Zwracając się ku miłości Bożej#McGatlin Ron

oh_logo

Ron McGatlin

Na całym świecie mężczyźni i kobiety, młodzi i starzy a nawet dzieci zwracają się do Bożej miłości, która prowadzi do prawdziwej czystości i prawdziwie świętego życia. Co najmniej niektórych wierzących pustka skupionego na sobie i wynagradzającego siebie sposobu życia prowadzi do świeżej otwartości na rzeczywistość przeżywania przejawów obecności Bożej. Intymne, osobiste doświadczenie przygniatającej miłości w manifestacji obecności Bożej zmienia ich serca i pragnienia.

Religia traci swój uścisk w życiu wielu, którzy są już zmęczeni ciężarem religijnych form pozbawionych prawdziwego życia Bożego. Często jest tak, że religia może tylko próbuje pomagać czuć się lepiej uczestnikom, których życie jest skupione na swoim ego.. Religijny rytualizm i formuły nigdy nie przyniosą prawdziwej świętości. Wyłącznie manifestacja miłości Bożej przez Ducha Świętego może wnieść charakter i naturę Chrystusa (samo życie Chrystusa) do serc Jego ludzi. Wyłącznie Bóg może stworzyć bezwarunkową miłość, czystość i świętość.

Religia może postarać się o to, abyśmy znali Słowo, lecz przeżycie jawnej obecności Bożej wnosi życie do tego Słowa. Dzieje się wtedy coś więcej niż znajomość i wypowiadanie Słowa – nawiązujemy intymną relację z Bogiem tego Słowa. Jego łaska (uprawomocnienie) w nas prowadzi do czystości serc i prawdziwej świętość. Nie jest to sprawa robienia czegoś – jest to sprawa bycia. Jak powiedział Wade E. Taylor: „W słowie nie mówi się nam, że mamy świadczyć, lecz mówi się, że mamy być świadkami”. Selah

Wylewane jest przez Ducha Świętego przebudzenie/odnowienie. Boży ludzie są przemieniani w tym wylaniu Ducha doprowadzającym do intymnej więzi z miłością Bożą. Chwała Boża przychodzi do zgromadzeń małych i dużych, do spotkań domowych i do masowych zgromadzeń na otwartym powietrzu a kościół zmienia się, gdy wyraźna obecność Boża dotyka i zmienia Jego ludzi.

W wielu kościołach widoczny jest Istoty brak pokoju. W tych, które sprzeciwiają się zmianie, sprawy już nie idą tak dobrze jak niegdyś. Rodziny napotykają na coraz większe trudności i odpowiedzi nie widać na horyzoncie. Moc do zwycięstwa i wprowadzenie Bożego porządku umyka im i często poddają się zniechęceniu. Wielu rozpaczliwie potrzebuje czegoś więcej, lecz jest utrzymywanych w religijnych pułapkach i odrzuca przeżycie potężnej manifestacji obecności Bożej i jego przytłaczającej miłości.

Religia to przeważnie ludzkie poszukiwania, aby osiągnąć coś dla Boga. Religie świata, włączając w to religie Wschodu, bezbożny humanizm, materializm i intelektualizm Zachodu wszystkie razem roztapiane wraz z ich ciężarami w intymnej miłości przeżywania manifestacji obecności Bożej. A w tym wszystkim chodzi tylko o Boga i o to, co On robi z naszymi chcącymi się poddać naczyniami, a nie o nas zmagającymi się z tym, co trzeba robić, aby przystąpić do Boga.

Teraz jest czas na to, aby liderzy kościelni i Boży ludzie na całym świecie odłożyli na bok swoje wątpliwości i strach, i szukali jawnej obecności Bożej z całych serc. Królestwo Boże jest u drzwi, przebudzenie/odnowienie przez wylanie Ducha Świętego już płonie jak ogień z nieba na ziemi. Nie pozwólmy na to, aby religijne pułapki powstrzymywały nas przed znalezieniem rzeczywistości intymnej miłości Bożej. On pragnie,a byśmy w intymny sposób 'zakochali się” w Nim, jak Jego oczyszczona Oblubienica.

Wiele miłości

Ron McGatlin

aracer

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.