BC_06.10.08 Nic dobrego

logo

06 października 2008

Dzisiejsze rozważania zaczerpnięto z:
NIC DOBREGO
Chip Brogden

http://www.theschoolofchrist.org/articles/nogood.html

I wspomniał Piotr na słowa Jezusa, który powiedział: Zanim kur zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz. I wyszedłszy, gorzko zapłakał. (Mat. 26:75, NKJV).

Jezus nie był zaskoczony ani rozczarowany upadkiem Piotra. Podobnie jest kiedy ty upadasz, Pan nie jest zaskoczony ani rozczarowany, raczej spodziewa się tego, że upadniesz, abyś został doprowadzony do Niego. On nie ma żadnych iluzji co do ciebie i zna cię na wylot. Wie jednak jak bardzo twój duch chce i jak słabe jest ciało. Nasze słabość nie stanowi problemu – problemem jest niechęć do przyznania się do słabości. Paweł nie ufał ciału, więc mógł powiedzieć: Najchętniej więc chlubić się będę słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa (II Kor. 12:9b). Lecz my nie cieszymy się ze słabości tak jak Paweł. Albo nie chcemy się do niej przyznać, albo ukrywamy, albo usiłujemy upiększać ją, bądź staramy sobie jakoś ją powetować w innej dziedzinie. Ludzie będą sprzeciwiać się i kłócić ze mną w tej sprawie, ponieważ rozpaczliwie szukają dla siebie ocalenia. Mają kruchy obraz własnej osoby i tego rodzaju wieści są dla nich zbyt bolesne do zniesienia.

Lecz ja mam dla ciebie, drogi chrześcijański przyjacielu, wiadomość, która przynosi ogromną radość. Właśnie te upadki Ego są kluczem do życia chrześcijańskim życiem. Jakkolwiek jest to bolesne, gorzkie łzy upadku dostarczają wody na Drogocenne Nasiono, które jest zasiane w sercu twego serca i pomagają mu wzrastać. Rozpaczać nad sobą jest kluczem, który otwiera drzwi do wszelkiej mocy, zwycięstwa i owocności w Chrystusie, do tego, czego szukamy. WIEM, że nie mieszka we mnie, to jest w ciele moim żadne dobro. Paweł mówi: WIEM TO. Nic dobrego. Wiem, że we mnie, w moim ciele, w moim Ego, nie ma niczego dobrego. Bez Niego jestem niczym. On jest Wszystkim, CHYSTUS WE MNIE moja jedyna nadzieja. W jednej części mnie, w moim ciele, nie mieszka nic dobrego, w innej części mnie mieszka Chrystus.


Subscribe to these daily messages:

http://www.TheSchoolOfChrist.Org/join.html

eBooks, MP3 Teachings and Bible studies:

http://www.TheSchoolOfChrist.Org/students
(New users click „Register”)

Order Infinite Supply in print:

http://www.TheSchoolOfChrist.Org/books/infinite.html

aracer

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.