Category Archives: Pontious Daniel

Na jakim fundamencie stoisz

Daniel Pontious

 "Albowiem nikt nie może położyć innego fundamentu, jak tylko ten, który już jest położony, a którym jest Jezus Chrystus (Mesjasz, Pomazaniec)" (1Kor 3:11).

Kiedy wczoraj wieczorem obserwowałem wydarzenia na Bliskim Wschodzie, pomyślałem sobie: „Cieszę się, że mój fundament nie jest w królestwach tego świata, ale w Jezusie Chrystusie!”.
Chociaż wiele rzeczy na tym świecie może zniechęcać, a nawet wiązać się z dużą dozą rozczarowania, fundament Jezusa Chrystusa jest pewny i niezachwiany w stosunku do czegokolwiek na tym świecie.

Jesteśmy z Królestwa, które nie jest z tego świata! Chociaż jesteśmy powołani do bycia na tym świecie, nie jesteśmy powołani do bycia z niego. Więc kiedy przychodzą rozczarowania lub sprawy nie toczą się dokładnie tak, jak się tego spodziewaliśmy, gdy dzieją się tutaj rzeczy, które wydają się wyjątkowo niepokojące, nie zniechęcamy się.
Jedynym sposobem, w jaki królestwa tego świata staną się królestwami naszego Pana i Chrystusa, jest całkowite poddanie Mu naszych osobistych królestw (naszego własnego życia).
Gdy On stanie się Panem naszej Ziemi (naszych fizycznych ciał) i zapanuje nad nami, wówczas Ziemia wokół nas również stanie się podatna na to Królestwo, ponieważ Władza i Moc Jego Królestwa zacznie emanować z naszego życia.

Nadszedł czas, aby wypełnić to, co Bóg powiedział do Adama i Ewy,
„I błogosławił im Bóg, i rzekł do nich: Bądźcie płodni, rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię, i CZYŃCIE JĄ SOBIE PODDANĄ!” (Rodz 1:28).

Podczas gdy ten fragment mówi o ziemi i tym, co wokół nich, nasze ciała są również wykonane z tej samej ziemi; więc kiedy PODDAJEMY TĘ ZIEMIĘ, W KTÓREJ ŻYJEMY, ziemia wokół nas staje się również dostępna dla Jego Woli.

Fundament twojego życia nigdy nie był ważniejszy niż teraz! Stań na nim, zaufaj mu, uwierz w to, że Ten, który rozpoczął w tobie dobre dzieło, dokończy je, a kiedy to się stanie, Jego Królestwo w twoim życiu wpłynie na otaczający cię świat w sposób, którego nawet sobie nie wyobrażasz!

 "PRZYJDŹ KRÓLESTWO TWOJE, BĄDŹ WOLA TWOJA JAKO W NIEBIE, TAK I NA ZIEMI". Mateusza 6:10
      Czy wiesz, kim jesteś? ❤❤❤

Ziarno jest w twoim owocu!

Daniel Pontious
Potem rzekł Bóg: Niech się zazieleni ziemia zieloną trawą, wydającą nasienie i drzewem owocowym, rodzącym według rodzaju swego owoc, W KTÓRYM JEST JEGO NASIENIE NA ZIEMI! I tak się stało. I wydała ziemia zieleń, ziele wydające nasienie według rodzajów jego, i drzewo owocowe, W KTÓRYM JEST NASIENIE WEDŁUG RODZAJU JEGO. I widział Bóg, że to było dobre” (Rdz 1:11-12).

Jakiś czas temu Pan zadał mi pytanie: „JAK MYŚLISZ, SKĄD POCHODZI TWOJE ZIARNO?”
Oczywiście, wydawało mi się, że wiem, lecz nauczyłem się tego, że gdy Bóg zadaje pytanie to odpowiadam: „Ty Panie wiesz jedynie”. Tak więc, powiedział: „TWOJE ZIARNO POCHODZI WPROST Z OWOCU DUCHA W TWOIM ŻYCIU. NIE BIERZE SIĘ Z TEGO, CO DAJESZ, Z OBJAWIEŃ CZY NAWET Z RZECZYWISTOŚCI CHWAŁY (wszystko to kocham), LECZ RACZEJ Z DOJRZAŁEGO OWOCU DUCHA, KTÓRY OKAZAŁEM W TWOIM ŻYCIU”.

To Duch Święty w miarę jak coraz bardziej zbliżamy się do Pana, poprzez intymną relację z Bogiem, przeprowadza nas przez proces dojrzewania Owocu Ducha.
Gdy to się dzieje ten Dojrzały Owoc nosi w sobie Nasiona, które rodzą według swego własnego rodzaju. Niemniej, aby to się stało Owoc musi oddzielić się do pierwotnej rośliny i w tym procesie zrezygnować ze swego życia, aby uwolnić to, co dojrzewa w jego wnętrzu.

Owocem zaś Ducha są: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu” (Ga 5:22-23).
W życiu tych, którzy mają dojrzały Owoc Ducha (i stale umierają dla siebie samych) zaczynają pojawiać się dojrzałe nasiona, które zasiane w życiu innych, wnikają głęboko, zakorzeniają się, puszczają pędy, aby również przynosić owoc.

Continue reading

Palenie Oleju Namaszczenia!

Może być zdjęciem przedstawiającym ogień i tekst „A Smoldering Wick He Will Not Extinguish... Matthew 12:20 But The Holy Spirit Will Replenish Your Oil Supply As You Spend Time With Him In The Secret Place!”
„… knota tlejącego nie zagasi (Mt 12:20),
lecz ponownie uzupełni twój zapas oleju, gdy w ukryciu spędzisz z Nim czas.

Daniel Pontious
Dziś rano zobaczyłem coś, co przypominało Lampę Olejową, taką jakiej być może nadal używa się tam, gdzie elektryczność nie jest łatwo dostępna. Ta była zapalona, lecz wyglądało na to, że jest mało Oleju. Widziałem odrobinę oleju na dnie Lampy i kont tlił się, jako że Lampa ledwie funkcjonowała.

Wtedy Pan przypomniał mi 3 rozdział 1 Księgi Samuela:
A pacholę Samuel służyło Panu przed Helim. Słowo Pańskie było w tych czasach rzadkością, a widzenia nie były rozpowszechnione. Pewnego dnia, gdy Heli leżał na swoim miejscu, oczy jego zaś zaczęły słabnąć, i nie mógł widzieć, lecz lampa Boża jeszcze nie zgasła, Samuel spał w przybytku Pana tam, gdzie była Skrzynia Boża” (1Sam 3:1-3).

W tych ciemnych czasach nie tylko Słowo Pańskie było rzadkością, lecz także Lampa Boża wypalała się. Kapłani lekceważyli doglądania lamp, knoty nie były przycinane, olej nie był dolewany, więc Lampy były bliskie wypaleniu.
Czasami tak będziemy się czuli. Słowo Pańskie wydaje się być rzadkością; Olej (namaszczenie Ducha Świętego) jakby się kończył a nasze knoty wymagają przycięcia tak, żeby Światło Boże mogło nadal świecić poprzez naszym życiem.
To właśnie w takim czasie, gdy intymność z Bogiem jest koniecznością, wychodzenie na zewnątrz, wykonywanie służby publicznej i innych socjalnych obowiązków może cię zwolnić, a wtedy Duch Święty będzie przyciągał cię z powrotem do miejsca, w którym będzie mógł cię wyposażyć w Olej, zająć się twoimi knotami (sprawami ciała poprzez Krzyż) i sprawić, abyś słyszał Słowo Pańskie wyraźniej.

Wielu z nas znajduje się w takim miejscu, w którym w tych sytuacjach bardziej wypalają się knoty niż olej (z powodu braku oleju) i cierpimy z tego powodu. Jest tak dlatego, że nie poświęciliśmy czasu na to, aby Duch Święty ponownie napełnił, zaopatrzył i odświeżył nasze Lampy, i to w taki sposób jaki tylko On może zrobić.
W naszym życiu nigdy nie powinno dochodzić do tego, aby Drogocenny Olej Ducha Świętego wyczerpywał się a będzie tak dopóki będziemy utrzymywać relację z Nim na pierwszym i najważniejszym miejscu. Niemniej jednak z chwilą, gdy zaczniemy w tych sytuacjach lekceważyć tą krytycznie ważną relację z Bogiem, nasze knoty (cielesne możliwości) będą się spalać bardziej niż olej (zdolności Ducha Świętego).

Jeśli dziś znajdujesz się w sytuacji, w której Słowo Boże jest rzadkością, ale jest cenne dla ciebie (w osobistym życiu) może okazać się, że On przyciąga cię z powrotem do Ukrytego Miejsca z Nim, gdzie to wszystko może się dziać. Nie lekceważ relacji z Jezusem Chrystusem na rzecz czegokolwiek, co ten świat ma do zaoferowania. On jest ważniejszy niż to wszystko!!

Czy wiesz, kim jesteś??? ❤❤❤

Mądrość woła!

Daniel Pontious
Gdy otworzyłem dziś rano oczy, dotarły do mnie słowa: „MĄDROŚĆ GŁOŚNO WOŁA”, co wypowiedział do mnie Duch Święty. Natychmiast myślami powędrowałem do Księgi Przysłów:

Mądrość woła głośno na ulicy, na placach podnosi swój głos, woła na rogu ulic pełnych wrzawy, wygłasza swoje mowy w bramach miasta: Jak długo wy, prostaczkowie, kochać się będziecie w prostactwie, a wy, szydercy, upodobanie mieć będziecie w szyderstwie, a wy, głupcy, nienawidzić będziecie poznania? Zwróćcie uwagę na moje ostrzeżenie! Oto chcę wam wyjawić moje myśli, obwieścić wam moje słowa” (Przyp 1:20-23).

O ile jest sporo sceptycyzmu, co do tego kim dokładnie Mądrość jest (po części dlatego, że jest tutaj przedstawiana jako postać kobieca), Paweł napisał w NT, że zawsze modli się to, aby Ojciec Pana Jezusa Chrystusa dał nam DUCHA MĄDROŚCI I OBJAWIENIA po to, abyśmy Go lepiej poznali (Ef 1:17).

Wielu może się całkowicie zagubić w powyższym problemie płci, jednak Mądrość powinna każdego wierzącego mieć ze wszystkiego największe znaczenie. Objawienie jest ogromnie ważne to jednak Mądrość UCZY NAS, JAK WŁAŚCIWIE ZASTOSOWAĆ RZECZYWISTOŚĆ OBJAWIENIA.

Owszem, Objawienie otwiera nasze oczy na większą perspektywę Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego, jednak to Mądrość wspiera naszą zdolność do przyjęcia tego OBJAWIENIA i praktycznego zastosowania!

Wiedza MÓWI mi, jak to działa, Mądrość POKAZUJE, jak to działa! Właśnie dlatego, są Dary Ducha Świętego, zwane Słowem Wiedzy i Słowem Mądrości. Jeden przekazuje Bożą Wiedzę, drugi przekazuje Bożą Mądrość potrzebną do zastosowania w życiu moim lub innych.

Tak więc, co i dlaczego Mądrość Woła? Mądrość woła do tych, którzy nie posiedli jej wglądu i nie szukają jej. Pokolenie pozbawione Mądrości jest pokoleniem bez przyszłości! Jeśli przeczytasz dalej 1 rozdział Przypowieści to jest tam napisane:

„… gdy padnie na was strach jak burza, a nieszczęście przyjdzie na was jak wicher, gdy was ogarnie niedola i utrapienie” (w. 27).

Dzięki Mądrości trzymamy się z dala od paniki, burz, nieszczęść, ponieważ Mądrość daje wgląd, który pomoże nam unikać takich rzeczy! Wierzę, że DUCH MĄDROŚCI JEST DUCHEM ŚWIĘTYM W NAS, ponieważ Nowy Testament jest Źródłem, które dał nam Jezus Chrystus, wszystkiego, czego potrzebujemy do Życia i Pobożności.

A jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana” (Jk 1:5).

Boża Mądrość jest czymś absolutnie koniecznym dla tego pokolenia i to właśnie teraz, stąd Mądrość Woła do nas, abyśmy słuchali tego, co Duch Święty ogłasza dla nas jako pokolenia.
Objawione Poznanie jest już poszukiwane wystarczająco, a Boża Mądrość jest kluczem do zastosowania tego Poznania w życiu każdego z nas.
Jest skrajnie ważne, aby z Bożej Ręki otrzymać Poznanie, umiejętność do zastosowania tego Poznania jest dla nas równie ważna, ponieważ bez niej będzie ona zupełnie bezużyteczne.
Słuchaj Mądrości Bożej, a jeśli nie wydaje ci się, że ją masz, proś Ducha Świętego, aby ci ją dał!
Gdy pojawi się Jego Mądrość przyjdzie także Jego Moc do zastosowania tego Poznania na własny użytek i ostatecznie ku Przemianie własnego życia.
Czy wiesz kim jesteś???❤️❤️❤️

Pojawienie się niosących pochodnie!

Daniel Pontious
W czasie rozmowy z przyjacielem o tym, co Pan ostatnio robi, Pan dał mi obraz, wrażenie, czegoś, co się dzieje w kościele.
Zobaczyłem w Duchu ogromny tłum ludzi, jak tłok, który gromadzi się na wielkim sportowym wydarzeniu. Wszyscy ci ludzie regularnie uczęszczali na zgromadzenia, wydaje się, że nikt z nich nie reprezentował przywództwa, lecz w miarę jak patrzyłem, szczególne jednostki zaczęły wybiegać spośród tego tłumu do przodu grupy
Każdy z tych biegaczy niósł pochodnię. Byli podobni do człowieka, który ma zapalić główny ogień Olimpiady, zanim ona się zacznie.

Pochodnia każdego z nich była paliła się w innym kolorze, ponieważ każda z nich miała zapalić dla tych ludzi jakiś specyficzny ogień. Było to podobne do wszystkich kolorów tęczy, a każdy z tych kolorów reprezentował coś innego pochodzącego od Pana, lecz wszyscy razem byli reprezentantami Bożego Przymierza z Jego ludem.

Ci ludzie dosłownie pojawiali się znikąd i nagle stawali na przodzie tłumu i, aby wykonać zadanie, z którym zostali posłani, zaczynali biec przed nimi. Jedyną ich troską był ogień, nie tłumy, nie pozycja, lecz pewność tego, że wykonają to, z czym zostali posłani.

W miarę jak patrzyłem, Duch Święty uzmysłowił mi, że TO BYLI CI, KTÓRYM, W CZASIE ICH DOŚWIADCZENIA SAMOTNEGO CZASU Z NIM, ZOSTAŁO COŚ ZLECONE – JAKO PREKURSORZY MAJĄ PRZYNIEŚĆ TO, CO ZOSTAŁO PRZYGOTOWANE DO UWOLNIENIA W CIELE CHRYSTUSA (ten tłum) BARDZO SZYBKO. Pan dał każdemu z nich specyficzne namaszczenie (kolor) ich ognia, który przygotowuje do przekazania Swoim ludziom.
Ci ludzie nie byli zainteresowanie tytułami czy pozycjami, ani ludzkimi zaszczytami, lecz byli pochłonięci wyłącznie biegiem do celu, który Pan i zadał, i w osiągnięciem tego, z czym ich posłał.

Jeśli Bóg w okresie twojego czasu wyciszenia z Panem, dał ci coś, abyś podzielił się tym zresztą Ciała, to być może twój czas na bieg szybko się zbliża. Pan zamierza wypuścić do biegu ze Świeżym Ogniem wielu ludzi, co może być przekazane wyłącznie przez tych, których życie zostało wyciszone na jakiś czas z Jezusem Chrystusem i Duchem Świętym.

Wielu zostaje uwolnionych do tego biegu, a gdy oni biegną wydaje się, że pojawiają się znikąd, gdy jednak pojawią się na scenie, inni zaczną podążać za ich różnokolorowymi Ogniami!

Niech w nadchodzącym sezonie twoje oczy i uszy będą otwarte i zwrócone na Ducha Świętego i obserwuj wychodzących do przodu Prekursorów, a kto wie, może jesteś jednym z nich!

Czy wiesz, kom jesteś???❤️❤️❤️

Formowany(a), kształtowany(a) i przekształcony(a)!

Daniel Pontious
Dziś rano zobaczyłem dużą bryłę gliny znajdującej się na stole, jakby czekała na rzeźbiarza, który miał przyjść i rozpocząć pracę nad nią. Chwilę później do pokoju wszedł Jezus Chrystus i podszedł do stołu, na którym leżała.
Kiedy patrzyłem, Jezus podszedł do bryły gliny, położył na niej Swoje Ręce i zaczął pracować z przodu, z góry, a następnie pracował dookoła tej bryły, zmieniając wygląd, cechy i postać tej gliny.
Na początku nie mogłem zrozumieć, co formuje, ale po krótkim czasie zaczęło to nabierać kształtu i dopiero wtedy zdałem sobie sprawę, że bryła zaczęła wyglądać tak, jak Ten, który nad nią pracował. Była to Jego twarz i było to podobne było do Niego.
Powiedziałem: PANIE, MYŚLAŁEM, ŻE PRACUJESZ NAD ŻYCIEM KOGOŚ INNEGO”, na On odpowiedział: „TAK BYŁO, TO TY!”. Wtedy rzekłem: „LECZ TO WYGLĄDA JAK TY” i usłyszałem: „DOKŁADNIE TAKI JAK JA! PONIEWAŻ, KAŻDEGO DNIA, GDY WCISKASZ SIĘ WE MNIE CORAZ GŁĘBIEJ I GŁĘBIEJ, BYŁEŚ I JESTEŚ PRZEKSZTAŁCANY NA MÓJ OBRAZ CORAZ BARDZIEJ KAŻDEGO DNIA, AŻ DO CHWILI, GDY NAWET TE RZECZY, KTÓRE POCZĄTKOWO NAS RÓŻNIŁY, CAŁKOWICIE ZNIKNĄ!”.

Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna jego, a On żeby był pierworodnym pośród wielu braci,…” (Rzm 8:29).

„Stali się podobni” oznacza podobnie ukształtowani bądź połączeni.

Bóg kształtuje Siebie w twoim życiu na dokładny duplikat Siebie. Cechy, rysy, a nawet dokładne podobieństwo; tak, że nie tylko wtedy, gdy jesteśmy poza domem i zajmujemy się sprawami Ojca, inni doświadczają Jezusa Chrystusa na poziomie osobistym, ale widzą Jego Podobieństwo w naczyniu, którym jesteśmy, ponieważ to właśnie Jego Obraz nieustannie przekształca nasze życie.

Gdy obserwowałem Go jak dokonywał ostatnich dotknięć tego Doskonałego Arcydzieła, pochylił się i tchnął w tą Replikę, i ta stała się Żywa. Wtedy przemówiła, a gdy mówiła, brzmiała dokładnie tak jak On.
JEZUS CHRYSTUS CZYNI KAŻDEGO ZE SWOICH SYNÓW I CÓREK LUSTRZANYM ODBICIEM SAMEGO SIEBIE! Kształtuje i formuje nas jako Jego duchowe i fizyczne arcydzieło, abyśmy na tej ziemi stali się Jego oczami, uszami, ustami, rękami i stopami! Całkowicie wyposażeni i ukształtowani do każdego Dobrego Dzieła, które On dla nas przygotował.

Dziś rano, jeśli czujesz, że nie wypełniasz Bożego powołania, spójrz w lustro i powiedz: „Jezu! Przyjdź i dokończ Dzieło, które we mnie wykonujesz! Uformuj mnie, ukształtuj i przemień na swój obraz, aż będę mógł spojrzeć w to lustro i ujrzeć Ciebie”!
Uświadom sobie, że jesteś dziełem w toku, możesz nie być jeszcze skończonym dziełem, ale Duch Święty działa w każdym z nas każdego dnia, przekształcając nasze życie nieco bardziej na Jego Obraz przez cały czas. Autor waszej wiary będzie również jej Dokończycielem!

„…mając tę pewność, że Ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa” (Flp 1:6).
Czy wiesz, kim jesteś???❤❤❤

Czas posuchy

Daniel Pontious
Wielu spośród nas czuje się tak, jakby utknęli i wydaje się, jakby się nic nie działo. Wszystko jest drętwe (z braku lepszego słowa). Wokoło jakoś prozaicznie i monotonnie, jakby Pana nie było z nami, cele wydają się niewyraźne, aż do tego stopnia, że czujemy się całkowicie odstawieni. To poczucie pozostawienia to nie tylko pozostawienie służby, lecz relacji z Bogiem i relacji ludźmi. Doszło do tego, że zaczęło się nawet kwestionowanie zbawienia i poszukiwanie w sobie Wielkiego Grzechu, który został nieświadomie popełniony. Niemniej, w większości przypadków nie taka jest przyczyna tego czasu posuchy.

Prawda jest taka, że nic z tego, co się dzieje, nie ma nic wspólnego z grzechem, lecz najprawdopodobniej ma tu miejsce przechodzenie przez OKRES WYSUSZENIA. Każdy, kto ma jakiekolwiek pojęcie o uprawie roślin, zrozumie ten aspekt życia, ponieważ proces uprawy czegokolwiek obejmuje Czas Siania, Czas Wzrostu i Czas Żniwa.

Zasianego ziarna nie można stale podlewać wodą, ponieważ nie wyrośnie, jak trzeba. Do właściwego wzrostu potrzebuje wody (Słowa – Ef 5;26), odżywczych składników pochodzącego z gleby (doświadczeń w tym świecie – J 17:15) oraz światła słonecznego (Obecności Bożej – Mal 4:2). Oczywiście, nie wszystko to dzieje się równocześnie, lecz wszystko razem wzięte ma swój udział w procesie wzrostu.
Jeśli jesteś w miejscu, w którym czujesz się jakbyś wysychał, jest to coś dobrego, ponieważ tylko wtedy, gdy wysychasz naprawdę wzrastasz najbardziej. Dopóki słoneczne światło nie dotrze do Nasiona, które Duch Święty umieścił w tobie, przemiana tego Ziarna nie będzie miała miejsca i wszystko, co masz to jest to Ziarno. O ile trzymanie się Obietnicy jest ważne, patrzenie jak te Obietnice przemieniają się i stają się żywe jest znacznie lepsze!

Bóg doskonale wie, gdzie jesteś, i przystosowuje twój charakter do potrzeb i powoduje taki wzrost, który może pochodzić wyłącznie od Niego. Nie porzucił cię, nie popełniłeś nieświadomie jakiegoś strasznego grzechu, co miałoby spowodować twoją posuchę. Najprawdopodobniej jesteś obecnie w okresie, w którym czujesz się rzeczywiście bardzo suchy i czasami bardzo samotny, a to po to, aby Nowe Życie mogło pojawić się z Samego Ziarna.

Zanim ktoś zapyta czy jest jakiś sposób na szybkie wyjście z tego, polecę, aby poświęcić się Obecności Bożej, trzymać się Jego Słowa, które przekazał i nie przestać Mu ufać. On nigdy nie opuści ani nie porzuci cię, nawet gdybyś kompletnie wysechł! Gdy cierpliwie czekasz na to, aż
Nowy Wzrost i Nowe Życie wychylą się z gleby twojego życia (Jk 5:7*), te już pojawiają się na horyzoncie.
Czy wiesz kim jesteś? ❤️❤️❤️

  • Przeto bądźcie cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik cierpliwie oczekuje cennego owocu ziemi, aż spadnie wczesny i późniejszy deszcz”.