BC_14.12.07 Zasada resztki

logo

14 grudnia 2007

Dzisiejsze rozważania zaczerpnięto z:
ZASADA  RESZTKI
Chip Brogden


http://www.theschoolofchrist.org/articles/daniel4.html

Odezwał się król i rzekł: Czy to nie jest ów wielki Babilon, który zbudowałem na siedzibę króla dzięki potężnej mojej mocy i dla uświetnienia mojej wspaniałości?Gdy słowo to było jeszcze na ustach króla, zagrzmiał głos z nieba: Oznajmia ci się, królu Nebukadnesarze,
że władza królewska zostaje ci odjęta
(Daniel 4:27-28).

Pan pozwoli na to, aby Ego człowieka poszło własnym kursem, podobnie jak w przypadku tego drzewa, którego konary wypełniały ziemię a jego wysokie gałęzie sięgały nieba, lecz dzień sądu nadchodził. Ci, którzy kochają swoje Ego będą nienawidzić sądu; lecz ci, którzy nienawidzą Ego, będą kochać sąd. Jeśli nasze serce ma postawę: „”nie ja, lecz Chrystus”, to będziemy cieszyć się z tego, że nas ubywa, a Pan wzrasta. Poddamy się działaniu Pana z nami. W centrum naszej uwagi nie będzie to, co nasze Ego traci, lecz to, co Chrystus zyskuje, ponieważ nasza strata to Jego zysk.


Subscribe to these daily messages:

http://www.TheSchoolOfChrist.Org/join.html

продвижение сайтов оплата по результату

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.