Bóg nie tylko MOŻE, lecz również CHCE Cię uzdrowić

Young Steve

Bóg może cię uzdrowić!

Bóg ma możliwość uzdrowienia każdego chorego znanego ludzkości. Żaden rozsądny chrześcijanin nie może tego podważać. Nie ma nic niemożliwego dla Boga – On może zrobić wszystko! On sam mówi o sobie Bóg Wszechmogący. Oto kilka wersetów z Pisma głoszących, Bożą wszechmoc:

Łuk. 1:37; I Moj. 18:14; Obj. 19:6; I Moj. 17:1; I Moj 35:11

Bóg był stanie stworzyć cały wszechświat (włączając w to ciebie!), zatem z pewnością ma dość mocy, aby uzdrowić dowolny fizyczny problem, jaki cię trapi. Faktem jest, że Jezus uzdrawiał wszystkich chorych i wszystkie choroby wśród ludu, również powinien być wystarczającym dowodem na to, że Bóg może to uczynić.

Co więcej, w czasie powrotu Jezusa, Bóg natychmiastowo przemieni twoje całe ciało z istoty śmiertelnej na istotę nieśmiertelną. W mgnieniu oka, każdy chrześcijanin na planecie będzie natychmiast uzdrowiony z każdej fizycznej przypadłości, i nie spowoduje to nawet najmniejszego ubytku mocy Boga Wszechmogącego.

Zatem nie powinno być żadnych wątpliwości, co do tego, że Bóg Wszechmogący, stwórca nieba i ziemi, jest zdolny do tego, aby uzdrowić wszelki stan jakiego doświadczasz. Jeśli wierzysz, że On będzie chciał cię uzdrowić całkowicie,  gdy powróci Jezus, to z pewnością wierzysz, że jest zdolny do tego, aby uzdrowić cię całkowicie teraz! To rozwiązuje problem Bożych możliwości do uzdrowienia
ciebie.

Bóg chce cię uzdrowić!

Lecz tutaj następuję miejsce, w którym większość chrześcijan doznaje niepowodzenie w swym uzdrowieniu. Wiedzą o tym, że Bóg jest zdolny do tego, aby ich uzdrowić,  lecz nie wierzą, że chce to zrobić. Zatem, w większości przypadków, nawet  nie proszą Boga o uzdrowienie, nie mówiąc o proszeniu w wierze. Tylko jedna osoba w Biblii zakwestionowała pragnienie Jezusa do uzdrawiania.  Wiedziała o tym, że Jezus mógł to uczynić, lecz nie wiedział tego, czy Pan chce to zrobić. – Jeśli chcesz, możesz mnie uzdrowić.

Poczytaj o tym w następujących fragmentach:

Mat. 8:2-4;  Mk. 1:40-45; Łuk. 5:12-15

Jezus odpowiedział trędowatemu:  – Chcę.  Nigdy nie odpowiedział nikomu: – Nie zrobię tego.

Ponieważ Jezus jest ten sam dziś jakim był wówczas (Hebr. 13:8), jego odpowiedź każdemu na to pytanie ciągle jest taka sama: – Uzdrowię.

Na podstawie Rzym 2:11, Ef 6:9 i Kol 3:25, że Bóg nie ma faworytów. Wszystkich  traktuje jednakowo. Faktycznie mówi się również nam, że grzeszymy jeśli my sami nie traktujemy wszystkich równo (Jk 2:1-9, 1 Tym 5:21).

Wiemy zatem, że nie jest prawdopodobne, aby Bóg chciał uzdrowić jedną osobę,  a nie chciał tak również uzdrowić innej osoby, włączając w to ciebie. Niemniej  jednak, Bóg jest w porządku i naciska, abyś spełnił pewne warunki, takie same jakie dotyczą każdą inną osobę.

Czy Bóg chce, aby wszyscy byli zbawieni?

Uzdrowienie jest prostą korzyścią płynącą z krzyża. Bóg chce zbawić każdego,  bez wyjątków. On nie chce: „aby ktokolwiek zginął, lecz aby wszyscy przyszli  do upamiętania” (2 Ptr. 3:9). Bóg zarówno chce, jak i jest w stanie zbawić wszystkich ludzi na ziemi.

Ponieważ ofiara, która zapewniła nam zbawienie z piekła jest taka sama jak  ofiara, która zapewniła uzdrowienie twojego ciała, zatem niemądre byłoby przypuszczać,  że Bóg chce udzielić korzyści zbawienia każdemu równocześnie powstrzymując  równocześnie inne korzyści z jakichś tajemniczych przyczyn. (Zobaczysz w  proroctwie o odkupieniu Izajasza, że uzdrowienie jest definitywnie zapewnione w zadośćuczynieniu Chrystusa).
Fakt, że niektórzy ludzie spędzą wieczność w piekle nie ma nic wspólnego  z Bożym wyborem w tej sprawie. Podobnie, fakt, że nie wszyscy ludzie są uzdrawianie, nie ma nic wspólnego z Bożym wyborem w tej sprawie.

Śmieszne jest twierdzenie, że ktoś nie został uzdrowiony, ponieważ Bóg  nie chciał go uzdrowić podobnie jak mówienie, że ktoś nie został zbawiony, ponieważ Bóg go nie zbawił.

Boża zdolność + Boża wola + ? = Uzdrowienie

Zatem oczywiste jest, że Bóg może coś zrobić i chce to zrobić ,ale nie oznacza  to jednak ,że tak się stanie. Jest tutaj pewien pominięty składnik, a jest  nim twoja wiara. Jeśli wierzysz, że Jezus poniósł twoje grzechy i otrzymałeś  dar zbawienia przez wiarę, to masz coś, co Bóg chciał i był w stanie ci dać.  Jeśli wierzysz, że Jezus poniósł twoje choroby i otrzymałeś dar uzdrowienia  przez wiarę, to otrzymałeś od Boga coś, co Bóg chciał i mógł ci dać przez cały czas.

Nie musisz pracować nad tym, aby Bóg chciał cię uzdrowić. Nie błagaj, nie  proś, nie nakłaniaj Go pochlebstwami, nie męcz starając się sprawić, aby chciał  cię uzdrowić. On już tego chce! A ponieważ zarówno ma możliwości to uczynić jak też chce, możesz otrzymać uzdrowienie od Niego.

aracer.mobi

Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 3.7]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.