Zawsze chodzi o cześć#Różne Artykuły_2

#


Maoz Israel: August 2007, It’s All About Worship
 
 

                  
              Zawsze chodzi o cześć

Report: sierpień 2007
Av – Elul  5767
Click for PDFDennis Lindsay
 
Izrael: Naród przeznaczenia


Jestem przekonany, że Izrael jest miarą, planem, szkicem i programem
Bożym jeśli chodzi o to, co On zamierza robić z pozostałymi narodami świata.
Jest całkowicie niemożliwe, aby tak drobny kraj mógł dominować nocne
wiadomości dzień w dzień, każego tygodnia, każdego miesiąca. Kimże jest
Izrael? Coż takiego jest w drobinie ziemi, która jest wielkości pinezki
na mapie świata? Dlaczego jest w centrum uwagi przez tysiące lat? Odpowiedź
na to pytanie jest prosta: Zawsze chodzi o cześć/uwielbienie.
    Ostatnia wojna na Środkowym Wschodzie między Izraelem, a
Libanem została  błędnie nazwana.. W rzeczywistości w tej wojnie nie
chodzi o Izrael zwalczający  Hezbollach  czy na odwrót; nie
jest to też walka Izraela z Syrią,  Iranem czy choćby  nawet Islamem.
Wojna, którą prowadzi Izrael  jest i będzie walką aż  do
końca tego wieku i która istnieje między siłami Szatana i siłami 
Boga.Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba – Bóg Izaela, Jahwe – jest 
Jego imię. Hezbollah jest po prostu jedną z wielu terrorystycznych organizacji, 
które Szatan zwiódł  do walki ze swoim głównym
wrogiem:  Bogiem. Tak więc wrogiem Izraela,  jak i Ameryki, nie
jest Hezbollah, Hamas,  Palestyńczycy, Syryjczycy,  Iran, Islam
czy Allah. Wrogiem jest raczej, i zawsze nim był ten, który 
pragnie uwielbiać tylko siebie – Szatan.          
                     
                     
                     
                     
                     
     
   
                     
   


                  
         
    Jedną z lekcji, których uczy Ksiąga Joba to mowa
o toczącej  się  walce w okręgach niebieskich. Bóg chciał
nauczyć Joba – i wszystkie   pokolenia – czegoś na temat walki o dusze
ludzkości. W księdze Daniela 12:2,12 i w Liście do Efezjan 6:10-12 również
widoczne jest natężnie tej  walki.


  Izrael: centrum konfliktu


  Lecz dlaczego Izrael jest tak centralny w tej wielowiekowej walce?
Co jest  takiego w Izraelu, że jest tak atrakcyjny?  Z pewnością
nie jest to naturalne  piękno. Podróżowaliśmy po Izraelu 
i po wielu innych krajach świata  wielokrotnie i porównanie
do Izraela  takich miejsc jak europejskie czy szwacjarskie Alpy, tropikalne
wyspy, czy  naturalne parki Ameryki wypada  bardzo blado dla naszego
kraju. Czy są to może  naturalne złoża przyciągające  przeciwników
Izraela do pokonania go?   Trudno byłoby wycenić  ziemię izraelską
za kurz i piach spoczywający na niej.  W rzeczywistości,  większość
tego kraju jest wypalona, gdzie dosłownie nic  nie rośnie. Bez nawadniania
i ożywiania, które zaczęto niecałe  60 lat temu, gdy Izrael
stał się państwem, ta ziemia byłaby faktyczna pustynią.  Nie, to nie
piękno ani naturalne surowce powodują, że otaczające arabskie  kraje
chcą tego miejsca.                
             


  Jeruzalem: Klucz do konfliktu  Jakie jest więc źródło tego  konfliktu? Odpowidzią
jest Jerozolima.  Przyczyną takiej atrakcyjności Izraela  dla
przeciwników jest Jerozolima.  A jednak Jerozolima nie daje
się porównać  z tak pięknymi miastami jak  Paryż, Londyn
czy Rzym. Każde większe miasto na świecie ma swoje wielkie zalety: rozmiar,
architekturę, bogactwo i wielkie  turystyczne atrakcje. Co powoduje,
że Jerozolima jest o wiele bardziej pożądana  niż te główne
miasta świata? Odpowiedź znajdujemy w Biblii. Jerozolima  jest znana
z tego, że należy do Boga i Bóg wybrał ją na miejsce dla  Swojego
Imienia. Pewnego dnia ludzie ze wszystkich narodów przyjdą  i
będą czcić Jego Imię w tym Świętym Mieście. Jerozolima będzie centrum uwielbienia 
ziemi. Biblia ogłasza, że Jerozolima jest miastem Bożym. Przeczytajmy Ps. 
132:13,14


                   
                     
       
                     
     


  Albowiem Pan wybrał Syjon i chciał go na swoje mieszkanie.Tu miejsce
odpocznienia  mego na wieki; Tu zamieszkam, bo upodobałem je sobie.


W 2 Księdze Kronik 33:7, Bóg mówi:


W tej świątyni i w Jeruzalemie, które wybrałem spośród
wszystkich plemion izraelskich, umieszczę imię moje na wieki    Wzgórze Świątynne: Centralny punkt konfliktu


    Mówiąc bardziej szczegółowo, punktem konfliktowym
jest Wzgórze   Świątynne, gdzie zostały zbudowane i zburzone
pierwsza i druga światynia. Obecnie Wzgórze Świątynne jest domem Meczetu
na Skale i Al-Aksa – islamskich domów chwały dla boga księżyca. Jak
stwierdzili moja siostra Shira   Sorko-Ram wraz z mężem,  Arim,
w kwietniowym Liście Maoz, „Jest to kosmiczna  wojna, epicentrum duchowych
zmagań o los ludzkiej rasy”.


Wzgórze Świątynne to miejsce,
gdzie Abraham ofiarował na ołtarzu Izaaka Bogu – akt skrajnego oddania czci.
To miejsce, gdzie Salomon wzniósł Świątynię dla ludzi Bożych, aby
tam czcili Boga. Wzgórze Świątynne jest miejscem, gdzie któregoś
dnia wszyscy ludzie zbiorą się, aby uczcić Boga Stworzyciela. Biblia mówi
o tym wyraźnie:


W owym czasie będą nazywać Jeruzalem tronem Pana i tam w Jeruzalemie
zgromadzą się wszystkie narody w imieniu Pana i już nie będą postępować
według uporu swojego złego serca

 
(Jer. 3:17).


I stanie się w dniach ostatecznych, że góra ze świątynią Pana
będzie stać mocno jako najwyższa z gór i będzie wyniesiona ponad
pagórki, a tłumnie będą do niej zdążać wszystkie narody.I pójdzie
wiele ludów, mówiąc: Pójdźmy w pielgrzymce na górę
Pana, do świątyni Boga Jakuba, i będzie nas uczył dróg swoich,
abyśmy mogli chodzić jego ścieżkami, gdyż z Syjonu wyjdzie zakon, a słowo
Pana z Jeruzalemu.


(Iz. 2:2,3).


  Szatan: istota tego konfliktu


  Największym pragnieniem serca Szatana jest, aby był czczony. Czytamy
w  Księdze Izajasza o odrzuceniu Szatana sprzed obecności Bożej. W rozdziale
14  ujawnione zostaje  5 „pragnień” Szatana:


O, jakże spadłeś z nieba, ty, gwiazdo jasna, synu jutrzenki! Powalony
jesteś na ziemię, pogromco narodów! A przecież to ty mawiałeś w
swoim sercu: Wstąpię na niebiosa, swój
tron wyniosę ponad gwiazdy Boże i
zasiądę na górze narad, na
najdalszej północy. Wstąpię na szczyty
obłoków, zrównam się z Najwyższym.

(Iz. 14:12-14, podkreślenia dodano).


Wszystkie „Ja …. ę” wskazują na to, że chce on być na wyższym szczeblu,
  chce być Bogiem;chce być czczony. Gdy kusił Chrystusa, Jezus odpowiedział 
mu:


  I rzekł do niego  diabeł: Dam ci tę całą władzę i chwałę ich,
ponieważ została  mi przekazana,  i daję ją, komu chcę. Jeśli
więc Ty oddasz mi pokłon, cała  ona twoja będzie.  A odpowiadając
Jezus rzekł mu: Albowiem napisano: Panu  Bogu swemu pokłon oddawać
i tylko jemu będziesz służył.

(Łuk 4:6-8).W naturze Szatana zawsze jest zwrócić cześć ku sobie. Jezus,
z drugiej strony, zawsze zwraca rozmowę w kierunku OjcaPodstawowy konflikt na planecie Ziemi: cześć


  Największa bitwa na planecie Ziemi toczy  się o to, kogo czy
co każdy z  nas będzie czcił. Ludzie zostali stworzeni,  aby być
czcicielami. Człowiek  zawsze będzie czcił kogoś lub coś. Ostatecznym 
celem Szatana dla człowiek  jest to, aby czcili jego. Czytamy w 13
rozdziale  Księgi Objawienia, że wielu  ludzi będzie to robić.
Jest również oczywiste  z Pisma i wydarzeń  dni współczesnych,
że Szatan ma obsesję na punkcie  Wzgórza  Świątynnego.
To tam Szatan kusił Jezusa, aby wyskoczył ze szczytu, aby ludzie  zobaczyli
cud przetrwania upadku. Święte Świętych jest miejscem, gdzie pojawia 
się Boża chwała i kusząc Jezusa Szatan miał nadzieję pochwycić go, lecz
zawiódł  się. Setki lat później Szatan zwiódł 
sługę Kalifa Omara, w  VII wieku, aby przejął w posiadanie Górę
– miejsce  przeznaczone dla  Króla Królów
i Pana Panów. Teraz  Szatan szuka  swojej drugiej szansy
na górze Bożej – Wzgórzu  Świątynnym.  Niemniej
jestgo ucieczka będzie szybka i ostateczna.


A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora z ognia
i siarki, gdzie znajduje się też zwierzę i fałszywy prorok, i będą dręczeni
dniem i nocą na wieki wieków


(Obj. 20:10)

  Izrael: Centrum Czci/UwielbieniaTak mówi Wszechmocny Pan: Tak jest z Jeruzalemem. Umieściłem
je pośród narodów, a dokoła niego kraje.


(Ezek. 5:5).Połowa z 2000 uczestników na Konferencji
Messianic Jewish Alliance of America w czasie, gdy uwielbiają Boga Izraela
  Izrael jest geograficznym centrum świata, jest pępkiem Azji, Afryki
i Europy.  Jest centrum świata jeśli chodzi o objawienie. To tam Mojżesz
napisał prawo;  tam prorocy żyli i nauczali; tam została napisana Biblia.
Jest to miejsce,  gdzie narodził się Mesjasz; żył, mieszkał, nauczał,
został ukrzyżowany, pochowany i powstał z martwych oraz wstąpił do nieba.
Jest to również miejsce, do którego On wróci.   
                   To dlatego Izrael jest na frontowej linii całego świata
i dlatego będzie   miejscem ostatniej bitwy stoczonej na ziemi. Będzie
to centrum Bożej chwały,   gdyż Mesjasz będzie rządził i panował nad
całą ziemią z Jerozolimy. Będzie   to wieczne centrum chwały dla jedynego
i jedynie prawdziwego Boga.


      Bóg stworzył, zarządził, ukochał, powołał
i strzegł Izraela   od samego jego poczęcia, które zaczyna się
od cudu dokonanego przez   Abrahama i Sarę. Izael trwa dzięki cudownej
ochronie. Egipt nie był w stanie   zniewolić go, Czerwone Morze zatopić,
wieloryb Jonasza pogrążyć, ognisty piec  spalić, złość Hamana powiesić,
narody ziemi nie były w stanie zasymilować,   a największe światowe
dyktatury unicestwić.
Izrael doświadczył niewypowiedzianych prześladowań i

okrucieństwa ze
strony władców zaczynając od farona poprzez Nabukadnezara, od Nerona
do Hitlera od Rosjii do tych, którzy nazywają siebie chrześcijanami.
Teraz zaś, przy ponad miliardowej liczebności Arabów mieszkających
wokoł, ostatnio terrorystycznych grup Hezbollahu i Hamasu, zagrożenie totalnego
zniszczenia wydaje się nieuniknione. Niemniej, Boże Słowo ogłasza coś przeciwnego.


  Izraela nie da się zniszczyć


Izraela nie da się zniszczyć, jak ogłasza Jeremiasz 31:35-37:


Tak mówi Pan, który ustanowił słońce, by świeciło w dzień,
który wyznaczył księżyc i gwiazdy, by świeciły w nocy, który
wzburza morze tak, że szumią jego fale, Pan Zastępów jego imię: Jeżeli
by te prawa miały się zachwiać przede mną – mówi Pan – to i ród
Izraela przestałby być ludem przede mną przez wszystkie dni. Tak mówi
Pan: Jak nie mogą być zmierzone niebiosa w górze i zbadane fundamenty
ziemi w dole, tak i Ja nie odrzucę całego potomstwa Izraela mimo wszystko,
co uczynili – mówi Pan.

Pan ostrzega również tych, których serca nastawiają się
na zniszczeni i zdobycie Jerozolimy. Mówi do nich

:

W owym dniu będę dążył do tego, aby zniszczyć wszystkie narody, które
wyruszyły przeciwko Jeruzalemowi.


(Zach. 12:9).


  Grobowce historii głoszą: „Izrael wciąż życje!”

 
   Gdzie są ci wszyscy, którzy prześladowali Izraela
przez stulecia?   Są tylko historycznymi przypisami, pogrzebanymi w
grobowcach ludzkiej historii.   Gdzie jest Izrael, gdzie Żydzi? Żyją
i mają się dobrze, stojąc na samym przedzie kosmicznej walki wieków.
Będą trwać nadal długo po tym, gdy Hezbollach i Hamaz zostaną pogrzebane
w grobowcach. Flaga Izraela będzie ciągle nad  starożytnymi ścianami
miasta Jerozolimy i nad izraelskim państwem.
  (“The Church and Israel” message. Christian Friends of
Israel   Conference. Hagee, John: 14 Sept 2006.)
Czczący Boga chrześcijanie w Izrael przy Wschodniej ŚcianieWojna jeszcze się nie skończyła


I oddali pokłon smokowi za to, że dał zwierzęciu moc, a także zwierzęciu 
oddali pokłon, mówiąc: Któż jest podobny do zwierzęcia i któż 
może z nim walczyć?


(Obj. 13:4).   Szatan nie jest skończony, ciągle zwodzi świat i wielu
światowych przywódców. Może nie uda mu się przekonać zachodnich
krajów, aby ruszyły za bogiem księżycem islamu, lecz nadal wyszykuje
inne zwodnicze boginie. Ostatnią taktyką jest  ruch New Age. NIe jest
to nic innego, jak tylko to samo stare Szatańskie kłamstwo przekazane Ewie
w ogrodzie Eden pod nową nazwą: „Jesteśmy bogami w przebraniu” głoszą. Zatem
celem  mirażu New AGE jest okrycie swojej własnej boskości. Oczywiście,
to kłamstwo zaczęło się w sercu Lucyfera, gdy zdecydował, że chce być Bogiem.
Następnie przekazał to zwiedzenia Ewie i dalej kontynuuje żerowanie na ofiarach,
które chca wielbić same siebie jako bogów. W przeciwieństwie
do tego, nasz Bóg szuka pośród ludzkości czcicieli, którzy
zastąpią tych, którzy prowadzili uwielbienie w niebie przed buntem
Lucyfera.


   Chcesz być błogosławiony?


Módlcie sie po pokój dla Jeruzalemu; niech żyją w powodzeniu
ci, którzy cię miłują

 
Ps. 122:6 (ASV). Jedną z najbardziej zdumiewających zasad
jakich nauczyłem się jeśli chodzi

o naród izraelsk

i jest to, że ci, którzy się z nim utożsamiają, są błogosławieni.
W Księdzie Rodzaju 12:3 czytamy:

I będę błogosławił błogosławiącym tobie, a przeklinających cię przeklinać
będę; i będą w tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi.

   Oznacza to po prostu, że Bóg będzie błogosławił jednostki,
kościoły,  instytucje i kraje, które błogosławią Izraela. W
Piśmie znajdujemy  liczne na to przykłady. Gdy Izraelici opuścili Egipt
w czasie Exodusu, wszyscy  Egipcjanie, którzy utożsamiali się
z nim byli błogosławieni. Później,  gdy Izrael miał wkroczyć
do Ziemi Obiecanej, nierządnica Rahab utożsamiła  się z Izraelitami
i ona oraz jej rodzina zostały pobłogosławione, ponieważ  ich życie
zostało zachowane w czasie zniszczenia Jerycha. Później, Rut – która
była poganką, o pogańskim pochodzeniu – utożsamiła się z żydowską teściową
i została pobłogosławiona tak bardzo, że znalazła się w linii rodowodowej
Mesjasza.
  W Nowym Testamencie znajdujemy jeszcze więcej przykładów
tych, których to błogosławieństwo dotknęło. Ewangelista Łukasz mówi
nam (7:1), o rzymskim  setniku, który otrzymał nadnaturalne
błogosławieństwo w wyniku okazanej  Izraelowi dobroci. Następnie w
dziesiątym rozdziale Dziejów Apostolskich  widzimy poganina,
który otrzymał zbawienie za swoją miłość do Izraela.  Ci, którzy
odmówili okazania tej dobroci znajdują się pod sądem  Bożym.


Nasza szkoła Christ For The Nations nauczła się tej lekcji i identyfikuje
się z Izraelem. Moja matka pracowicie przypomina studentom CFNI o 
błogosławieństwie, które przychodzi, gdy wspieramy Izraela i Żydów.   Chrześcijanie Stoją  w Jedności za Izraelem


  Podczas, gdy cały świat zwraca się przeciwko tej okruszynie ziemi,
wielkości  stanu New Jersey, kto stanie w wyłomie, aby wstawiać się
za nią? Jako chrześcijanie  musimy być zjednoczeni we wspieraniu Żydów.
Jest bardzo jasne dla mnie, że Bóg szuka takich chrześcijan, którzy
będa się modlili o niego gorliwie, aby mieszkańcy nawrócili się do
Mesjasza.


  W Księdze Objawienia ujawniony jest dramatyczny koniec historii
świata.  Ostateczny konfllikt o Armagedon szybko zbliża się. Linia Bitwy
już się formuuje a ostatni rozdział byłskawicznie się realizuje. Ostateczne
pytanie, jakie Bóg  zadaje ludzkości brzmi: „Kogo decydujesz się
czcić?”


      Dennnis Lindsay prezesem  i  CEO 
(dyrektorem) Christ for  the Nations w Dallas,   Texas


   Czego nauczyliśmy się
w czasie naszych wakacji.   Shira Sorko-Ram


  Otrzymaliśmy z mężem, Arim, od pewnego wspaniałomyślnego zboru 
USA dar wakacji . Wybraliśmy wyjazd na dwa tygodnie do Bawarii w Alpy. Chcieliśmy 
zobaczyć góry i zielone wzgórza, krystaliczne rzeki. Wiecie, 
z dala od zgiełku, ulicznego ruchu, wojennych wiadomości, niesprawiedliwości 
i zepsucia. Te wakacje były snem, utopią, fatazyjną ziemią, gdzie wydawało 
się, że wszelkie zło świata był równie daleko jak nastepna planeta. 
Zatrzymaliśmy się w starym niemieckim hotelu liczącym sto lat, około pół 
kilometra w górę Alp. Oddychaliśmy niesamowitym górskim tlenem, 
jak się mówi, uzdarwiającym (faktycznie) wszystko, co ma zwiążek 
z oddychaniem . W rzeczywistości ludzie przez stulecia przyjeżdżali tu na 
leczenie.
Przy śpiewie „Singing in the Rain” (Deszczowa piosenka) wspięliśmy się
na strome urwisko idąc ramię w ramię pod wielkim parasolem, gdy niemal codzinny
deszcz obmywał welwetowe zielone zbocza i wspaniałe lasy. Wyżej, choć blisko,
chmury wysypały na szczeliny i szczyty śnieg, tam gdzie tylko wytrawni wspinacze
mają odwagę się wybrać.


W tym idyllicznym świecie tak cudownym i czystym spędziliśmy pierwszy
tydzień, wypoczywając, spacerując, modląc się i kosztując w małej dziwacznej
restauracji niemieckiej kuchni domowej.
  W drugim tygodniu podróżowaliśmy nieco i powolutku zacząło
do nas docierać, że jesteśmy zaledwie 3 km od miejscowości, w której
Hitler  zbudował swoje miszkanie i kwaterę główną, i gdzie spędził
sporą część  swego publicznego życia. To w Obersalzburgu ten mężczyzna
siedział na balkonie  przyglądając się jednej z znajbardziej zdumiewających
scenerii na świecie a słuchając muzyki klasycznej Wagnera, wymyślał plany
wzięcia całego świata, całkowitego zniszczenia Żydów i ustanowienia
królestwa, które,  jak twierdził,  miało trwać 1000
lat.

                    
         

  Wraz z pieknem nautry, które odzwierciedla wspaniały majestat
Samego  Boga, Hitler  pochylał się nad badaniami i zapisami wskazującymi
rozmieszczenie 16 milionów Żydów w Europie i na całym świecie,
i planował zakładanie obozów koncentracyjnych służących do przeprowadzenie
ich eksterminacji. Powiedziano nam, że musimy odwiedzić „Orle Gniazdo”,
inżynierski cud, gdzie pomieszczenie  restauracyjne jest wkute w skalisty
szczyt na 900 metrów jak warownia  średniowiecznego mocarza.
Hitler zabawiał swych gości nad chmurami, zamierzając  przytłoczyć ich
swą super-ludzką mocą i niezwyciężonością.   Obecnie restauracja jest otwarta dla publiczności, zaś Ari, będąc
praktykieсайт

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Proudly powered by WordPress · Theme: Suits by Theme Weaver