BC_16.04.08 Wszystko w Chrystusie

logo

16 kwietnia 2008

Dzisiejsze rozważania zaczerpnięto z:
WSZYSTKO W CHRYSTUSIE
Chip Brogden

http://www.theschoolofchrist.org/articles/allthings.html

Który przemieni znikome ciało nasze w postać podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą którą też wszystko poddać sobie może (Flp. 3:21).

Wszystko zmierza KU Chrystocentrycznemu wszechświatowi, tak że, jak było na początku, tak też będzie i na końcu. Podobnie jak wszystko ma swoje źródło i początki w Chrystusie, tak też wszystko będzie miało swoje zakończenie w Chrystusie. On poddaje sobie wszystko po to, aby zebrać razem i pojednać wszystko, aby On mógł napełnić wszystko. Jakież to zadanie! Jak to możliwe? Jak wszystko może być poddane, zebrane razem w jedno, pojednane i napełnione przez Chrystusa? Nie możemy tego teraz powiedzieć, lecz wiemy, że „On może”. Chwała Bogu, jakże możemy wątpić w Niego? Jak możemy kwestionować tego Człowieka? Czyż nie wiemy o tym, że On jest Pierwszy we wszystkim? Pokłońmy się nisko, dziękujmy i chwalmy Boga, który może!


Subscribe to these daily messages:

http://www.TheSchoolOfChrist.Org/join.html

раскрутка

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.