Author Archives: pzaremba

Jedność Ducha

Daniel Pontious

Jedność wiary !
Jedną z najbardziej atakowanych w tym pokoleniu rzeczy jest jedność Wiary i Ducha.
Przeciwnik robi wszystko co w jego mocy, aby zakłócać, niszczyć, okradać, zabijać i dzielić Ciało Chrystusa w każdy możliwy sposób. Aby dzielić wykorzystuje strach w samym Ciele, sprawiając, że członki Ciała atakują siebie nawzajem, sprawiając, że stają się dywersantami z obozu przeciwnika. Tego rodzaju zamieszanie i zwiedzenie zostało zainstalowane po to, aby ograniczyć jedność Ducha Świętego, uniemożliwić nam przynoszenie owoców, a nawet doprowadzić do atakowania się nawzajem z tego powodu.
O ile rzeczywiście mamy przeciwnika, który ryczy jak lew, szukając kogo by pochłonąć (1 Piotr 5:8), często to zwiedzenie doprowadza nas do tego, że wierzymy, że to nasza rodzina w duchowej rzeczywistości jest naszym prawdziwym wrogiem, że atakujemy siebie nawzajem zamiast demoniczne duchy, które tą iluzję wywołują.

„Albowiem cały zakon [dotyczący relacji ludzkich] streszcza się w tym jednym słowie, mianowicie w tym: BĘDZIESZ MIŁOWAŁ BLIŹNIEGO SWEGO, JAK SIEBIE SAMEGO. LECZ JEŚLI JEDNI DRUGICH KĄSACIE I POŻERACIE, BACZCIE, ABYŚCIE JEDNI DRUGICH NIE STRAWILI. Mówię więc: Według Ducha postępujcie [odpowiedzialni wobec Niego, kontrolowani i prowadzeni], a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej (ludzkiej natury bez Boga) Ga 5:14-16.

Najskuteczniejszym atakiem przeciwnika jest to, abyśmy wierzyli, że te inne członki Ciała Chrystusa są fałszywe bądź są agentami posłanymi przez niego. Gdybyśmy jednak rzeczywiście zdawali sobie sprawę z tego, jakie jest serce Boga, to wiedzielibyśmy, że mamy prowadzić walkę nie z ciałem i krwią:

„Gdyż bój toczymy NIE Z KRWIĄ I Z CIAŁEM (zadowalając się tylko fizycznymi przeciwnikami), lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, Z WŁADCAMI TEGO ŚWIATA CIEMNOŚCI, ze złymi duchami w okręgach niebieskich” (Ef 6:12).

Zbyt wielu zostało przekonanych, że demaskowanie innych, z którymi mogą się nie zgadzać doktrynalnie, jest czymś pobożnym, lecz często czynią więcej szkody niż pożytku, zostawiając setki, a może nawet tysiące braci wstrząśniętych i zmieszanych na ich własnej drodze. Powinniśmy więc sobie samym zadawać pytanie, co takiego owe demaskowanie robi? Czy buduje to Ciało Chrystusa? Czy zbliża się dzięki temu ktokolwiek do Jezusa Chrystusa? Czy jest to działanie oparte na miłości Bożej i ukazujące ją?

„Jeśli kto mówi: Miłuję Boga, a nienawidzi (nie znosi, czuje wstręt do) brata swego, kłamcą jest; albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. A to przykazanie mamy od niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował i brata (wierzącego) swego” (1J 4:20-21).

Strach powoduje, że wielu wierzących przeprowadza ataki w niewłaściwym kierunku. Przekonani, że w jakiś sposób chronią innych od tego, co im strach podświetla, zamiast wstawiać się za sytuacją, atakują ich towarzysko, słownie, a czasami nawet fizycznie wywołując wyłącznie podziały i walki, co jest graniem do własnej bramki.
Koniecznie potrzeba nam, aby Duch Święty sprowadził nas pod wspólny baner Miłości Bożej, gdzie Jedność Wiary może się pośród nas przejawiać:

O, jak dobrze i miło, gdy BRACIA W ZGODZIE MIESZKAJĄ!

„Pieśń pielgrzymek. Dawidowa. O, jak DOBRZE I MIŁO, GDY BRACIA W ZGODZIE MIESZKAJĄ! JEST TO JAK CENNY OLEJEK NA GŁOWIE, KTÓRY SPŁYWA NA BRODĘ, NA BRODĘ AARONA, SIĘGAJĄCĄ BRZEGU JEGO SZATY. Jest to jak rosa Hermonu, Która spada na góry Syjonu. TAM BOWIEM PAN ZSYŁA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO, Życie na wieki wieczne” (Ps 133).

Nigdy nie będziesz się zgadzał we wszystkim ze wszystkimi, jeśli jednak kochamy się nawzajem z czystego serca i nie zgadzamy się na współpracę z Oskarżycielem braci, to zaczniemy doświadczać Błogosławieństwa, Bogactwa i Namaszczenia Pańskiego na nas w całości, jako na Ciele.
„Gorliwie starajcie się zachować jedność Ducha w spójni pokoju” (Ef 4:3).

Przeciwnik boi się naszej Jedności Ducha! Wie dobrze, że jeśli zejdziemy się razem jako zjednoczone Ciało tak, jak chce tego Jezus, to będzie to zwiastować koniec jego królewskich aspiracji. Zjednoczone Ciało funkcjonuje prawidłowo kierowane przez Umysł Chrystusa, Prowadzone Duchem i wypełnione Miłością Bożą, będzie siłą, która będzie przemieniała tych ludzi i planetę z powrotem dla swego Stwórcy!

Rodzino, podejmuj swoje bitwy uważnie, ponieważ w przeciwnym razie może się okazać, że nieświadomie współpracujemy z niewłaściwym obozem!

Czy wiesz, kim jesteś???

Dlaczego seks-edukacja tak skutecznie przyczyniła się do wzrostu rozwiązłości, chorób wenerycznych, aborcji.

Jonathon Van Maren
Oryg,: TUTAJ

W swej istocie seks-edukacja wynika bezpośrednio z założenia, że dzieci są całkowicie niezdolne do powstrzymywania się od seksu poza małżeństwem.

8 wrzesień 2020 (Life Site News) — Skąd się wzięła współczesna seks-edukacja i dlaczego? To pytanie często zadają mi rodzicie. Kilka lat temu, zdecydowałem się zadać je znanemu dziennikarzowi, autorowi i komentatorowi kulturalnemu, pochodzącemu z Oxfordu, Peterowi Hitchens. Ma on wiele do powiedzenia na temat idei współczesnego wychowania seksualnego, czym dzieli się w swoich publikacjach i wywiadach. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat zdecydowałem się przeprowadzić z nim wywiad. Na podstawie prowadzonych przez niego analiz okazuje się, że wielu rodziców ma całkowicie rację. W tym wywiadzie pokazuje, że cała koncepcja wychowania seksualnego pada na swoich własnych warunkach.

„Problem z seks-edukacją jest taki – powiedział mi przez telefon.  – że rzekomy cel, dla którego jest broniona, okazuje się być fałszywy. Przeprowadziłem kilka lat temu badania nad rozwojem tej edukacji w moim kraju i to, co odkryłem, to fakt,  że jest ona usprawiedliwiana od połowy II Wojny Światowej, kiedy to rzeczywiście wielu chorowało na choroby przenoszone drogą płciowa i była duża liczba niechcianych ciąż. Niemniej jednak, kiedy przyjrzeć się liczbom zarówno jeśli chodzi o choroby weneryczne (w j.ang. TUTAJ) jak i niechciane ciąże (TUTAJ) oraz wzrastającą obecnie liczbę wykonywanych aborcji, okazuje się, że pomimo coraz bardziej obszernej edukacji seksualnej naszego społeczeństwa, coraz bardziej wzrastającej otwartości na seks, i coraz większą ilość dostępnej pornografii , liczba kobiet zachodzących w niechciane ciąże stale wzrasta, jak też ilość chorych na choroby przenoszone drogą płciową”.
Po części jest tak dlatego, że, jak nieżyjący już dziennikarz National Post, George Jonas, pisał podczas jednego z edukacyjnych sporów, uczenie młodych ludzi na temat jakieś aktywności, spowoduje wzrost działania. Tak więc, ryzyko aborcji, chorób wenerycznych i nastolatek w ciąży tylko wzrośnie. Jeśli celem seks-edukacji jest jednak nie proste zapobieżenie temu, lecz raczej reedukacja to jest w stanie nadal spełniać cele państw całkiem dobrze.

Continue reading

Jakiż bóg jest jak nasz Bóg? 1/3

The Church Without Walls

John Fenn
Tłum.: Tomasz S.

Jakiż bóg jest jak nasz Bóg
Byłem dyrektorem szkoły biblijnej, kiedy dwudziestokilkuletnia studentka umówiła się ze mną na spotkanie. Usiadła w biurze z bardzo szczerym, a jednocześnie bardzo przestraszonym wyrazem twarzy i zapytała: „Czy coś z tego jest prawdziwe?” Kiedy zapytałem, co ma na myśli, odpowiedziała: „To –  chrześcijaństwo, Jezus. Czy to jest rzeczywiste, czy może to coś wymyślonego przez człowieka, jak filozofia, biznes lub inny sposób kontrolowania ludzi?”

Wierzyła w Jezusa i przyznała, że uratował ją od jej pożałowania godnego życia. Będąc już wierzącą osobą zainteresowała się innymi religiami i filozofiami, aby upewnić się, że dobrze wybrała. Nie chciała zajmować się czymś, co mogło okazać się błędną koncepcją. Zasadniczo, patrzyła na wszystkich pozostałych bogów i bóstwa i zastanawiała się, czy nasz Bóg jest tym BOGIEM.

Nasz świat jest tak samo pełen bogów i bóstw, jak to miało miejsce w starożytności, lecz jednak trochę w innej formie. Gwiazdy popkultury, sportu, filmu i telewizji oraz ich sposób bycia i myślenia utorowały sobie drogę do wszystkiego, od religii po sport i politykę. Ludzie ci zostali wyniesieni do statusu boga, podobnie jak ich sposób postępowania i myślenia. Jednak wszystko, co stoi między nami a Bogiem a czemu nadajemy jakąś wartość, jest bałwochwalstwem.

Continue reading

Stan 1-3.09.2020

1 września
Rozróżnienie między środkami, a celem, jest niemal papierkiem lakmusowym tego czy zmierzasz we właściwym kierunku. Na początku myślisz, że Bóg rzeczywiście interesuje się tym, w którym dniu oddajesz cześć, jak to robisz, jak wymawiasz Jego imię, czy uczestniczysz w formalnych nabożeństwach i czy przyjmujesz formalne sakramenty. Z chwilą, gdy twoje życie staje się nieustanną komunią, pojmujesz, że to wszystko tylko wskazywało ponad to, co powierzchowne ku autentycznemu życiu. Twoja świadomość i miłująca egzystencja wyraża chwałę Bożą.

Stare bukłaki nie nadają się do trzymania tej nowej świadomości. Dobre są w pewnym okresie, lecz gdy wino nowej świadomości wypełnia je, to muszą się rozszerzyć poza poprzednie ograniczenia.

Continue reading

We Francji 14 letnie dziewczęta otrzymują za darmo środki antykoncepcyjne


Młode dziewczęta będą otrzymywać środki antykoncepcyjne, w tym implanty i domaciczne wkładki z zachowaniem ścisłej anonimowości.

Jeanne Smits, paryska korespondentka
31 sierpnia 2020 (Life Site News) –

28 sierpnia
Nieletnie Francuski w wieku 14 lat i mniej mają pełny dostęp do środków antykoncepcyjnych i wszelkiej medycznej porady oraz testów niezbędnych do wypisania recepty. Decyzja została ogłoszona w ostatni czwartek (23.08) zarządzeniem opublikowanym w krajowym oficjalnym czasopiśmie i wchodzi w życie dnia następnego.
O ile przepisy dotyczące COVID-19 zajmują ogromną część czasu francuskiego ministra zdrowia, Olivera Veran, a liczne „normalne” procedury medyczne zostały odłożone na wiele miesięcy, kontrola ciąż nastolatek znalazła się wysoko na liście aktywności.

Młode dziewczęta będą mogły otrzymywać w ścisłej tajemnicy, jeśli się na to zdecydują, środki antykoncepcyjne w tym implanty oraz domaciczne wkładki. Ponieważ zostały usunięte słowa „w wieku co najmniej 15 lat” z poprzedniego rozporządzenia oferującego „małoletnim dziewczętom w wieku co najmniej 15 lat” możliwość otrzymania bezpłatnie środków antykoncepcyjnych.

Francuski system ubezpieczeń pokrywa większość medycznych konsultacji, recept i czynności lecz wymaga udziału pacjenta, który może wynosić od kilku Euro do 85 procent w przypadku niektórych leków. Jest kilka wyjątków, które są fundowane w 100 procentach przez państwo.
Często koszta ponoszone przez pacjenta są pokrywane przez uzupełniające ubezpieczenia zdrowotne, lecz małoletni poniżej 16 roku życia muszą polegać na ubezpieczeniu rodziców bądź prawnych opiekunów i nie mogą otrzymać porady lekarskiej czy recepty bez tych kosztów, o których jest informowany dorosły ubezpieczony.

Continue reading

Dlaczego nie widujemy więcej Bożych uzdrowień 4/4

The Church Without Walls

John Fenn
Tłum.: Tomasz S.
Część 1

Paweł został napełniony Duchem Świętym i był przez niego prowadzony w chwili, gdy w Dz. 13: 9-11 nakazał, aby czarownik Elymas oślepł na jakiś czas. W Dz. 20: 8-10 wskrzesił Eutychusa po tym, jak zginął wypadając z okna z trzeciego piętra. Wspomniał też inne znaki, cuda i „wielkie dzieła” których doświadczył w swej służbie (2 Kor 12:12).

Jednak były też sytuacje, w których żadne nadprzyrodzone uzdrowienie ani cud się nie wydarzył. Między innymi nakazał Tymoteuszowi, aby pił wino z wodą z powodu dolegliwości żołądkowych (1 Tym. 5:23). Opuścił również chorego Trofima w Milecie (2 Tym. 4:20), a w Fil. 2: 25-27 opowiada, jak Epafroditis był już blisko śmierci, ale jednak wyzdrowiał.
Tak jak wtedy, tak i dzisiaj nie widzimy żadnej reguły odnośnie cudownych uzdrowień.

Imię Jezus
Imię Jezus jest do dzisiaj bardzo pospolite na całym świecie. W języku hiszpańskim to Jes’us (hay-sus), po arabsku jest to Isa, po hebrajsku Joshua, a po grecku, skąd pochodzi angielskie słowo „Jesus”, to Iseous. Wielu chrześcijan nazywa Go Jeszuą lub używa innych form tego imienia.
Jednak to tylko imię. Nawet w czasach Jezusa ludzie musieli dodawać określenie: „Jezus z Nazaretu”, który to był kimś innym niż Jezus z Kany lub Jezus z Nain. W Jan. 1:45 doprecyzowali to nawet bardziej mówiąc „Jezus z Nazaretu, syn Józefa”.
To, co jest wyjątkowe jeśli chodzi o naszego Pana Jezusa, to fakt, że Ojciec potwierdził Jego imię, czyniąc je najwyższym i najbardziej czczonym imieniem we wszechświecie, na dźwięk którego pewnego dnia każde kolano na niebie i na ziemi, i pod ziemią  się zegnie i wszelki język wyzna, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga (Fil. 2:11).

Continue reading