Co naprawdę opowiadają znaki zodiaku – część 4

John Fenn
Tłum.: Tomasz S.

Mam nadzieję, że po przeczytaniu tej serii, wasz podziw dla nocnego nieba jeszcze wzrośnie wiedząc to, że od najwcześniejszych dni człowieka, Pan ukazał mu w gwiazdach historię zbawienia. Kończymy cykl opisując ostatni zestaw czterech konstelacji, które ukazują nasze zjednoczenie z Chrystusem oraz Jego powrót.

Byk
Gwiazdozbiór znany w języku hebrajskim, arabskim, łacinie i grece jako byk, choć nie jest to byk udomowiony. Jego długie rogi są opuszczone. Główna gwiazda umieszczona jest w jego oku i nosi nazwę Aldebaran – „Kapitan” lub „Gubernator”. W cyklu zodiakalnym Byk pojawia się, gdy Skorpion znika z pola widzenia.

W mitologii Byk był koloru białego, ponieważ jest sprawiedliwy i czysty. W jego ramieniu znajduje się gromada składająca się z siedmiu gwiazd znana jako Plejady – „gołębice” i jest ona wspomniana w Księdze Hioba w nawiązaniu do siedmiu kościołów z Obj. 1:16 oraz 2:1. „W prawej dłoni swej trzymał siedem gwiazd, a z ust jego wychodził obosieczny ostry miecz, a oblicze jego jaśniało jak słońce w pełnym swoim blasku.” Także: „Ten, który trzyma siedem gwiazd w prawicy swojej…” W mitologii Plejady były siedmioma córkami Atlasa, który podtrzymuje ziemię i niebo. Tutaj jest to typ kościoła, spoczywający na ramieniu Byka.

Pierwsza dekana Byka to moja ulubiona konstelacja. Jest ją łatwo znaleźć na niebie dzięki linii trzech gwiazd, które tworzą jego pas – Orion – wspaniały, myśliwy. Niezliczone razy siedziałem i patrzyłem na Oriona, dziękując i uwielbiając Pana, który czuwa nade mną. Gwiazdozbiór ten to obraz mężczyzny z uniesioną maczugą w prawej ręce, skórą martwego lwa w lewej, który lewą nogą miażdży głowę Zająca.

Imię Orion oznacza „Ten, który przychodzi jako światłość”, „Genialny”. Wymieniony jest w Hiob 9:9 wraz z Plejadami i Arkturusem. Jego głównymi gwiazdami są: Betelgeuse na jego prawym ramieniu, co oznacza „Nadchodzi Latorośl”; Rigel gwiazda w jego lewej, uniesionej stopie, która znaczy „Stopę, która miażdży”. Trzy jasne gwiazdy w jego pasie nazywane są „trzema królami”. W okolicy lewej klatki piersiowej znajduje się Bellatrix – „Szybko nadchodzący”, a także „Nagłe zniszczenie”. W języku arabskim nazywa się Al Giauza – „Latorośl”, Al Mirzam – „Władca” lub Al Nagjed – „Książę”.

Widzimy Oriona trzymającego skórę zabitego lwa – oszusta, który chodził rycząc, szukając kogo pożreć (I Ptr. 5:8). W miejscu jego lewej stopy zaczyna się również jego druga dekana – rzeka Erydan. Erydan znaczy „Rzeka Sędziego”. W Dan. 7:9-11 czytamy, że od Sędziwego (Ojca) „ognista rzeka (sądu) wypływała i wychodziła sprzed niego”. Erydan dotyka Cetusa – Wieloryba – morskiego potwora i rozciąga się między Bykiem a Orionem pokazując nam, że Sędzia jest zarówno szarżującym bykiem, który przychodzi z kościołem na swych ramionach, aby dokonać sądu, jak i myśliwym doprowadzającym wszystko do jego końca.

Trzecią dekaną Byka jest Pasterz (lub Woźnica) Auriga, który podtrzymujący lewą ręką kozę z dwoma koźlętami. Koza czule kładzie swe nogi na  jego ramionach. W prawej ręce trzyma bicz i wstęgę (lejce), które trzymają Ryby (kościół). Auriga oznacza po łacinie „trzymający lejce”. Główną gwiazdą jest tu koza i nosi nazwę Kapella – „kaplica” lub w muzyce „w stylu kościelnym” (śpiewanie bez instrumentów  – a cappella). Koza wraz koźlętami (kościół) są czule trzymane w ramionach pasterza. W języku greckim to ekklesia. Na prawym ramieniu ma jasną gwiazdę – Menkalinan – „stado kóz (lub owiec)”. Ponownie widzimy tu Pana jako Autora naszego zbawienia, a dwa koźlęta można rozumieć tu jako wierzących Żydów i pogan.

Podsumowanie Byka: Widzimy tu Pana, który powraca wraz z kościołem „na swoich plecach”,  który pozostaje bezpieczny pod Jego kontrolą. Jest to zgodne z Obj. 19: 5-14, które opisuje świętych, którzy znaleźli się w niebie w czasie Wielkiego Ucisku, którzy zostali odziani w „czyste lniane szaty”  i którzy po wieczerzy weselnej Baranka powracają wraz z Nim na białych koniach.

Jest to też zgodne z tym, co powiedział Jezus w Mat. 24: 29-31, że przy swoim powrocie rozkaże aniołom, aby „zgromadzili świętych z jednego krańca nieba (nie ziemi) aż po drugi”. W Orionie widzimy Jego chwałę, gdy „zadanie” zostało ukończone, kościół spoczywa bezpiecznie na Jego łonie – kościół, który niegdyś aktywnie czynił uczniami a teraz odpoczywa w niebie.

Bliźnięta
W egipskim zodiaku (Dendara) Bliźnięta to nie para bliźniaków, lecz  mężczyzna i kobieta trzymający się za ręce, zwani „Adamem i Ewą”. Przez ‘przebywanie w niebie’ wskazywałoby to nie pierwszego Adama, ale na „ostatniego Adama” – Chrystusa, który jako „ostatni Adam” przyniósł ludzkości zbawienie (I Kor.15:45). Koptyjska nazwa konstelacji to Pi Mahi – „Zjednoczeni” lub „Całkowicie złączeni”.

W lewej stopie męskiej postaci widzimy gwiazdę Al Henah – „Zraniony”. Gwiazda w jego głowie to Polluks – „Władca” lub „Sędzia”. W jego środkowej części znajduje się gwiazda Wasat – „Siedzący” lub „Umieszczony na jego (należnym) miejscu”. Egipcjanie nazywali go Horus lub Hor – „Syn światła” lub „Nadchodzący, a także„ Odnowiciel panowania ”.

W mitologii te dwie postacie znane są jako Kastor i Polluks – poszukujący Złotego Runa, lecz my widzimy tu pannę młodą, jak i pana młodego, którzy stali się jedno w Chrystusie. Wydaje mi się ciekawe, jak mitologia poprzekręcała pierwotny zamiar Twórcy, lecz mimo to nadal ukazuje niektóre elementy prawdziwej historii zbawienia. W Bliźniętach widzimy, że jesteśmy jedno z Chrystusem, jesteśmy w Nim a On w nas, podczas gdy z drugiej strony konstelacja mówi również o oblubienicy i oblubieńcu, którzy stali się jednością… cudowna łaską.

Zając to pierwsza dekana Bliźniąt. W egipskim i perskim zodiaku jest to wąż, a nie zając. Znajduje się on pod stopami zwycięskiego myśliwego – Oriona. Nazwy jego gwiazd to Nibal, Rakis i Sugia – „Szalony”, „Pochwycony” oraz „Zwodziciel”.

Wielki Pies i Mały Pies to druga i trzecia dekana w gwiazdozbiorze Bliźniąt. Pierwotnie znane były jako wilki (a nie psy), które upolowały zająca (węża). Podobnie jak dwie ryby, dwa kozły, możemy tu dostrzec żydowskich jak i pogańskich wierzących zjednoczonych w Nim, a także może Pana i wierzących zjednoczonych, którzy są jedno.

Gwiazda Syriusz w „Wielkim Psie” jest najjaśniejszą gwiazdą nocnego nieba i łatwo ją znaleźć. Imię Syriusz pochodzi od Sir lub Seir, co oznacza Książę, Obrońca, Zwycięzca. Hebrajskie słowo „latorośl” to „netzer” lub naz-seir, więc osoba wychodząca z latorośli to „naz-seir-ene”. Tak więc gwiazda Syriusz lub po egipsku Naz-seir pokazuje, że „Wielkim psem” jest Nazarejczyk.

Ponieważ dwie Psie gwiazdy są dekanami Bliźniąt, które opisują pannę młodą i pana młodego, widzimy tu również inny element podwójnej natury tego gwiazdozbioru. Ponieważ „Duży Pies” (lub „Duży Wilk”) odnosi się do Pana, z główną gwiazdą Syriusz, to „Mały Wilk” pozostaje Jego towarzyszem. W egipskim zodiaku „Mały Pies” ma wygląd człowieka z głową orła, przedstawiającym ludzkość wyniesioną do królewskiej władzy w niebie. Główną gwiazdą Małego Psa jest Sebak – „Zdobywca” lub „Zwycięski”. Kolejną gwiazdą jest Al Gomeiza – „Niegdyś obciążony”, a także „Znoszący (coś) dla dobra innych”.

Podsumowanie Bliźniąt
W Bliźniętach widzimy jedno uczynione z dwojga, które pokonało wroga, a w Psich gwiazdach ponownie widzimy Pana i Kościół zjednoczonych na zawsze w zwycięstwie. Dużo więcej możemy wyciągnąć z tego jak i ze stron Nowego Testamentu. Wspominałem wcześniej, że w Nowym Testamencie jest ponad sto odniesień do tego, że jesteśmy „w Nim” lub „On w nas” – Chrystus w nas. Jesteśmy Jedno. Jesteśmy jedno w obrazie dwojga bliźniąt, dwóch ryb, dwóch koźląt w Aurydze, dwóch psach i tak dalej … – w kółko potwierdzając nam, którzy zmagamy się, że jesteśmy jedno z Nim – że On jest w nas a my w Nim.

Rak
Byk – Ten, który powraca, Bliźnięta – jedno w Chrystusie, a teraz Rak…? O co tu chodzi? Rak rośnie przez linienie, zrzucając zewnętrzną skorupę, podczas gdy rosnąc od wewnątrz odsłania nową skorupę, która jest nieco większa niż poprzedniej. To znajduje odzwierciedlenie w Gal. 4:19: „dzieci moje, znowu w boleści was rodzę, dopóki Chrystus nie będzie ukształtowany w was”.

Rak rodzi się z wody, tak samo kościół rodzi się z wody Ducha Świętego, co jest prośbą do Boga o dobre sumienie, jak to napisał Piotr mówiąc o chrzcie wodnym. Piotr powiedział, że woda nie zmywa grzechu, lecz jest on (chrzest wodny) odpowiedzią czystego sumienia po narodzeniu się na nowo z Ducha. Pośrodku gwiazdozbioru Raka znajduje się gromada gwiazd w starożytności zwana „Prasepe”, co w języku hebrajskim i arabskim oznacza „Mnogość / niezliczone nasienie” lub „Potomstwo” (I Ptr. 3:21).

Słowo „rak” (cancer) pochodzi od dwóch słów: „khan” – „miejsce spoczynku” oraz „cer” lub „ker” – „w objęciach” lub „otoczony” (tak jak trzymać kogoś w mocnym uścisku). Zatem Rak oznacza „bezpieczny odpoczynek”. Znak ten pokazuje miejsce odpocznienia kościoła, w objęciach Jego ramion, tłum pozostający w pokoju i odpocznieniu.

Nazwy gwiazd to Acubens – „Miejsce schronienia lub odpoczynku”, Ma’alaph i Al Himarein – „Zgromadzony tłum” oraz „Owieczki”. Widzimy tu też głowę węża pod stopami Raka.

Pierwsze dwie dekany Raka to coś, co znamy dzisiaj jako Wielki Wóz i Mały WózWielka i Mała Niedźwiedzica. W ten sam sposób jak Bliźnięta pokazują zjednoczonych Pana i Kościół, jak dwa Psy pokazują kto jest „dużym psem” i „małym psem”, tak też pokazują to dwie niedźwiedzice.

Są to prawdopodobnie pierwsze konstelacje, które nauczyłeś się odnajdywać na nocnym niebie, gdyż dwie czołowe gwiazdy Wielkiego Wozu mierzą w Mały wóz, którego dyszel zakończony jest Gwiazdą Polarną. To właśnie Gwiazda Polarna, wokół której wydają się obracać wszystkie inne konstelacje, była przez wieki główną gwiazdą używaną do nawigacji.

Nie powinno dziwić, że pierwotnie nie były to niedźwiedzie. Jako, że główną gwiazdą jest tu Dubheh lub Dubah – po grecku słowo „Dob” oznacza niedźwiedzia – stąd ta nazwa. Jednak w pierwotnym hebrajskim znaczeniu nazwa gwiazdy Dubheh oznacza „owczarnię”, „zagrodę”  – miejsce do trzymania stada (Dober).

Świadczą o tym nazwy gwiazd, które obejmują: Al Pherkadain – „Cielęta”, Al Gedi – „Wybrany ze stada” lub „Dzieciak” oraz Al Kaid – „Zebrani razem”. W ogonie Wielkiego Wozu lub dużego niedźwiedzia (niedźwiedzie nie mają długich ogonów) znajduje się gwiazda Mizar – „Strzeżony” lub „Zamknięte miejsce”. Inne gwiazdy to Merach – „Stado” oraz Cab d al Asad, „Zgromadzone tłumy”. Widzimy więc, że tak jak Bliźnięta i Psie gwiazdy, podobnie też Niedźwiedzie (zagrody) wskazują nam, że jesteśmy bezpieczni w Chrystusie, ponieważ On jest Głównym Pasterzem i opiekunem trzody.

Trzecią dekaną Raka jest Okręt Argo. Niektórzy może pamiętają z mitologii Jasona i Argonautów, w tym Polluksa i Kastora (bliźniaków) podczas ich podróży w poszukiwaniu Złotego Runa, co jest w części  poprzekręcaną historią zbawienia oraz nieba. Statki wożą ludzi, więc i Argo w podobny sposób przewozi Bliźnięta i inne dekany.

Główną gwiazdą konstelacji jest Kanopus -nawigator i sternik statku. Oznacza on „Własność tego, który przybywa (do nas)” – to tak, jakby powiedzieć, że czekamy na statek, który po nas przypłynie. Inne nazwy gwiazd to Sephina – „Dostatek” oraz Tureis – „Mocno kontrolowany” lub „Mocno trzymany w ręku”; Asmidiska – „Zwolnieni podróżni” oraz Soheil – „To, co było pożądane”.

Podsumowanie Raka: Widzimy tu zgromadzone stado, które wypoczywa. Niedźwiedzie są w istocie pasterzem i owczarnią, lub też niebiańską jak i ziemską owczarnią, ale jedną w drugiej, czekając na przybycie statku, aby zebrać nas w jedno.

Ostatnim z naszych rozważań jest Lew
Lew znajduje się w doskonałej linii z ekliptyką (ścieżką słońca) i kończy rok jako znak Jego powrotu i ostatecznego zwycięstwa. Natychmiast Lew z plemienia Judy kojarzy nam się z Panem. Główną gwiazdą, która znajduje się w jego klatce piersiowej, jest Regel lub Regulus – „Stopy, które miażdżą”. Następna gwiazda to  Denebola – „Sędzia”. Trzecia jest Al Giebha – „Wywyższony”. Pozostałe gwiazdy to Al Defera – „Pokonanie wroga”, Deneb al Eced – „Nadchodzący sędzia” i Minchir al Asad – „Ukaranie tego, który niszczy”.

Trzy dekany Lwa umieszczone są blisko siebie i tworzą prawie jeden obraz. Są to wąż – Hydra, Puchar – czara sądu oraz Kruk. Zarówno Puchar jak i Kruk znajdują się na grzbiecie Hydry.

W egipskim zodiaku Lew stoi bezpośrednio na wężu. W naszym zodiaku przednie łapy Lwa pozostają na głowie Hydry. Hydra oznacza „Znienawidzony”. Jego główne gwiazdy to „Al Phard” – „Wykluczony”, „Odstawiony na bok” lub „Oddzielony” oraz Minchir al Sugia – „Ukaranie zwodziciela”.

Puchar to czara gniewu wylana na węża – Hydrę i umieszczona jest bezpośrednio na jego grzbiecie. Kruk również stoi na jego grzbiecie trzymając go mocno szponami i dziobie jego ciało. Gwiazdy, tworzące dno czary gniewu, tworzą również tył Hydry wskazując, że gniew i Hydra są na zawsze połączone. Kruk to nie tylko wróg węży, ale także padlinożerca.

Podsumowanie Lwa: Lew to Król, który niedługo nadejdzie, to Zwycięski Król, który raz na zawsze wyleje swój gniew na wroga, który to już nigdy nikomu nie będzie szkodził.

Zdaję sobie sprawę, że to było dość długie studium, ale napisałem je w taki sposób, że można to wydrukować i przestudiować w kościele domowym, studium biblijnym lub we własnym zakresie. Kiedy po raz pierwszy nauczałem tego w szkole biblijnej pod koniec 1999 roku, miałem ucznia z Egiptu, który potwierdził nazwy arabskich gwiazd wymienione w tej serii (a także pomógł mi w wymowie). Dla mnie, kiedy wychodzę nocą na zewnątrz i patrzę na te wszystkie gwiazdy, widzę historię zbawienia, jak Pan zapowiedział to na początku, że będą to znaki dla pór roku, dni i lat.

Cała historia ewangelii rozgrywa się nad nami w dzień i nocy. Oczywiście gwiazdy są dla nas widoczne tylko w nocy, ale one tam są również przez cały jasny dzień. On czuwa nad nami i pewnego dnia zgromadzi nas wszystkich razem i zaprowadzi do domu.

John Fenn

< Część 3 |

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.