Author Archives: pzaremba

Chodź w Duchu!

Daniel Pontious
Jeśli kiedykolwiek była taka potrzeba, aby ci, którzy kochają Jezusa Chrystusa ( i są chrześcijanami) potrzebowali wiedzieć, jak chodzić w Duchu, to z pewnością jest to tera, w tym pokoleniu!
Mając do czynienia z tak wieloma zakłóceniami i fałszerstwami, które dzieją się wokół nas, nigdy nie było dla nas bardziej krytycznie istotnej potrzeby, abyśmy umieli rozróżniać Prawdę od błędu! Książę rządzący w powietrzu zalewa nas kłamstwami i podstępem.

Mówię więc: WEDŁUG DUCHA POSTĘPUJCIE (chodźcie), a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej” (Ga 5:16).

Continue reading

Pan zmienia lotne piaski twojego życia!

Daniel Pontious
Dziś rano Duch Święty pokazał mi wielu ludzi, których życie wygląda tak, jakby fundamentem ich życia były lotne piaski, zamiast Skały Jezusa Chrystusa.
„Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. I spadł deszcz ulewny, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku. I spadł ulewny deszcz, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, i runął, a upadek jego był wielki” (Mt 7:24-27).

Zamiast budować na Skale Jezusa Chrystusa ci ludzie zbudowali swoje życie na ruchomych i sypkich piaskach tego życia. To właśnie te piaski są nieustannie poruszane przez okoliczności pojawiające się na tym świecie wokół nas.
Wyglądało to tak, jakby każda burza, każda zmiana ziemi pod ich stopami, destabilizowały ich całe istnienie, co prowadziło do tego, że musieli za każdym razem dopasowywać swoje osobiste przekonania, wiarę, do tego, co się dzieje.

Wielu z tych ludzi, którzy budowali na piasku (Duch Święty pokazał mi), zaczyna wołać do Pana. Widziałem, że, w miarę jak zaczęli zwracać swoje serca ku Niemu, z Obecności Bożej wychodziła intensywna presja i oczyszczający ogień, dotykający tych rzeczy, którym zaufali, a które były piaskiem (Mal 3:2-3).

Continue reading

Dlaczego mówię o Kościele Domowym – część 3

John Fenn
Tłum.: Tomasz S.
Kiedy czytamy Dzieje Apostolskie widzimy, że wszystko kręci się wokół domu. Pięćdziesiątnica miała miejsce w domu. W Dz. 10 Piotr udał się do domu rzymskiego setnika Korneliusza. Gospodarze i gospodynie domowe często wspominani są w Filippi, Salonikach, Rzymie, Efezie, Koryncie, Kolosach i Laodycei.

Jak oni zaczęli? Jak my możemy zacząć?
Wyraźnie widać, że najczęściej ewangelizujemy w czterech strefach naszego wpływu: w rodzinie, wśród przyjaciół, sąsiadów i współpracowników.
Właśnie z takiej grupy ludzi wywodziło się 6 z pierwszych 12 apostołów. W Jan. 1:40-51 widzimy Andrzeja, który przyprowadza swego brata – Piotra, na spotkanie z Jezusem. Rodzina. Następny werset mówi, że mieli oni sąsiada – Filipa, który spotkał Jezusa. Sąsiad. On z kolei zaprosił na spotkanie z Jezusem przyjaciela – Nataniela. Przyjaciel. W Łuk. 5:10 dowiadujemy się, że Piotr, gdy spotkał Jezusa, był wspólnikiem Jakuba i Jana w biznesie rybackim. Współpracownicy.

Rodzina, przyjaciele, sąsiedzi i współpracownicy – widać ich w całym Nowym Testamencie
W 2 Tym 1:5 Paweł wspomina wiarę rodziny Tymoteusza – babki Loidy oraz jego matki Euniki. W Kol 4:10 Paweł mówi o Barnabie jako wujku Jana Marka – autora ewangelii Marka. W Dz 12:12 czytamy, że matka Marka – Maria, była gospodarzem spotkania, gdzie modlili się za Piotra, kiedy anioł uwolnił go z więzienia.

Łuk 24,18 mówi nam, że jedną z dwóch osób idących do Emaus, był Kleofas. Ewangelia Jana, napisana po Ewangelii Łukasza, wspomina w 19:25, że był on wujkiem Jezusa. Czytamy, że ciotka Jezusa – siostra Marii, była z nią u stóp krzyża. Wierność Jego ciotki, gdy stała przy krzyżu wyjaśnia, dlaczego zmartwychwstały Pan postanowił pokazać się tej właśnie dwójce mężczyzn w drodze do Emaus – chciał powiedzieć swojemu wujowi, by mógł przekazać ciotce, że On zmartwychwstał.

W Dz 18:1-3 czytamy, że gdy Paweł w Koryncie zakładał kościół, dołączyli do niego wytwórcy namiotów – Akwila i Pryscylla. Współpracownicy. W Nowym Testamencie wspomniano nich sześć razy mówiąc, że byli gospodarzami kościołów domowych, gdy mieszkali w Rzymie i Efezie. W całym Nowym Testamencie widzimy rodzinę, przyjaciół, sąsiadów i współpracowników.

Tak jest do dzisiaj. Wiele kościołów domowych składa się z ludzi wywodzących się z tych 4 stref wpływu. Szczególnie widzimy to w Afryce, na Bliskim Wschodzie i w Azji. Ale nie zawsze tak jest. W dobie Internetu osoby, których nikt w twoim kościele domowym nie zna, mogą być zainteresowane przyjściem na spotkanie kościoła. Mogą to być „ludzie, czy też synowie pokoju”.

Continue reading

Prorocze powołanie

Bezpłatny wektor sylwetka rąk wyciągających rękę, aby pomóc

Barbara Yoder
Otrzymanie proroczego słowa, że jest się tym czy tamtym, niezależnie od tego czy jest to przydział do pięciorakiej służby, czy cokolwiek innego, jest potężne i ekscytujące. Zauważyłam, gdy powiesz komuś, że jest apostołem, prorokiem, ewangelistą, pastorem lub nauczycielem zwykle sprawia chęć dążenia do tego, aby kimś takim się stać. Zwykle, gdy inni nie rozpoznają tego, co zostało nam przepowiedziane i za kogo się uważamy, wiąże się z tym frustracja.
Z życia Mojżesza i Pawła można wyciągnąć wniosek mówiący, że dopóki nie umarli dla powołania, dopóki nie stali się tym, za kogo się uważali, nie mogli zacząć funkcjonować w Bożym powołaniu.
Bóg nie traktuje czasu tak, jak my; pozwolił na długi okres pozornej porażki Mojżesza na pustyni, zanim mógł stać się przywódcą według Bożego standardu.

Powołanie do pięciokrotnej służby nie jest, jak sądzi większość ludzi, zadaniem. To sprawa serca – to posiadanie Bożego serca dla ludzi. Słyszę tak wielu ludzi powołanych do pięciorakiej służby, którzy są sfrustrowani, ponieważ nikt ich nie rozpoznaje. Nie martw się o uznanie! Martw się o swój wpływ na ludzi. Czy przyciągasz ich do Chrystusa, dyscyplinujesz ich i demonstrujesz Jego naturę? O to właśnie chodzi. Jeśli po prostu robisz to, co leży ci na sercu i nie starasz się spełnić tego, co według ciebie oznacza tytuł, to tak będzie i dotrzesz tam, gdzie Bóg chce, abyś był.
Ale nie będzie to wyglądać tak, jak myślisz, że wyglądać powinieneś.
Nie stanie się też to, dopóki nie będziesz martwy, martwy dla siebie!

Dlaczego mówię o Kościele Domowym – 2

John Fenn
Tłum.: Tomasz S.
Kiedy Pan w Ogrodzie stworzył Adama i Ewę, uczynił dom głównym miejscem, w którym można poznawać Go i z Nim chodzić. Dom to miejsce, w którym można zobaczyć, jak Chrystus (mąż) i Kościół (żona) współdziałają ze sobą, jak się nawzajem traktują i jak polegają we własnym życiu na Bogu Ojcu.
Z tego powodu właśnie Paweł odniósł się do tego w Ef. 5: 21-33, mówiąc w wersecie 32: „Tajemnica to wielka, ale ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła”. To najlepszy Boży scenariusz.

Objawienie zależy od życia rodzinnego
W Rdz. 18:17-19 Pan, wraz z dwoma aniołami, spożywa z Abrahamem posiłek. Nosi to nazwę „teofanii” – kiedy Chrystus materializował się tymczasowo w różnych sytuacjach w Starym Testamencie.

Pan zatrzymuje się i wtedy wgląd w Jego myśli: „Czy mam zataić przed Abrahamem to, co zamierzam uczynić? Wszak z Abrahama na pewno wywodzić się będzie wielki i potężny naród, i przez niego będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Wybrałem go bowiem, aby nakazał synom swoim i domowi swemu po sobie strzec drogi Pana…”

To przynosi kolejne objawienie, że Bóg wiąże objawienie, które daje rodzinie, z objawieniem, które daje światu. Dzieląc się informacją, że zamierza zniszczyć Sodomę, uczynił tak dlatego, że miało to wywrzeć wpływ na życie rodzinny Abrahama.

Boże plany wobec rodziny
Co więcej, objawienie Bożych zamiarów pozwoliło Abrahamowi wstawiać się za miastem. Pamiętajcie, że Lot – bratanek Abrahama i jego rodzina mieszkali w Sodomie. Pan wiedział o tym wszystkim, gdy włączył życie rodziny Abrahama jako część objawienia Swych zamiarów wobec miasta. Tak więc objawienie otrzymane w rodzinie dotyczy przede wszystkim Bożych planów dla tej rodziny.

Jeśli pragniesz od Pana więcej objawienia dla swojej rodziny, skup się na życiu domowym. Bądź takim mężem i/lub ojcem w Chrystusie, jakim powinieneś. Bądź taką żoną i/lub matką, jaką powinnaś być. Pan objawi rodzinie Swoje plany wobec niej. Mamo, tato – nie musisz iść do kościoła, by „otrzymać słowo” dla swej rodziny. Wszystko to zaczyna się w domu.

Jeśli jesteś singlem, bądź tym, kim w Chrystusie potrzebujesz być – dla swojej rodziny, przyjaciół, sąsiadów i współpracowników. Bóg objawi ci, o co masz się wstawiać w ich życiu.

Continue reading

Dlaczego mówię o Kościele Domowym – Część 1

John Fenn
Tłum.: Tomsz S.
Byłem dyrektorem szkoły biblijnej, która była częścią dużego, liczącego ponad 10 000 członków kościoła. Dzięki mojemu stanowisku, przez 6 lat pracy tam miałem możliwość spotkać się poznać z niektórymi znanymi nazwiskami spośród usługujących amerykańskiego ruchu charyzmatycznego.

Niektórzy z moich studentów, po skończonej nauce, zaczynali pracować dla tych ludzi. Często przeżywali wtedy kryzys wiary z powodu sprzeczności, którą dostrzegali w życiu tych usługujących a realiami pracy dla nich.

Widziałem ‘zawodową’ stronę chrześcijaństwa, która nie zawsze dobrze się prezentowała. Zrezygnowałem wtedy z pracy i wkrótce zaproponowano mi nową pracę przy stworzeniu organizacji certyfikującej szkoły biblijne, które nie udzielały stopni naukowych.

W ramach swojej pracy i wynikających obowiązków, podróżowałem po Stanach Zjednoczonych oraz Kanadzie, odwiedzając kościoły i szkoły biblijne i służyłem im swoim doradztwem. Dzięki tej organizacji miałem możliwość poznać przywódców kościołów i szkół biblijnych z kilku różnych krajów.

Zauważyłem, że niezależnie od tego, gdzie przyjechałem, zadawano mi te same trzy pytania: Jak rozwinać mój kościół lub szkołę? Jak to utrzymać? Jak powstrzymać ludzi przed opuszczaniem mej szkoły czy kościoła?

Na początku 2001 roku zdecydowałem, że musi istnieć lepszy sposób na kościół. Zacząłem zastanawiać się, jak Paweł prowadził kościół i dlaczego to, co widziałem w Piśmie Świętym, wydawało się całkowicie odmienne od tego, jak wyglądał współczesny kościół. W jakim kierunku zmierzał Bóg? Czy znajdę odpowiedzi na dręczące mnie pytania?

Continue reading

Porażka jednego przywódcy nie jest wymówką do porzucenia wiary

J. Lee Grady’ego
3 stycznia 2024 r

Oryg.: TUTAJ
Zacząłem na poważnie naśladować Jezusa w latach 70. Od samego początku aż do chwili obecnej widziałem, jak wielu liderów poniosło porażkę.

W czasach ruchu Jezusa dowiedzieliśmy się, że Lonnie Frisbee — hipisowski ewangelista grany w filmie „Jesus Revolution” — rozwiódł się z powodu niemoralności seksualnej i musiał zerwać więzi z pastorem Calvary Chapel Chuckiem Smithem. W latach 80. ewangeliści Jimmy Swaggart i Marvin Gorman pojawiali się w wieczornych wiadomościach z powodu skandalów seksualnych. Następnie, po pozamałżeńskim romansie założyciel PTL, Jim Bakker, trafił do więzienia za niewłaściwe wykorzystanie funduszy darczyńców.

W latach 90., kiedy zostałem redaktorem w Charisma, straciłem rachubę skandalów z udziałem biskupów, pastorów, fałszywych proroków, śpiewaków gospel i szarlatanów żerujących na wiernych. Jestem na tyle stary, że pamiętam WV Granta, którego zdemaskowano w „Nightline” za fałszowanie uzdrowień; Robert Tilton, który oszukiwał darczyńców i wyrzucał ich prośby modlitewne do kosza; Earl Paulk, który wykorzystywał seksualnie dziesiątki kobiet w swoim kościele w Atlancie; oraz Bernard Jordan, który miał czelność pobierać od ludzi 365 dolarów za uzyskanie proroczego słowa.

Niepowodzenia trwały przez następną dekadę. Pamiętam czasy, gdy w tym samym czasie miało miejsce cztery lub pięć upadków w służbie, a wszystkie dotyczyły prominentnych pastorów. Nawet w ostatnich latach byliśmy świadkami globalnego wstrząsu duchowego z powodu zachowania odrodzonego Todda Bentleya, charyzmatycznego proroka Paula Caina , nigeryjskiego pastora Sunday Adelaja, apologetę Raviego Zachariasa , biskupa Eddiego Longa z Atlanty oraz pastorów Hillsong Carla Lentza i Briana Houstona.

A teraz ruch Międzynarodowego Domu Modlitwy jest w trudnej sytuacji z powodu wyznania Mike’a Bickle’a 12 grudnia 2023 r . o niewłaściwym postępowaniu z kobietą. Dodajmy do tego doniesienia o wykorzystywaniu seksualnym w Konwencji Południowych Baptystów i tuszowaniu przypadków wykorzystywania seksualnego dzieci w Kościele katolickim, a łatwo zrozumieć, dlaczego niektórzy ludzie uważają, że chrześcijaństwo to bagno.

Oto proste przypomnienie: Nie ma problemu z ewangelią. Z Bogiem nie ma nic złego. Jest doskonały, ale od zarania dziejów Jego naśladowcy zmagają się ze swoimi wadami i grzesznymi skłonnościami. Jezus dał nam moc unikania grzechu, ale nie każdy naśladowca Jezusa wykorzystuje tę moc w pełni.

Continue reading