Boże Słowo jest lekarstwem.

Young Steve

Przyp. Sal 4:20-22 W tych wersach Bóg mówi nam o tym, w jaki sposób być zdrowym na całym ciele: musisz czcić Słowo Boże i słuchać, co ono mówi do ciebie. Musisz zwracać uwagę na Jego słowa, a nie parać się nimi po amatorsku. Wtedy owe słowa staną się lekarstwem dla ciebie, nie tylko dla części ciebie, lecz dla „całego ciała” włączając w to dowolną chorą część ciała, która jest chora.

Nie możesz przystępować do Biblii z nonszalanckim stosunkiem. Musisz czcić Boże słowa tak, jakbyś czcił samego Boga, skoro Biblia jest osobistym posłaniem Bożym przesłaniem do ciebie. Musisz rozważać to, co on mówi, starannie i spędzać czas rozmyślając nad nim. Boże obietnice muszą być zasiane w twoim sercu tak, aby ono mogło przynieść plon. (p. przypowieść o siewcy w ew. Mk 4). Jeśli nie siejesz i nie podlewasz ziarna, to nie masz żniwa, bez względu na to, jak silne „wyznawanie” robisz wokół tego. Jest to podstawowa przyczyna sprawiająca, że tak niewielu chrześcijan osiąga trwałe rezultaty ze słuchania dobrych, biblijnych kazań.

Jeśli stale zastanawiasz się nad swoją sytuacją zamiast nad Słowem, to siejesz ziarna niepowodzenia zamiast ziaren uzdrowienia. Bez względu na to, jak bardzo złe są symptomy, trzymaj Słowo przed swoimi oczyma i uważaj je za potężniejsze niż wszystko co spotykasz.

Zauważ, że całe Boże Słowo jest lekarstwem, a nie tylko „wersety o uzdrowieniu”. Podobnie jak nie możesz czytać tylko „wersetów o powodzeniu”, aby mieć powodzenie (musisz przestrzegać całego zakonu – Joz 1:7), a nie tylko jego części), tak nie możesz czytać wyłącznie „wersetów o uzdrowieniu” przez cały czas. W pewnych przypadkach to, co powstrzymuje uzdrowienie jak np. nieprzebaczenie jest omawiane w innych częściach Pisma, niż „wersety o uzdrowieniu”, a jeśli czytasz wyłącznie „wersety o uzdrowieniu”, to nigdy nie zostaniesz uzdrowiony! (Tak, powinieneś czytać również inne rzeczy niż tą książkę).

Jeśli została ci dana recepta na twoją chorobę, to nie wyzdrowiejesz zanim nie zaczniesz brać regularnie tego, co przepisano. Bóg mówi, aby mieć Słowo przed sobą w dzień i w nocy, wypowiadając je i rozważając nad nim. Słowo musi zajmować ważne miejsce w twoim życiu podobnie jak miało miejsce w życiu autora Ps. 119. (Ze względu na obszerność nie zamieściłem 119 Psalmu tutaj!). Jeśli nie praktykujesz stałego poświęcania uwagi Słowu Bożemu to nie bierzesz lekarstwa zgodnie z poleceniem. Nie możesz oskarżać Boga o to, że ono nie działa w taki sposób, jak myślałeś, że powinno.

Niewielu ludzi chce zapłacić cenę za zachowanie Słowa Bożego w ich sercach i jest to główna przyczyna tego, że tak niewielu zostaje uzdrowionych przez wiarę. Nie będziesz miał wiary poruszającej góry oglądając TV i zabawiając swoje ciało przez cały czas. Jeśli rzeczywiście chcesz znać i chodzić w Bożym Słowie dotyczącym uzdrowienia (czy czegokolwiek innego), będzie to kosztem czasu badania Słowa. Jeśli chcesz szybkiego rozwiązania to tam go nie znajdziesz. Boże Słowo nie jest magiczną różczką, którą się po prostu macha, lecz jeśli poświęcisz czas na medytowanie nad nim, po czym zaczniesz działać na podstawie tego, co wiesz, zadziała dla ciebie.

topod.in

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.