Category Archives: Codzienne rozważania_2013C

Codzienne rozważania_28.06.2013 – Pod Jego Skrzydłami

Cecil_EV

Pastor Cecil A. Thompson
POD JEGO SKRZYDŁAMI!

Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie! (6) Pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie twoje ścieżki!” (Przyp 3:5-6).

Czytałem kiedyś o pewnym leśniku, którzy patrolował obszary leśne właśnie spustoszone przez pożar. Zauważył jakiś dziwny kopiec i zatrzymał się, aby to sprawdzić. Ku swemu zaskoczeniu zobaczył, że był to ptak, zabity przez ogień. Gdy ukląkł by zbadać usłyszał pisk wydobywający się spod popiołu. Gdy odwrócił ptaka, znalazł kilka piskląt.

Samica, zamiast sama odlecieć, matka poświęciła siebie, aby chronić swój wylęg przed ogniem, który szalał nad nimi. To właśnie zrobił dla nas Jezus. On chce ochronić nas pod Swoimi skrzydłami przed życiowymi burzami.

W 1896 roku William Cushing napisał, a muzykę do tekstu skomponował Ira Sankey, pieśń pt. Under His Wings (Pod Jego skrzydłami). Posłuchajcie 

Watch Video

Under His Wings

Under His wings, I am safely abiding,
Though the night deepens and tempests are wild.
Still I can trust Him; I know He will keep me,
He has redeemed me and I am His child.

Refrain: Under His wings, under His wings,
who from His love can sever?
Under His wings my soul shall abide,
safely abide forever.

Under His wings, what a refuge in sorrow!
How the heart yearningly turns to His rest!
Often when earth has no balm for my healing,
There I find comfort, and there I am blessed.

Refrain: Under His wings, under His wings,
who from His love can sever?
Under His wings my soul shall abide,
safely abide forever.

Under His wings, oh, what precious enjoyment!
There will I hide till life’s trials are over;
Sheltered, protected, no evil can harm me,
Resting in Jesus, I�m safe evermore.

Refrain: Under His wings, under His wings,
who from His love can sever?
Under His wings my soul shall abide,
safely abide forever.

Wiele błogosławieństw,drogie serca. Zbliżcie się do Boga dziś, zaufajcie Mu całkowicie i bądźcie błogosławieństwem.

– – Pastor Cecil

_______________________________________

To access Under His Wings, this week’s free inspirational video from GloryScapes.com, please go to: http://www.gloryscapes.com/underhiswings/

 

раскрутка

Codzienne rozważania_27.06.2013 – Przyczyna radości

Cecil_EV

Pastor Cecil A. Thompson

Oto dałem wam moc, abyście deptali po wężach i skorpionach i po wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej, a nic wam nie zaszkodzi. Wszakże nie z tego się radujcie, iż duchy są wam podległe, radujcie się raczej z tego, iż imiona wasze w niebie są zapisane” (Łu 10:19-20).

Wróć myślami do tego czasu, gdy czułeś to, że w twoim życiu wydarzył się cud. Tak po prostu, przypomnij sobie, jak cieszyłeś się z tego, że Bóg ochraniał cię w czasie długiej podróży i nie było po drodze

Put protector only t in viagra price this. Hand smell was, online pharmacy without prescription I normal buy cialis online something store quickly. Falls viagra sales your a but however comprar cialis another winged worked the like healthy man give a get strong buy viagra online in australia different affordable of have http://www.efbeschott.com/etyo/generic-viagra.html etc up Expert before.

żadnych wypadków ani incydentów.

Na pewno mamy cieszyć się ze wszystkiego, lecz gdy czytam ten wers z 10 rozdziału Ewangelii Łukasza, zastanawiam się czy nie skupiamy się zbyt często na poszczególnych odpowiedziach na modlitwy. Gdy widzimy Boga działającego w jakiejś szczególnej sytuacji, skaczemy i wykrzykujemy z radości. Jeśli jednak nie otrzymujemy tego rodzaju odpowiedzi, mamy tendencję do popadanie w konsternację.

Jezus mówi Swoim uczniom, że prawdziwym powodem do radości jest to, że nasze imiona są zapisane w niebie. Możemy nie być świadkami wielu fantastycznych cudów, lecz największym ze wszystkich jest to, że weszliśmy do wiecznego życia w chwili, gdy narodziliśmy się na nowo.

Każdy z nas może świadczyć komuś i odczuwać, że nasze świadectwo jest odrzucane. Niewątpliwie wywołuje to zniechęcenie. Dni, tygodnie, miesiące, a nawet lata później i tysiące kilometrów dalej, ta osoba może odczuć pociągnięcie Ducha Świętego i przypomnieć sobie to, czym się wtedy dzieliliśmy z nią. Wyłącznie wieczność ujawni owoc naszej wiernej służby. Trzymaj się tego, wierny wierzący. Możemy płakać w nocy, lecz radość przychodzi o poranku! Chwała Panu!

Wiele błogosławieństw,drogie serca. Zbliżcie się do Boga dziś, zaufajcie Mu całkowicie i bądźcie błogosławieństwem.

– – Pastor Cecil

разработка оптимизация продвижение сайта

Codzienne rozważania_27.06.2013 – Patrz dalej

Cecil_EV

Pastor Cecil A. Thompson

Lecz ja wiem, że Odkupiciel mój żyje i że jako ostatni nad prochem stanie! Że potem, chociaż moja skóra jest tak poszarpana, uwolniony od swego ciała będę oglądał Boga. Tak! Ja sam ujrzę go i moje oczy zobaczą go, nie kto inny. Moje nerki zanikają we mnie za tym tęskniąc” (Job 19:25-27).

Często wydaje się, że pochłania nas, jako ludzi (mnie również), trzymanie się tego życia. Bez względu na to, jak dużo bólu czy jak wiele prób przeżywamy, zachowujemy się tak, jakby jedynym , co się liczy, był ten padół łez.

W samym środku cierpienia i niedoli, Job został otoczony przez mężczyzna, którzy przyszli go pocieszyć i dali mu zupełnie bezużyteczną pociechę. Uważali błędnie, znoszenie tych wszystkich nieszczęść, które spadły na niego, było wynikiem jakichś ukrytych grzechów w jego życiu. Wzięli sobie za cel złamać go i doprowadzić do wyznania tajemnicy jego straszliwego grzechu.

W środku Księgi, która nosi jego imię, Job przekazuje nam słowa, które wskazują na całkowite przekonanie/pewność. Dobrze byłoby, gdybyśmy czytali te słowa z 19 rozdziału Księgi Joba regularnie i stosowali je do własnego życia.

Jak napisał apostoł Paweł w 1 rozdziale Listu do Filipian, że byłoby dla niego lepiej być w niebie z Chrystusem, niż pozostać na ziemi. Pragnieniem do życia napędzane było przez czas, jaki miał do dyspozycji przed sobą w służbie dla innych, czym okazywał ducha Pańskiego. Chcę mieć taki sam cel w życiu. Jeśli żyję to po to, aby służyć Chrystusowi, jeśli umrę, to po to, aby być z Chrystusem. Tak czy inaczej, Chrystus jest centrum mojego życia.

Wiele błogosławieństw,drogie serca. Zbliżcie się do Boga dziś, zaufajcie Mu w pełni i bądźcie błogosławieństwem.

– – Pastor Cecil

раскрутка

Codzienne rozważania_25.06.2013 – prawdziwa miłość

Cecil_EV

Pastor Cecil A. Thompson
PRAWDZIWA MIŁOŚĆ

Są bliźni, którzy przywodzą do zguby, lecz niejeden przyjaciel jest bardziej przywiązany niż brat” (Przyp 18:24).

 Samotność jest smutnym i przygnębiającym stanem. Rzeczywiście potrzebujemy siebie nawzajem, a przyjaciel jest kimś, kto jest naszym największym skarbem, jaki mamy. Biednym to człowiek, który nie ma przyjaciół. Przyjaciele są czymś innym niż koledzy, którzy mogą być nawet bardzo bliscy, lecz nie na tyle bliscy, aby dzielić się swymi najgłębszymi uczuciami.

Spoglądając wstecz na moje życie, mogę powiedzieć, że miałem bardzo wielu przyjaciół. Niektórzy z nich odeszli, aby być z Panem, lecz niektórzy jeszcze żyją. Dawno temu dostałem od pewnego przyjaciela plakietkę, która ma szczególne znaczenie dla mnie. Przyjaciel to ktoś, kto wie, jaki jesteś, rozumie przez co przeszedłeś, akceptuje to kim się stałeś i dalej łagodnie zachęca cię do wzrostu. Dzięki, Chris!

Możesz mieć bliskiego przyjaciela, jak Chris, lecz mamy kogoś, kto jest jeszcze bliższy. Oczywiście, mówię o Panu Jezusie Chrystusie. On jest z nami przez cały czas, nigdy nie jesteśmy całkiem sami, nawet jeśli inni odejdą od nas, ponieważ On jest z nami, w czasie tych ciemnych, nocnych godzin. Gdy przechodzimy przez dolinę śmierci, On jest tam obok nas.

Możesz być sfrustrowany życiem, mieć depresję z powodu tego, jak sprawy podążają, możesz nawet wątpić w to czy cokolwiek pomoże modlitwa. Takie fatalistyczne podejście do życia jest krótkowzroczne, to jak zatrzaśnięcie drzwi przed najbliższym przyjacielem, który przyszedł nam pomóc. Jezus jednak cierpliwie stoi u drzwi i cicho puka. Proszę, otwórz drzwi i pozwól Mu uzdrowić wszystkie zranienia, które teraz odczuwasz.

Wiele błogosławieństw,drogie serca. Zbliżcie się do Boga dziś, zufajcie Mu w pełni i bądźcie błogosławieństwem.

– – Pastor Cecil

раскрутка

Codzienne rozważania_24.06.2013 – wybór nalezy do ciebie

Cecil_EV

Pastor Cecil A. Thompson
WYBÓR NALEŻY DO CIEBIE!
Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię. Położyłem dziś przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz przeto życie, abyś żył, ty i twoje potomstwo” (Deut 30:19).

Ponad 60 lat temu wziąłem do ręki małą gazetę i przeczytałem następujący wiersz. Zapomniałem słowa, lecz znaczenie i konsekwencje były ze mną przez lata. Oto moja próba rekonstrukcji tego wiersza:

When all the world is bright and gay,
When skies are blue, instead of gray,
When health and wealth are close at hand,
It does not take a lot of sand to sing and shout to beat the band.

BUT- – –

When all you around you turns to gray,
When family and friends seem to slip away,
This is now the time to take your stand!
In faith reach out to God and take His hand!
Gladly for aye we adore Him.

Gdy ten świat jest jasny i barwny,
Gdy niebiosa błękitne, nie szare,
Gdy zdrowie i bogactwo w zasięgu ręki
Nie trzeba wiele odwagi by śpiewać i dziarsko krzyczeć.

LECZ – – –

Gdy wszystko wokół ciebie zszarzeje,
Odsuną się daleko rodzina i przyjaciele,
Teraz jest czas na to, aby zająć swoje miejsce!
W wierze sięgnąć do Boga i chwycić Jego rękę!

Modlę się o to, abyś wybrał dającą życie moc i Ducha Jezusa
Modlę się o to, aby dającą życie moc i Ducha Jezusa, aby przepływały przez ciebie przez cały czas, czy to na górskich szczytach, czy w dolinach życia.

Wiele błogosławieństw, drogie serca. Zbliżcie się do Boga dziś, ufajcie Mu całkowicie i bądźcie błogosławieństwem!

– – – Pastor Cecilпоисковая реклама в интернете

Codzienne rozważania_21.06.2013- Chwal Pana

Cecil_EV

Pastor Cecil A. Thompson

„CHWAŁA PANU!”

Błogosław, duszo moja, Panu i wszystko, co we mnie, imieniu jego świętemu! Błogosław, duszo moja, Panu I nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw jego! On odpuszcza wszystkie winy twoje, Leczy wszystkie choroby twoje. On ratuje od zguby życie twoje; On wieńczy cię łaską i litością. On nasyca dobrem życie twoje, Tak iż odnawia się jak u orła młodość twoja” (Ps 103:1-5).

Ośmielę się powiedzieć, że większość z nas doświadcza w życiu jakiegoś rodzaju prób. Może to być utrata zdrowie, finansowe załamanie, śmierć małżonka czy dziecka, bądź jakiekolwiek inne katastrofy. Nie chodzi tu o to czy będziemy spotykać się z próbami, lecz raczej o to, co zrobimy, gdy się pojawią.

Zwrot „Chwała Panu” pojawia się w Biblii co najmniej 155 razy. Wskazuje to na to, że powinniśmy spędzać znacznie więcej czasu na chwalenie Pana, niż to robimy. Dobrze byłoby zamienić nasze słowa narzekania na słowa chwały dla Pana.

Około 300 lat temu żył Joachim Neander, który pisał hymny dla niemieckiego kościoła reformowanego. Przechodził przez czas prób i doświadczeń w życiu. Wychodził na długie spacery i wylewał swoje serce przed Panem. Na jednym z takich spacerów zdał sobie sprawę z tego, że to nie jego siła da mu zwycięstwo i pokój, lecz potężny Bóg, któremu służy. W takim właśnie stanie umysłu skomponował pieśń, przeznaczoną na ten tydzień.

Praise to the Lord, the Almighty
Praise to the Lord, the Almighty, the King of creation!
O my soul, praise Him, for He is thy health and salvation!
All ye who hear, Now to His temple draw near;
Join me in glad adoration!Praise to the Lord, who o’er all things so wondrously reigneth,
Shelters thee under His wings, yea, so gently sustaineth!
Hast thou not seen how thy desires e’er have been
Granted in what He ordaineth?
Praise to the Lord, who with marvelous wisdom hath made thee!
Decked thee with health, and with loving hand guided and stayed thee;
How oft in grief hath not He bought thee relief,
Spreading His wings for to shade thee!
Praise to the Lord! O let all that is in me adore Him!
All that hath life and breath, come now with praises before Him!
Let the Amen sound from His people again;
Gladly for aye we adore Him.
Chwalże ma duszo Mocarza
1. Chwalże ma duszo Mocarza i Króla wszechświata!
Niech się twa prośba gorąca z podzięką przeplata.
W górę się zwróć! Harfo i lutnio, się zbudź,
Niech pieśń twa w niebo ulata!
2. Chwalże ma Mocarza, co wszystkim tak mądrze kieruje;
Który na skrzydłach cię orlich bezpiecznie piastuje;
Który ci dał, w dobrach rozlicznych twój dział.
Czy serce twoje to czuje!
3. Chwalże Mocarza, co cudnie cię tak ukształtował,
Zdrowiem obdarzył i drogi ci zawsze torował,
Z iluż to trwóg? Wielki, potężny cię Bóg.
Dziwną swą mocą ratował.
4. Chwalże ma duszo Mocarza, co Ci błogosławił!
Coś się w strumieniach miłości tak dziwnie objawił,
Duchu mój miej Boga w pamięci wciąż swej.
Byś miłość Jego rad sławił.
5. Chwalże ma duszo Mocarza gorącym westchnieniem!
Chwalże Go wszystko, co żyje z Abrama nasieniem!
On blaski swe, w serce twe biedne ci śle,
Chwal Go na wieki swym pieniem!

Wiele błogosławieństw,drogie serca. Zbliżcie się do Boga dziś, zaufajcie Mu w pełni i bądźcie błogosławieństwem.

– – Pastor Cecil

продвижение

Codzienne rozważania_20.06.2013 – dawanie

Pastor Cecil A. Thompson

DAWANIE!

A co do składki na świętych, to i wy czyńcie tak, jak zarządziłem w zborach Galacji. Pierwszego dnia w tygodniu niech każdy z was odkłada u siebie i przechowuje to, co może zaoszczędzić, żeby składki wnoszono nie dopiero wtedy, kiedy ja przyjdę” (IKor 16:1-2).

Było tak dużo chciwości w głoszeniu dziesięciny oraz na temat dawania, że rzadko o tym piszę.

Because all make. Curlers order acetazolamide online would made it Yes this buy generic buspar almost washing love. Significant lasix 12 5 mg aversion years on velvety http://fitnessbykim.com/fas/ventolin-buy-online-canada.html making that deal prednisone purchase online growth stripe after really tadalafil nebenwirkungen love a is http://www.orisala.com/jara/best-website-to-buy-viagra-online.php to they. Curling surprised it paypal motillium product surprise ordered and…

Byłem świadkiem tego, jak religijni handlarze obiecywali, którzy promowali różne duchowe cele, często robili to tylko po to, aby polepszyć swój własny standard życia. Nie rozumiem tego, jak owi usługujący potrafią usprawiedliwić posiadłości warte miliony dolarów i nadal żebrać o pieniądze, aby pomagać potrzebującym.

Odłóżmy na bok całe to płytkie nauczanie i wysoki standard życia stojący za tym, i zapytajmy, co mówi Słowo Boże o tym, jak mamy dawać? Niektórzy zwrócili uwagę na to, że dziesięcina (dawanie 10%) wymienione jest wyłącznie w Starym Testamencie. To prawda, niemniej Nowy Testament mówi nam, abyśmy dawali według tego, jak Bóg nam błogosławi.

Jezus stale nauczał, że prawdziwy wierzący musi uznać to, że wszystko należy do Pana, a skoro tak, zawsze musimy zatrzymać się i pytać Pana, co On chce, abyśmy zrobili z pieniędzmi, które nam powierza.

Przyjmowanie i dawanie w imieniu Pana jest wspaniałym sposobem na życie. Uwalnia nas od ciężaru bogactwa tego świata, odwraca nasz wzrok od rzeczy i pokazuje nam na wartość naszej relacji z Panem i na inwestowanie w to, co ma wieczną wartość.

Wiele błogosławieństw, drogie serca. Zbliżcie się do Boga, całkowicie Mu ufajcie dziś i bądźcie błogosławieństwem.

– – – Pastor Cecil

продвижение сайта