TGIF_22.08.07 Zbliż się do ciemności

Today God Is First

Logo_TGIF2

Lecz lud stał z daleka, a Mojżesz zbliżył się do ciemnego obłoku, w którym był Bóg.
II Moj. 20:21

Podobnie jak naród Izraelski, zostaliśmy wezwani do góry Bożej, lecz niewielu chce przejść przez ciemność, aby tam się dostać. Bóg chciał objawić Swoją chwałę dzieciom Izraela, lecz ci obawiali się wejść do Jego obecności. Raczej chcieli tylko wiedzieć coś o Bogu, niż znać Go osobiście, jak Mojżesz. To zasmuciło serce Boga. Dlaczego lud izraelski nie zaryzykowali wejścia do ciemności, jeśli oznaczało to przebywanie w obecności Bożej? Czego się bali? Być może mieli takie obawy jak każdy z nas: strach przed nieznanym; strach przed tym, co się może wydarzyć; strach przed tym, że Bogu może się nie spodobać to, co zobaczy; a może nawet największy strach: strach przed samą ciemnością i tym, co leży poza nią.

Wielu z nas jest zadowolonych z tego, co o Bogu usłyszało od Bożych posłańców, lecz każdy z nas ma większe powołanie – wezwanie do wejścia do Jego obecności. Czasami to wejście w Jego obecność oznacza przechodzenie przez niespodziewane drzwi, które jawią się, jakby nic dobrego za nimi nie stało.

Nie powinniśmy obawiać się wejścia do obecności Bożej, nawet jeśli oznacza to przechodzenie przez okres ciemności. Ponad tym wszystkim musimy wierzyć w to, że Bó jest Bogiem miłości, jeśli On powołał nas do ciemności po to, abyśmy weszli do Jego obecności, to ciemność stanie się wejściem na nowe poziomy relacji z Tym, który tęskni za bliską więzią z nami.

продвижение

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.