Category Archives: Codzienne rozważania_2017

Codzienne rozważania_07.11.2017

Kazn  11:1-8
ROZDAWAJ SWÓJ CHLEB W OBFITOŚCI, A PO WIELU DNIACH ODNAJDZIESZ GO.
ROZDZIEL DZIAŁ MIĘDZY SIEDMIU, A NAWET OŚMIU, BO NIE WIESZ, JAKIE NIESZCZĘŚCIE MOŻE SIĘ ZDARZYĆ NA ZIEMI.
GDY CHMURY SĄ PEŁNE, SPUSZCZAJĄ DESZCZ NA ZIEMIĘ; A CZY DRZEWO PADA NA POŁUDNIE CZY NA PÓŁNOC, TAM LEŻY GDZIE PADA.
KTO ZWAŻA NA WIATR, NIGDY NIE BĘDZIE SIAŁ; A KTO PATRZY NA CHMURY, NIE BĘDZIE ŻĄŁ.
JAK NIE WIESZ DOKĄD WIATR WIEJE, JAK KSZTAŁTUJĄ SIĘ KOŚCI W ŁONIE BRZEMIENNEJ, TAK NIE ZNASZ DZIEŁA BOGA, KTÓRY WSZYSTKO CZYNI.
Z RANA SIEJ SWOJE NASIENIE, A NIECH NIE SPOCZYWA TWOJA RĘKA DO WIECZORA, BO NIE WIESZ, CZY UDA SIĘ TO CZY TAMTO, LUB CZY JEDNO CZY DRUGIE JEDNAKOWO WYPADNĄ.
SŁODKIE JEST ŚWIATŁO I MIŁO JEST OCZOM OGLĄDAĆ SŁOŃCE.
GDY CZŁOWIEK ŻYJE WIELE LAT, NIECH SIĘ Z NICH WSZYSTKICH RADUJE, LECZ NIECH PAMIĘTA, ŻE DNI MROCZNYCH JEST SPORO. WSZYSTKO CO NADCHODZI, JEST MARNOŚCIĄ.

Osoba nawrócona nie powinna ona żyć dla samej siebie. Jest to zupełnie sprzeczne z ogólnym poglądem na życie człowieka nienawróconego. Zamiast folgować własnym zachciankom używając tego, na co zapracowaliśmy, powinniśmy być szczodrzy w rozdawaniu innym, nawet, jeśli przez chwilę wydaje się nam całkowitym marnotrawstwem. Tak bowiem bowiem nie jest. Dary nasze w końcu wrócą do nas i wreszcie osiągniemy korzyść z naszego działania. Powinniśmy dawać hojnie, jest bowiem możliwe, że nie zawsze będziemy mieli ku temu sposobność. Pożyteczność chmur polega na tym, że oddają deszcz jaki nagromadzą. Nie powinniśmy dopuścić, by cokolwiek zniechęciło nas do spełnienia obowiązków. Jeśli drzewo upada, nie ma sensu myśleć: „Niewykluczone, że byłoby lepiej, gdyby drzewo w innym kierunku”. Sprawa jest prosta; nie upadło, tak jakbyśmy sobie tego życzyli, więc musimy sprostać sytuacji takiej, jaka ona jest. Nie wolno nam spędzać dni na „gdybaniu”, ani też nie możemy pozwolić sobie na czekanie na idealne warunki, zanim zaczniemy właściwie postępować. Jeśli będziemy czekać, aż wszystko będzie „w porządku”, to nigdy niczego nie dokonamy. Znajdujemy tu wiele lekcji dotyczących każdej dziedziny życia. Jednak szczególnie są godne przyjęcia przez tych, którzy są zaangażowani w chrześcijańskie dzieło! W tym życiu jest wiele rzeczy, o których nie wiemy. Jednak jest taka, którą znamy – mianowicie, że nie ma żniwa bez siania. Zatem bądź szczodry! Czyń dobrze! Nie osiągniesz niczego, jeśli nie będziesz działać. Czas do pracy jest teraz. Musimy pracować, kiedy możemy, ponieważ nadchodzi czas, gdy nie będziemy mogli. Czyń dobrze, gdy tylko możesz.
Życzę błogosławionego dnia.

Codzienne rozważania_06.11.2017

Kazn 10:16-20
BIADA CI, ZIEMIO, KTÓREJ KRÓLEM JEST CHŁOPIEC I KTÓREJ KSIĄŻĘTA JUŻ RANO UCZTUJĄ!
SZCZĘŚLIWA JESTEŚ, ZIEMIO, KTÓREJ KRÓL JEST SZLACHETNEGO RODU, KTÓREJ KSIĄŻĘTA W CZASIE WŁAŚCIWYM JADAJĄ, PO MĘSKU A NIE PO PIJACKU.  GDZIE WIELKIE LENISTWO, TAM DACH SIĘ ZAPADA, A GDZIE RĘCE OPIESZAŁE, TAM DOM ZACIEKA.
UCZTĘ URZĄDZA SIĘ DLA ZABAWY, A WINO ROZWESELA ŻYCIE. PIENIĄDZ UMOŻLIWIA WSZYSTKO.  ANI NA SWOIM ŁOŻU NIE PRZEKLINAJ KRÓLA, ANI W SWOJEJ SYPIALNI NIE PRZEKLINAJ BOGACZA, BO PTAKI NIEBIESKIE MOGŁYBY ROZNIEŚĆ TEN GŁOS, A STWÓR SKRZYDLATY OZNAJMIĆ TO SŁOWO.

Przerażającym jest fakt, gdy władza spoczywa w ręku niedoświadczonego władcy, którego wspomagają niesumienni doradcy, zachowujący bierność w czasie, kiedy powinni działać. Jednak gdy rządy spoczywają w rękach człowieka doświadczonego, który nie jest zainteresowany zaspokajaniem swoich zachcianek, lecz jego działanie ma na celu pomoc innym w pełnieniu ich zadań. Szczęśliwy jest ten kraj. lenistwo jest wielkim złem. nie przynosi niczego, lecz prowadzi do ruiny. Robi się uczty aby się dobrze się bawić, kupuje się wino aby było dużo radości i śmiechu. Jednak żaden rodzaj radości nie obejdzie się bez pieniędzy. Salomon radzi nam, byśmy byli ostrożni z krytykowaniem władców nawet w swoich myślach. Salomon przedstawił sposób myślenia człowieka nie nawróconego. W niektórych dziedzinach ci, którzy żyją bez Boga, są nadzwyczajnie mądrzy. Jednak nie wtedy, gdy chodzi o ocenę znaczenia życia. W tej sprawie, można powiedzieć, że są na straconej pozycji. Cały ich pogląd opiera się na tym świecie i jest zupełnie materialistyczny. Ich filozofią jest zdecydowanie filozofia rozpaczy. Wiedząc, że śmierć wkrótce ograbi ich z wszystkiego dla czego żyli, zastanawiają się nad sensem i celowością tego wszystkiego. Życie nie daje satysfakcji i jest pozbawione znaczenie. Pozostaje tylko jedna rzecz do zrobienia – żyć chwilą tu i teraz.

Życzę błogosławionego dnia.

Codzienne rozważania_04.11.2017

Kazn 10:5-7
ISTNIEJE PEWNE ZŁO, KTÓRE WIDZIAŁEM POD SŁOŃCEM, A JEST NIM PEWIEN RODZAJ POMYŁKI, KTÓRA WYCHODZI OD ZWIERZCHNOŚCI: ŻE GŁUPCÓW STAWIA SIĘ NA WYSOKICH STANOWISKACH, A ZASOBNI W MĄDROŚĆ SIEDZĄ NISKO.
WIDZIAŁEM NIEWOLNIKÓW NA KONIACH, A KSIĄŻĄT IDĄCYCH PIECHOTĄ JAK NIEWOLNICY.

Jaka jest wielka różnica między mądrością i głupotą! Tak jak odór rozkładającej się muchy może zniszczyć kosztowne pachnidło w którym została uwięziona, tak też najdrobniejsza głupota może zniweczyć wszelkie korzyści płynące z wielkiej mądrości. Wielu ludzi dzięki sile swego rozsądku uzyskało wysoką pozycję w życiu publicznym. Kto jednak jest w stanie powiedzieć, ilu z nich znalazło się później w niełasce, czy zostało zniszczonych w wyniku jednego nierozważnego czynu? Jakie to okropne, gdy głupota jest wyniesiona na pozycję, którą jedynie mądrość powinna zajmować. Główną cechą głupca jest wielomówność, lecz tak naprawdę może on trudzić się, aż do całkowitego wyczerpania i nie dojść do niczego. Nie jest w stanie dostrzec oczywistej drogi do celu, chociaż jest ona tak prosta, jak to tylko możliwe.

Życzę błogosławionego dnia.

Codzienne rozważania_03.11.2017

Kazn 10:2-4.
SERCE MĄDRE SKŁANIA SIĘ KU JEGO STRONIE PRAWEJ, LECZ SERCE GŁUPCA KU JEGO LEWEJ.
PO KTÓREJKOLWIEK DRODZE IDZIE GŁUPI, WIDAĆ, ŻE BRAKUJE MU ROZUMU; I W TEN SPOSÓB MÓWI DO WSZYSTKICH, ŻE JEST GŁUPCEM. JEŻELI GNIEW WŁADZY WYBUCHA PRZECIWKO TOBIE, NIE OPUSZCZAJ SWOJEGO MIEJSCA, GDYŻ SPOKÓJ MOŻE ZAPOBIEC WIELKIM UCHYBIENIOM.

Mądrość i głupota mogą być sobie przeciwstawione, tak w sferze postępowania, jak również w mowie. Mądry człowiek przystępuje do dzieła z pilnością i sprawnością, lecz głupiec robi to niezgrabnie. Głupiec, obwieszcza swoją głupotę wszędzie gdzie się udaje, podczas gdy człowiek mądry wie jak nierozsądnie jest wszelkie działanie w pośpiechu, a co można osiągnąć zachowując zimną krew. To właśnie używanie umysłu jest tym, co stanowi różnicę między mądrym a głupim. Człowiek mądry zawsze myśli o niebezpieczeństwach i roztropnie je przewiduje. Rozważa w jaki sposób najlepiej wykonać swoje zadanie i właściwie się do niego przygotowuje. Ważne jest także, by wiedzieć kiedy użyć swoich umiejętności, o czy wie każdy, kto jest mądry. Jeżeli wiesz jak zaklinać węża, lecz nie uczynisz tego zanim cię ukąsi, jaki z tego pożytek.
Życzę błogosławionego dnia.

Codzienne rozważania_03.11.2017


Kazn 9:17-18; 10:12-14
SŁOWA MĘDRCÓW, KTÓRE ZNAJDUJĄ POSŁUCH, SĄ LEPSZE NIŻ KRZYK WŁADCY GŁUPCÓW.
MĄDROŚĆ JEST LEPSZA, NIŻ ZBROJA, LECZ JEDEN GRZESZNIK MOŻE POPSUĆ WIELE DOBREGO.
SŁOWA Z UST MĘDRCA ZYSKUJĄ UZNANIE, ALE GŁUPCA GUBIĄ JEGO WŁASNE WARGI:
LEDWIE OTWORZY SWOJE USTA, MÓWI GŁUPSTWO, A KOŃCEM JEGO MOWY JEST GROŹNE SZALEŃSTWO.
GŁUPI MÓWI WIELE, CHOCIAŻ CZŁOWIEK NIE WIE, CO SIĘ STANIE; A KTÓŻ MU POWIE, CO PO NIM BĘDZIE.

Ludzie nienawróceni wciąż jeszcze mogą dokonać pomocnych obserwacji związanych z życiem. Mamy na to tysiące dowodów, na przykład w pożytecznych książkach i czasopismach, które przeczytaliśmy, ogromną większość stanowią rzeczy napisane przez ludzi nienawróconych. Rozum ludzki niewątpliwie ulega wpływowi grzechu, tak jak dzieje się to w każdym aspekcie ludzkiego życia i ludzkiej osobowości, lecz nie oznacza to, że każdy wniosek do którego dojdzie osoba nieodrodzona jest bezwartościowy. Oni wciąż są w stanie zauważyć, że pewne rodzaje życia są lepsze od innych. Salomon rozumujący na sposób ziemski i radzący nam byśmy żyli tutaj i teraz, nie może powstrzymać się od uwagi, że nie wszyscy, którzy tak szybko zmierzają do grobu żyją życiem o tej samej jakości, ani też nie mówią w taki sam sposób. Istnieje coś takiego, jak mądre użycie słów. W powyższych wersetach Salomon wydaje się sugerować, że to, co właśnie napisał w wersecie 16, nie zawsze jest prawdą. Mądrość nie zawsze jest w pogardzie. Nie zawsze spotyka się z lekceważeniem. Spokojna mowa mądrego człowieka częściej znajdzie chętnych słuchaczy, niż krzykliwe paplanie kogoś, kto po prostu lubi dźwięk swego głosu. Mądrością osiąga się więcej niż bronią, mimo faktu, że jeden grzesznik może zniszczyć jej dobre efekty. W ostatecznym rozrachunku służba mądrego człowieka jest warta zachodu. Jaki jest kontrast między mową mądrego a mową głupca (10:12-14). Pierwszy jest wdzięczny i ujmujący, drugi mówi bardzo dużo, zaś jego słowa są głupie od początku do końca. Głupi sprawia wrażenie, że wie co przyniesie przyszłość, lecz któż to naprawdę wie?
Życzę błogosławionego dnia.

Codzienne rozważania_01.11.2017

Kazn  9:11-16
I PONOWNIE STWIERDZIŁEM POD SŁOŃCEM, ŻE NIE NAJSZYBSZYM PRZYPADA NAGRODA I NIE NAJDZIELNIEJSZYM ZWYCIĘSTWO, RÓWNIEŻ NIE NAJMĘDRSI ZDOBYWAJĄ CHLEB, A NAJROZTROPNIEJSI BOGACTWO, ANI NAJUCZEŃSI UZNANIE, LECZ ŻE ODPOWIEDNI CZAS I PRZYPADEK STANOWIĄ O POWODZENIU ICH WSZYSTKICH.
PRZECIEŻ CZŁOWIEK NIE ZNA NAWET SWOJEGO CZASU, PODOBNIE JAK RYBY, KTÓRE SIĘ ŁOWI ZDRADLIWĄ SIECIĄ, I JAK PTAKI, KTÓRE SIĘ ŁAPIE W SIDŁA: TAK SYNOWIE LUDZCY ZOSTAJĄ UWIKŁANI W ZŁYM CZASIE, KTÓRY NAGLE NA NICH PRZYPADA.
WIDZIAŁEM RÓWNIEŻ TAKI PRZYKŁAD MĄDROŚCI POD SŁOŃCEM I WYDAŁA MI SIĘ WIELKĄ:
BYŁO MAŁE MIASTO I NIEWIELU W NIM MIESZKAŃCÓW. WYRUSZYŁ PRZECIWKO NIEMU WIELKI KRÓL, OBLEGŁ JE I WYSTAWIŁ PRZECIW NIEMU POTĘŻNE MACHINY OBLĘŻNICZE. A ZNAJDOWAŁ SIĘ W NIM PEWIEN UBOGI MĘDRZEC; TEN MÓGŁBY BYŁ WYRATOWAĆ TO MIASTO SWOJĄ MĄDROŚCIĄ. LECZ NIKT NIE WSPOMNIAŁ OWEGO UBOGIEGO MĘŻA. WTEDY POWIEDZIAŁEM SOBIE: MĄDROŚĆ JEST LEPSZA NIŻ SIŁA, LECZ MĄDROŚĆ UBOGIEGO JEST W POGARDZIE I JEGO SŁÓW SIĘ NIE SŁUCHA.

W tym życiu nie sposób powiedzieć, kto wygra, a kto przegra. ludzie nie zawsze otrzymują to, czego się spodziewają, ani to, na co zasługują. Wszyscy jesteśmy ofiarami czasu i przypadku. Zatem, gdy śmierć nadchodzi, zawsze robi to nieoczekiwanie. Zaszczyt nie przypada temu, kto nań zasłużył, tak jak wymownie pokazuje to ilustracja, podana przez Salomona o ubogim człowieku, który uratował oblężone miasto dzięki swej mądrości. Chociaż tym razem argumenty nie są przedstawione bezpośrednio, to nie mniej zamiar tego fragmentu jest taki, jak dwóch poprzednich. Skoro nie sposób przewidzieć jak potoczy się życie, oraz nikt nie wie kiedy ono się skończy, to należy żyć tu i teraz. Ludzka logika, pozbawiona światła Bożego objawienia, musi nieuchronnie prowadzić do takiego wniosku. Tak było trzy tysiące lat temu, gdy Salomon pisał te słowa. Tak jest i dzisiaj. Życie jest niepewne.
Życzę Bożego posilenia na każdy dzień.

Codzienne rozważania_30.10.2017

 

Kazn 9:1-10
ZAPRAWDĘ! WSZYSTKO TO ROZWAŻYŁEM W SWOIM SERCU I WE WSZYSTKIM TYM STWIERDZIŁEM, ŻE SPRAWIEDLIWI I MĘDRCY, I WSZYSTKIE ICH DZIEŁA SĄ W RĘKU BOGA, ZARÓWNO MIŁOŚĆ JAK I NIENAWIŚĆ. CZŁOWIEK NIE WIE CO GO SPOTKA.
BO WSZYSTKICH SPOTYKA TEN SAM LOS: SPRAWIEDLIWEGO I BEZBOŻNEGO, CZYSTEGO I NIECZYSTEGO, OFIARUJĄCEGO I TEGO, KTÓRY NIE OFIARUJE, DOBREGO I GRZESZNIKA, TEGO, KTÓRY PRZYSIĘGA, I TEGO, KTÓRY SIĘ WSTRZYMUJE OD PRZYSIĘGI.
TO JEST NAJGORSZE Z WSZYSTKICH RZECZY, JAKIE SIĘ DZIEJĄ POD SŁOŃCEM: ŻE WSZYSTKICH SPOTYKA TEN SAM LOS, LECZ RÓWNIEŻ SERCE SYNÓW LUDZKICH JEST JEST PEŁNE ZŁA I GŁUPOTA JEST W ICH SERCU PÓKI ŻYJĄ, A POTEM IDZIE SIĘ DO UMARŁYCH.
KTO NALEŻY DO GRONA ŻYJĄCYCH, TEN JESZCZE MA NADZIEJĘ; GDYŻ ŻYWY PIES JEST LEPSZY NIŻ MARTWY LEW.
WIEDZĄ BOWIEM ŻYWI, ŻE MUSZĄ UMRZEĆ, LECZ UMARLI NIC NIE WIEDZĄ I JUŻ NIE MA DLA NICH ŻADNEJ ZAPŁATY, GDYŻ IMIĘ IDZIE W ZAPOMNIENIE.
ZARÓWNO ICH MIŁOŚĆ, JAK ICH NIENAWIŚĆ, A TAKŻE ICH GORLIWOŚĆ DAWNO MINĘŁY; I NIGDY JUŻ NIE MAJĄ UDZIAŁU W NICZYM Z TEGO, CO SIĘ DZIEJE POD SŁOŃCEM.
NUŻE WIĘC, JEDZ RADOŚNIE SWÓJ CHLEB I PIJ W DOBRYM NASTROJU SWOJE WINO, GDYŻ BOGU JUŻ DAWNO MIŁĄ JEST TA CZYNNOŚĆ.
NOŚ ZAWSZE BIAŁE SZATY, A NA TWOJEJ GŁOWIE NIECH NIGDY NIE BRAKNIE OLEJKU.
UŻYWAJ ŻYCIA ZE SWOJĄ UKOCHANĄ ŻONĄ PO WSZYSTKIE DNI SWOJEGO MARNEGO BYTOWANIA, JAKIE CI DAŁ POD SŁOŃCEM, BO TO JEST TWÓJ UDZIAŁ W ŻYCIU I TRUDZIE, JAKI ZNOSISZ POD SŁOŃCEM.
NA CO NATKNIE SIĘ TWOJA RĘKA, ABYŚ TO ZROBIŁ, TO ZRÓB WEDŁUG TWOJEJ MOŻNOŚCI, BO W KRAINIE UMARŁYCH, DO KTÓREJ IDZIESZ, NIE MA ANI DZIAŁANIA, ANI ZMYSŁÓW, ANI POZNANIA, ANI MĄDROŚCI.

Ludzie wszelkiego pokroju biorą udział w wyścigu życia. Nie sposób jednak powiedzieć, którzy podobają się Bogu, którzy zaś nie. Nikt nie wie czy jego uczynki zapracują na miłość Boga, czy sprowadzą nań jego nienawiść. W każdym przypadku, którąkolwiek drogą zdążamy, wszyscy dochodzimy do tego samego końca. Przeznaczeniem naszym jest grób. Masz świadomość, że lepiej być żywym niż martwym. Jesteś kimś. Masz coś z życia. Martwi nic nie wiedzą, niczego nie osiągają i idą w zapomnienie. To czy byli dobrzy, czy źli, obecnie jest bez znaczenia. Odeszli. Nigdy więcej nie będą uczestniczyć w czymkolwiek, co dzieje się pod słońcem. W takim razie żyj póki możesz. Raduj się tym, czym możesz się radować – jedzeniem, piciem, luksusem, małżeństwem – lecz ciesz się tym teraz. To pozbawione znaczenia życie, które daje ci Bóg wkrótce się skończy. Odłóż wszystko, co smutne lub poważne i żyj całą pełnią. Wkrótce nie będziesz w stanie tego robić. Zmierzasz do grobu, gdzie nie ma żadnej aktywności, żadnego planowania ani mądrości. Śmierć jest końcem.

Życzę błogosławionego dnia.