzięki miłosierdziu Bożemu oddaję moje ciało jako świętą, żywą ofiarę, miłą Bogu. Pragnienia tego ciała zostaną uśmiercone nie dzięki własnym wysiłkom i zmaganiom, ani nie dzięki mocy i sile, lecz przez wiarę w Ducha Chrystusa we mnie.

Stałem się świątynią Ducha Świętego. Moje ciało jest teraz stałym kanałem przepływu życia i charakteru Chrystusa. Bóg wybrał mnie w Chrystusie, abym był święty i bez winy przed Nim w miłości. Dziś, oddaję moje członki w niewolę sprawiedliwości ku uświęceniu. Wszystko mogę w Chrystusie, który mnie umacnia!

Pomimo że nosiłem obraz człowieka z prochu i szatana, teraz noszę obraz Niebiańskiego Człowieka, Chrystusa Jezusa. Bóg teraz mieszka we mnie i On nie chce być ograniczany w pracy ze mną, ale „sprawia i chcenie i wykonanie ku Jego upodobaniu”. On spowoduje, że będę chodził według Jego praw, zachowywał Jego przykazania i wykonywał je.

Bóg stale umacnia mnie według bogactwa Swej chwały przez Ducha Świętego w moim wewnętrznym człowieku, aby Chrystus mógł mieszkać w mojej duszy. Cokolwiek robię czy to w słowie, czy w uczynku, czy to picie czy jedzenie, sen czy prysznic, praca, czytanie, modlitwa wszystko robię w imieniu mojego Pana Jezusa. Wszystko to robię według potężnej mocy Jego działającej we mnie.

Nieustanie kształtuje mnie i na to zostałem przeznaczony, abym został ukształtowany na Jego podobieństwo. Ubrałem na siebie nowego człowieka i jestem umacniany w wewnętrznym człowieku przez poznanie na obraz Tego, który mnie stworzył. Kiedy będę trzymał się dzisiejszego dnia Chrystusa, jestem przemieniany przez Ducha na Jego obraz, z chwały w chwałę. Staję się podobny do Ogrodu Eden. W Imieniu Jezusa. Amen!

– – – – – – – –

Troy Crider. Wykorzystano za zgodą.

Post podlega prawom autorskim Copyright 2011 Dr. Stephen R. Crosby www.drstevecrosby.wordpress.com.

Udziela się zgody na kopiowanie, przekazywanie czy dystrybucję tego artykułu jeśli niniejsza uwaga zostanie zachowana na wszystkich duplikatach, kopiach i linkach referencyjnych. Na druk w celach komercyjnych czy w jakimkolwiek formie przeznaczonej dla mediów należy uzyskać. contact stephcros9 @  aol.com.

продвижение

Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.