30 przyczyn dlaczego nie zdarzają się cuda 2

Todd Bentley

Część 2 / 2

16. NIEPOSŁUSZEŃSTWO
Często nie otrzymujemy uzdrowienia, ponieważ nie robimy tego, co Pan mówi. Czy jest to przebaczenie, czy wskocz do rzeki 7 razy, czy zrób coś, czego nie mogłeś zrobić. W ten sposób opieramy się Bożej strategii naszego uzdrowienia. Kroki posłuszeństwa uwalniają uzdrowienie. Czy Bóg powiedział ci coś na temat posłuszeństwa? Odpowiedziałeś?

Jan. 2:5
5. Rzekła matka jego do sług: Co wam powie, czyńcie! (BW)

Mów, cokolwiek Pan ci powie. Znam ludzi, którzy zdecydowali się nie reagować na słowo wiedzy, czy oddzielenie się od grzechu. Bywałem na takich spotkaniach, gdzie Bóg mówił ludziom, aby coś zrobili w wierze, czego nie mogli zrobić do tej pory, a oni odmówili, ponieważ powiedzieli, że nie czują czy nie widzą żadnej zmiany. Co by było, gdyby Bóg  powiedział, abyśmy splunęli komuś w oko lub na język?

Błogosławieństwo przyszło w dniach Eliasza do domu wdowy, która była posłuszna słowu Pańskiemu.

1 Król. 17:11-16
11. A gdy ona szła, aby nabrać, zawołał jeszcze za nią: Przynieś mi też, proszę, kawałek chleba.
12. Lecz ona odpowiedziała: Jako żyje Pan, Bóg twój, że nie mam nic upieczonego, a tylko garść mąki w dzbanie i odrobinę oliwy w bańce. Oto właśnie zbieram trochę drwa, potem pójdę i przyrządzę to dla siebie i dla mojego syna, a gdy to zjemy, to chyba umrzemy.
13. Lecz Eliasz rzekł do niej: Nie bój się! Idź i zrób, jak powiadasz, lecz najpierw przyrządź mi z tego mały placek i przynieś mi go, dla siebie zaś i syna swojego przyrządzisz później.
14. Gdyż tak mówi Pan, Bóg Izraela: Mąka w garncu nie wyczerpie się, Oliwy w bańce nie zabraknie Aż do dnia, kiedy Pan spuści deszcz na ziemię.
15. Poszła więc i postąpiła według słowa Eliasza, i mieli co jeść, ona i on, i jej rodzina, dzień w dzień.
16. Mąka w garnku nie wyczerpała się, oliwy w bańce nie zabrakło według słowa Pana, które wypowiedział przez Eliasza.

17. BRAK MODLITWY
2 Król. 20:1-6
1. W owych dniach Hiskiasz śmiertelnie zachorował. Wtedy przybył do niego prorok Izajasz, syn Amosa, i rzekł do niego: Tak mówi Pan: Uporządkuj swój dom, gdyż umrzesz, a nie będziesz żył.
2. Wtedy Hiskiasz obrócił się swoją twarzą do ściany i modlił się do Pana tymi słowy:
3. Ach, Panie! Wspomnij, proszę, że postępowałem wobec ciebie wiernie i szczerze i czyniłem to, co dobre w twoich oczach. Następnie Hiskiasz wybuchnął wielkim płaczem.
4. A zanim jeszcze Izajasz wyszedł ze środkowego podwórca, doszło go słowo Pana następującej treści:
5. Wróć się i powiedz Hiskiaszowi, księciu mojego ludu, tak: Tak mówi Pan, Bóg Dawida, twojego praojca: Słyszałem twoją modlitwę, widziałem twoje łzy. Otóż, uleczę cię, trzeciego dnia wstąpisz do świątyni Pana.
6. Dodam też do twojego życia piętnaście lat i wyrwę ciebie i to miasto z mocy ręki króla asyryjskiego, i osłonię to miasto przez wzgląd na ciebie i przez wzgląd na Dawida, mego sługę.
(BW)

Musimy być podobnie do upartej wdowy. Gdy uczniowie Jezusa pytali o to, jak się modlić skutecznie, On powiedział, żeby nie rezygnować, cokolwiek się dzieje.

Łuk. 11:5-8
5. I rzekł do nich: Któż z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy powie mu: Przyjacielu, pożycz mi trzy chleby,
6. Albowiem przyjaciel mój przybył do mnie, będąc w podróży, a nie mam mu co podać.
7. A tamten z mieszkania odpowie mu: Nie naprzykrzaj mi się, drzwi już są zamknięte, dzieci moje są ze mną w łóżku, nie mogę wstać i dać ci.
8. Powiadam wam, jeśli nawet nie dlatego wstanie i da mu, że jest jego przyjacielem, to dla natręctwa jego wstanie i da mu, ile potrzebuje.

Oto przypowieść o uporczywej wdowie.

Łuk. 18:1-8
1. Powiedział im też podobieństwo o tym, że powinni zawsze się modlić i nie ustawać,
2. Mówiąc: Był w jednym mieście pewien sędzia, który Boga się nie bał, a z człowiekiem się nie liczył.
3. Była też w owym mieście pewna wdowa, która go nachodziła i mówiła: Weź mię w obronę przed moim przeciwnikiem.
4. I przez długi czas nie chciał. Potem zaś powiedział sobie: Chociaż i Boga się nie boję ani z człowiekiem się nie liczę,
5. Jednak ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, by w końcu nie przyszła i nie uderzyła mnie w twarz
6. I rzekł Pan: Słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia powiada!
7. A czyżby Bóg nie wziął w obronę swoich wybranych, którzy wołają do niego we dnie i w nocy, chociaż zwleka w ich sprawie?
8. Powiadam wam, że szybko weźmie ich w obronę. Tylko, czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?

Wielokrotnie nie otrzymujemy uzdrowienia, ponieważ rezygnujemy nie widząc natychmiastowych efektów Biblia mówi w Hebr. 11:6, że Bóg odpłaca tym, którzy pilni Go szukają.

18. NIEBOŻE POSTAWY WOBEC PRZYWÓDCÓW

4 Moj. 16:1-3
1. Wtedy Korach, syn Jishara, syna Kehata, syna Lewiego, oraz Datan i Abiram, synowie Eliaba, i On, syn Peleta, z synów Rubena,
2. Zbuntowali się przeciwko Mojżeszowi, a wraz z nimi dwustu pięćdziesięciu mężów izraelskich, książąt zboru, powoływanych na uroczyste zebrania, mężów znakomitych, 3. Połączyli się, by wystąpić przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi, i rzekli do nich: Dość tego! Cały bowiem zbór, wszyscy w nim są święci, i Pan jest wśród nich; dlaczego więc wynosicie się ponad zgromadzenie Pańskie?

Widziałem to dziś w kościele. Ludzie mówią przeciwko przywódcom, ponieważ czują, że są sprawiedliwi lub bardziej namaszczeni od nich; chodząc od kościoła do kościoła lub w ogóle. Najgorszym grzechem jest narzekanie mówienie przeciwko przywódcy czy pastorowi. Jest to jak samotny wilk, samotny strażnik, duch podziałów i podkopywania. Bożą odpowiedzią na taką postawę było:

4 Moj. 16:31-33
31. A gdy wypowiedział wszystkie te słowa, rozstąpiła się ziemia pod ich nogami.
32. Ziemia rozwarła swoją czeluść i pochłonęła ich oraz ich domy i wszystkich ludzi Koracha i cały ich dobytek.
33. Oni zaś wpadli ze wszystkim, co mieli, żywcem do podziemi, a ziemia zamknęła się nad nimi; tak zginęli spośród zgromadzenia.

Następnie czytamy historię Miriam i jej trądu.

4 Moj. 12:1-2
1. Wtedy Miriam i Aaron zaczęli wypowiadać się przeciw Mojżeszowi z
powodu żony, Kuszytki, którą pojął, gdyż pojął za żonę Kuszytkę.
2. I mówili: Czy tylko przez Mojżesza przemawiał Pan? Czy także przez
nas nie przemawia? A Pan to usłyszał.

Więc:

4 Moj. 12:9-10
9. I zapłonął gniew Pana przeciwko nim, i odszedł.
10. A zaledwie ustąpił obłok znad namiotu, oto Miriam okryła się trądem jak śniegiem, i gdy Aaron zwrócił się ku Miriam, oto była ona trędowata.

19. IGNORANCJA

Często nie otrzymujemy błogosławieństwa uzdrowienia, ponieważ nie wiemy jaka jest Boża wola.

Oz. 4:6
6. Lud mój ginie, gdyż brak mu poznania; ponieważ ty odrzuciłeś poznanie,…

20. NATURALNE  ŚRODKI

Czasami Bóg daje nam słowo mądrości dotyczące odżywiania, jedzenia, czy witamin. Bóg ciągle może używać lekarzy i lekarstw.

Uzdrowienie Hiskiasza

2 Król. 20:7
7. Następnie Izajasz polecił: Przynieście placek z fig. A gdy przyniesiecie i położycie go na wrzód, zagoi się.

Paweł powiedział Tymoteuszowi, aby pił małe ilości wina na swój żołądek. Pamiętaj, że uzdrowienie ciągle jest dziełem Boga, nawet jeśli stosowane są lekarstwa.

21. NASZE WYZNANIE  (SŁOWA)

Przyp. 18:20-21
20. Z owocu swoich ust nasyca człowiek swoje wnętrze, syci się plonem swoich warg.
21. Śmierć i życie są w mocy języka, lecz kto nim zyskuje przyjaciół, korzysta z jego owocu.

Przyp. 15:4
4. Łagodny język jest drzewem życia, lecz jego przewrotność powoduje zmartwienie serca.

Przyp. 12:14
14. Z owocu swoich ust nasycony będzie człowiek dobrem, a odpłacone mu będzie według tego, co zrobiły jego ręce.

Przyp. 12:18
18. Kto mówi nierozważnie, rani jak miecz; lecz język mędrców leczy.

22. ZŁAMANY DUCH

Przyp. Sal.  17:22 (BT)

22. Radość serca wychodzi na zdrowie, duch przygnębiony wysusza kości.

Przyp. 18:14
14. Człowiek dzielnego ducha wytrzyma chorobę, lecz ducha strapionego kto podniesie?

Czasami przeszkodami na drodze do uzdrowienia mogą być bolesne przeżycia i rany z przeszłości. Nie zawsze potrzebujemy fizycznego uzdrowienia, lecz czasami emocjonalnego.

23. NIEPOKÓJ, STRACH, ZMARTWIENIE

Czasami to, co się dzieje w naszych sercach może stanowić przeszkodę w  uzdrowieniu, a nawet powodować chorobę.

Przyp. 14:30 (BG).
30. Serce zdrowe jest żywotem ciała; ale zazdrość jest zgniłością w kościach.

Jeśli nie mamy pokoju w sercu, może to być przyczyną choroby.

Przyp. 4:23
23. Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia!

24. TWARDE  SERCE

Zatwardzenie serca oznacza: ukształtowanie bezduszności czy paraliżu powoduje duchową głuchotę i ślepotę. Ci, którzy wielokrotnie opierają się słowu stają się nieczuli i tracą swoją moc zrozumienia.

Mar. 8:16-18
16. A oni rozmawiali między sobą o tym, że chleba nie mają.
17. Zauważył to Jezus i rzekł do nich: O czym rozmawiacie, czy o tym, że chleba nie macie? Jeszcze nie pojmujecie i nie rozumiecie? Czy serce wasze jest nieczułe?
18. Macie oczy, a nie widzicie? Macie uszy, a nie słyszycie? I nie pamiętacie?

Serce twardnieje wtedy , gdy zapominamy o tym, co Pan dla nas zrobił. Jezus zapytał: ?czyż nie pamiętacie?? Naszemu uzdrowieniu może przeszkadzać nie pamiętanie o tym, co On dla nas zrobił w przeszłości. Powoduje to przytępienie serca.

Ps. 78:9
9. Synowie Efraima, łucznicy, Uciekli w dniu boju.

Stało się to po tym, gdy zapomnieli Jego dawnych dzieł.

Serce twardnieje również wtedy, gdy dajemy wewnętrzne przyzwolenie na grzech czy nawet na obszar niewielkiego kompromisu.

Hebr. 3:12-13
12. Baczcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was złego niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego,

13. Ale napominajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa ”dzisiaj”, aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu.

Otępienie przychodzi również jeśli nie jesteśmy wykonawcami Słowa.

Hebr. 5:14
14. Pokarm zaś stały jest dla dorosłych, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania dobrego i złego.

Troski tego świata również mogą powodować przygłuszenie serca (przypowieść o siewcy).

Takim powodem jest także bunt. Jeśli stale sprzeciwiamy się Słowu, lub nie medytujemy nad Słowem.

Ezech. 12:1-2
1. I doszło mnie słowo Pana tej treści:
2. Synu człowieczy! Mieszkasz pośród domu przekory, który ma oczy, aby widzieć, a jednak nie widzi, ma uszy, aby słyszeć, a jednak nie słyszy, gdyż to dom przekory.25. NEGATYWNE WPŁYWY

Mar. 5:35
35. A gdy jeszcze mówił, nadeszli domownicy przełożonego synagogi i donieśli: Córka twoja umarła, czemu jeszcze trudzisz Nauczyciela?

Jair straciłby niemal swoją córkę z powodu ludzi i okoliczności sprzyjających rezygnacji. Nie pozwól, aby twój duch był karmiony pustosłowiem i przez tych, którzy chcą cię zatrzymać przed tym, co rzeczywiście Bóg dla ciebie przygotował. Zawsze będą jakieś negatywne głosy, mówiące, że to nie jest Boży czas, czy nie widzisz, co mówią diagnozy? Diabeł chce, abyś się skoncentrował na przeciwnych wiatrach i wykorzysta do tego, aby się zniechęcić nawet rodzinę i przyjaciół. ?Patrz, Bóg nie uzdrowił mnie, to dlaczego miałby uzdrowić ciebie??  ?Noś to i uśmiechaj się, gdy Pan cię uczy.?

Kobieta, której syn umarł i został wzbudzony z martwych też słyszała takie zniechęcające głosy.

2 Król. 4:23
23. A on rzekł: Po co chcesz dzisiaj iść do niego, przecież ani to nów, ani sabat. Lecz ona na to: Daj spokój!
(BW)

Ślepy Bartymeusz omal nie stracił swojego uzdrowienia, ponieważ ludzie z zewnątrz uciszali go i przymuszali do rezygnacji: ?On już przeszedł?.

Łuk. 18:39
39. A ci, którzy szli na przedzie, gromili go, by milczał. On zaś coraz głośniej wołał: Synu Dawidowy, zmiłuj się nade mną!

26. CHCIWOŚĆ

2 Król. 5:19-27
19. Wtedy rzekł do niego Elizeusz: Idź w pokoju! A gdy odszedł od niego kawał drogi,
20. Gehazi, sługa Elizeusza, męża Bożego, pomyślał sobie: Oto mój pan oszczędził Naamana, tego Aramejczyka, nie przyjmując od niego nic z tego, co przywiózł. Jako żyje Pan, pobiegnę za nim i wezmę coś od niego.
21. I puścił się Gehazi za Naamanem. A gdy Naaman zobaczył go biegnącego za sobą, wyskoczył ze swojego powozu na jego spotkanie i rzekł: Czy przychodzisz w uczciwych zamiarach?
22. A on odrzekł: W uczciwych. Pan mój wysłał mnie z taką wieścią: W tej właśnie chwili przyszli do mnie dwaj młodzieńcy z uczniów prorockich z gór efraimskich; dajże dla nich talent srebra i dwie szaty na zmianę.
23. Naaman rzekł: Ależ owszem, zechciej przyjąć dwa talenty. I nalegał nań, i zawiązał dwa talenty srebra w dwa worki oraz dwie szaty na zmianę, i dał to dwom swoim sługom, którzy nieśli to przed nim.
24. A gdy przybyli do wzgórza, odebrał to z ich rąk i złożył w domu, mężów tych zaś odprawił i oni odeszli.
25. Sam zaś poszedł, aby stawić się przed swoim panem. I zapytał go Elizeusz: Skąd wracasz, Gehazi? A on na to: Twój sługa nigdzie nie wychodził.
26. I rzekł do niego: Nieprawda! Czy moje serce nie szło z tobą, gdy tamten mąż odwrócił się ze swojego powozu w twoją stronę? Czy to była odpowiednia pora przyjmować pieniądze, aby nabyć za nie szaty i oliwniki, i winnice, i trzody owiec, i bydło, i niewolników, i niewolnice?
27. Niechaj tedy trąd Naamana przylgnie do ciebie i do twojego potomstwa na zawsze. I wyszedł od niego zbielały od trądu jak śnieg.

To chciwość stałą na przeszkodzie, że Szymon czarnoksiężnik nie otrzymał mocy ku uzdrawianiu.

Dz.Ap. 8:18-20
18. A gdy Szymon spostrzegł, ze Duch bywa udzielany przez wkładanie rąk apostołów, przyniósł im pieniądze
19. I powiedział: Dajcie i mnie tę moc, aby ten, na kogo ręce włożę, otrzymał Ducha Świętego.
20. A Piotr rzekł do niego: Niech zginą wraz z tobą pieniądze twoje, żeś mniemał, iż za pieniądze można nabyć dar Boży.

27. PRZEKLEŃSWO

Wielokrotnie nie otrzymujemy uzdrowienia ponieważ wcześniej musi być złamane przekleństwo niedołęstwa. Przekleństwa pokoleniowe mogą wywoływać choroby. Często to samo przekleństwo na kimś w rodzinie, jest przekazywane dalej.

5 Moj. 28:46
46. I będą na tobie i na twoim potomstwie jako znak i cudowny dowód na wieki

28. UZDROWIENIE MOŻE BYĆ POWSTRZYMYWANE JEŚLI NIE PAMIĘTAMY O UBOGICH

Przyp. 21:13
13. Kto zatyka ucho na krzyk ubogiego, nie będzie wysłuchany, gdy sam wołać będzie.

Korneliusz otrzymał odpowiedź ze względu na swoje dary dla ubogich.

Dz.Ap. 10:1-4
1. A pewien mąż w Cezarei, imieniem Korneliusz, setnik kohorty, zwanej italską,
2. Pobożny i bogobojny wraz z całym domem swoim, dający hojne jałmużny ludowi i nieustannie modlący się do Boga,
3. Ujrzał wyraźnie w widzeniu za dnia około dziewiątej godziny anioła Bożego, który przystąpił do niego i rzekł mu: Korneliuszu!
4. Ten zaś, strachem zdjęty, utkwił w nim wzrok i rzekł: Co jest, Panie? I rzekł mu: Modlitwy twoje i jałmużny twoje jako ofiara dotarły przed oblicze Boże.

Izaj. 58:7-8
7. Że podzielisz twój chleb z głodnym i biednych bezdomnych przyjmiesz do domu, gdy zobaczysz nagiego, przyodziejesz go, a od swojego współbrata się nie odwrócisz.
8. Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza poranna i twoje uzdrowienie rychło nastąpi; twoja sprawiedliwość pójdzie przed tobą, a chwała Pańska będzie twoją tylną strażą.

29. ZGORSZENIE Z POWODU NACZYNIA, KTÓREGO BÓG UŻYWA

Mar. 6:3
3. Czy to nie jest ów cieśla, syn Marii, i brat Jakuba, i Jozesa, i Judy, i Szymona? A jego siostry, czyż nie ma ich tutaj u nas? I gorszyli się nim.

Jak Bóg mógłby używać ich przy takiej postawie?

30. BRAK OCZEKIWANIA

Dz.Ap. 3:5
5. On zaś spojrzał na nich uważnie, spodziewając się, że od nich coś otrzyma.
Wielu nie dobiera swojego uzdrowienie z powodu zbyt mało agresywnej postawy. Siedzimy z tyłu i oczekujemy, żeby zobaczyć czy coś się wydarzy. Jeśli Bóg zechce mnie uzdrowić to może to zrobić tutaj, w tym miejscu. Wezmę to, co mi Pan da. Wydaje mi się, że to jest Jego wola ponieważ nie zostałem uzdrowiony.

Co zatem z historią z Dz. Ap12 po całonocnej modlitwie o Piotra, aby został zwolniony z więzienia. Gdy został wypuszczony przez anioła, stukał do drzwi, a oni nie uwierzyli, że to on. Wielu ludzi w kościele może modlić się przez cała noc, lecz czy oczekujemy, że nasze modlitwy zostaną wysłuchane.

Dz.Ap. 12:14-16
14. I poznawszy głos Piotra, z radości nie otworzyła bramy, lecz pobiegła do domu i oznajmiła, że Piotr stoi przed bramą.
15. Oni zaś powiedzieli do niej: Oszalałaś! Ona jednak zapewniała, że tak jest istotnie. A oni na to: To jego anioł.
16. Piotr zaś kołatał nadal. A gdy otworzyli, ujrzeli go i zdumieli się.

Todd Bentley

deeo.ru

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.