Co zrobią wierzący, gdy nadejdzie czas 666? – część 2

John Fenn
Tłum.: Tomasz S.

Część 1

Zaczęliśmy od ukazania zmian politycznych i gospodarczych, które przyniesie pojawienie się 666. Tym razem pozwólcie, że pokażę wam, dlaczego nie będzie nas tutaj, gdy to wszystko się wydarzy. Kolejnym razem znowu wrócę do 666 i znaków mu towarzyszących.

„…obecnie objawił się On jeden raz u schyłku wieków dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie…. tak i Chrystus, raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują” (Hebr 9 : 26-28).

Autor Listu do Hebrajczyków wierzył, że Jezus pojawi się, aby dopełnić zbawienia „tym, którzy Go oczekują”. Tu nie ma mowy o Jego drugim przyjściu w czasie Armagedonu, ponieważ wtedy Jezus objawi się wszystkim, bez względu na to, czy Go oczekują i wierzą w Niego, czy też nie. Więc w tym miejscu jest mowa o wydarzeniu, gdzie Jezus objawia się tym, którzy Go oczekują, aby dopełnić ich zbawienia.

Czy sugeruje to, że wierzący, którzy Go nie wyczekują, nie będą uczestniczyli w tym wydarzeniu? Czy to możliwe, że wierzący, którzy nie wierzą w pochwycenie kościoła przed uciskiem, nie zostaną wzięci ‘na własne życzenie’? Nie wiem tego i wielu ludzi dyskutuje na ten temat. Wszyscy, do których pisał Paweł, oczekiwali na Pana. Widać też, że autor listu pisze o wydarzeniu, które dopełni zbawienia, i dotyczy ono tych, którzy oczekiwali Pana.

Paweł pisał w oparciu o kulturę judaizmu pierwszego wieku

Rosz Haszana- żydowski nowy rok, nazywany jest również Świętem Trąb. W judaizmie siedem świąt ustanowionych przez Boga nazywa się „próbami” przed spotkaniem z Prawdą, która przyjdzie pewnego dnia. (Kapł. 23)

4 wiosenne święta wypełniły się dokładnie określonego dnia: (1) Święto Przaśników oraz (2) Pascha – na krzyżu, (3) Święto Pierwocin – w niedzielę, w dzień zmartwychwstania, (4) Zielone Święta, które miały miejsce 50 dnia po Święcie Pierwocin (po zmartwychwstaniu) a które były rocznicą dania Mojżeszowi Zakonu przez Boga. Związek pomiędzy Mojżeszem, który otrzymuje Zakon a ludźmi, którzy zaczynają mówić innymi językami może nie jest oczywisty, ale chodzi tu o Boże Słowo zapisane w czasie Pięćdziesiątnicy w ludzkich sercach, Żywe Słowo żyjące teraz w człowieku.

Zostają trzy jesienne święta: (5) Święto Trąb / Rosz Haszana (6) Jom Kippur- Dzień Pojednania i (7) Święto Namiotów- świętowanie Boga mieszkającego z człowiekiem.

W Zach. 14: 16 czytamy, że Święto Namiotów wypełni się też konkretnego dnia, a właściwie każdego dnia w czasie 1000 lat (Millenium). Oznacza to, że 5 z 7 świąt wypełniły się lub wypełnią konkretnego dnia. Ostatnie dwa święta, w zależności od kalendarza, mają miejsce we wrześniu lub na początku października.

Jom Kippur, czyli Dzień Pojednania, mówi o powrocie Jezusa i rozliczenia świata za jego grzechy. Stwierdzenie Jezusa, że nie zna dnia ani godziny Swego powrotu, można interpretować w ten sposób, że Jego powrót nie koniecznie musi mieć miejsce w Jom Kippur – ale to tylko dywagacje.

Słońce / Syn

Święto Trąb jest jedynym świętem z siedmiu, które zaczyna się w fazie nowiu księżyca (kiedy go nie widać), gdy mówi się, że księżyc się schował.

W judaizmie słońce reprezentuje Boga, a księżyc ludzi wierzących. Podobnie jak księżyc, wierzący nie świecą własnym światłem, lecz odbijają światło słońca / Syna, oraz zostali stworzeni, by rządzić nocą / ciemnością. Święto Trąb rozpoczyna się, gdy księżyc jest ‘ukryty’, ponieważ Paweł powiedział, że na dźwięk Trąby Ostatecznej wierzący ukryją się w niebie. Dlatego też pisał, że księżyc w nowiu jest ‘cieniem rzeczy przyszłych’ *. (I Kor. 15:52, Ps. 81:3, *Kol. 2: 16-17)

Dźwięk Trąby Ostatecznej sprawia, że sprawiedliwi powstają z martwych, lecz Paweł dodaje do tego własne objawienie, że wierzący żyjący w tym czasie, również dostępują przemiany ciała i dołączają do nich. Leksykon Hebrajski mówi, że dęcie w trąbę to „teruah”, co oznacza dokładnie „sygnał pobudki”. Kiedyś mówiono, że Trąba Ostateczna to oryginalny róg barana, która zaplątał się w krzaki a którego Abraham złożył w ofierze zamiast Izaaka (Rodz. 22). Od tamtego czasu łączy się to ze zmartwychwstaniem.

Nawiązując do tego wydarzenia, Paweł w Ef. 5: 14-17 parafrazuje świątynną modlitwę ze Święta Trąb, która rozpoczęła się od: „Obudźcie się, którzy śpicie i pamiętajcie o (powstańcie dla) waszym Stwórcy”. Paweł napisał: „ Dlatego powiedziano: Obudź się, który śpisz, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus”.

To, że Paweł naucza ludzi żydowskich wierzeń, mówiąc Koryntianom o porwaniu (Kościoła) przed Wielkim Uciskiem, Efezjanom o wzięciu na wysokość, Kolosanom o wydarzeniu, którego obrazem jest nów księżyca, to że szczegółowo opisuje to swoich dwóch listach do Tesaloniczan, a także to, co mówi autor w Hebr. 9 wyraźnie pokazuje nam, że on sam jak i współcześni mu wierzyli, że „teruah”, „pobudka” będzie miało miejsce zanim na świat przyjdzie czas Utrapienia Jakuba.

Jeśli ludzie nie rozumieją judaizmu Pawła oraz wierzących z pierwszego wieku, nie dostrzegają spójności jego pism do Koryntian, Efezjan, Kolosan, Tesaloniczan, Hebrajczyków z wierzeniem Żydów, że w Święto Trąb nastąpi przebudzenie zmarłych sprawiedliwych i będzie to miało miejsce ZANIM ziemia wkroczy w czas Utrapienia Jakuba.

Koniec wieku

Judaizm naucza, że po tym, jak zabrzmi Trąba Ostateczna, ziemia wejdzie w okres 7 lat, znany jako „czas Utrapienia Jakuba” i „Dni Grozy”. Odzwierciedla to 7 dni pomiędzy końcem Święta Trąb a początkiem Jom Kippur – Dnia Pojednania. Święto Trąb (Rosz Haszana) przypada na 1–2 dzień, a Jom Kippur na dzień 10, więc pomiędzy nimi pozostaje 7 dni.

Podczas gdy sprawiedliwi zostali ‘ukryci’ w niebie, gdzie świętują, na ziemi Bóg podzieli pozostałą ludzkość na trzy grupy. Pierwsza to sprawiedliwi, którzy uwierzyli w Pana już po zabraniu sprawiedliwych. Następna grupa to ludzie źli, którzy pomimo wszystko nie chcieli uwierzyć.

Największa grupa, to ludzie niezdecydowani – którzy jeszcze nie zdecydowali, czy uwierzą w Boga i pójdą za nim. Mają siedem lat czasu aż do Jom Kippur – Dnia Pojednania, kiedy to Jezus powróci, aby osądzić narody i ustanowić swoje ziemskie królestwo.

666 nas nie dotyczy

Zatem to, co apostoł Jan zobaczył w Objawieniu, tłumy męczenników, śmierć z powodu podwójnego uderzenia asteroidy i zablokowania światła słonecznego słońca, wojnę, ruinę gospodarki i głód dotyczy ludzi, którzy pozostali na ziemi po tym, jak Trąba Ostateczna zagrzmi w czasie Święta Trąb. W niebie wierzący (w większości z pogan) zostaną osądzeni przed Tronem Sądu Chrystusa i wezmą udział w uczcie weselnej, która będzie trwała 7 lat. Jednak w tym czasie na ziemi nastaną Dni Grozy, czas pokuty.

666 nie ma nic wspólnego z tobą ani ze mną poza tylko tym, że możemy obserwować jak jego system zaczyna się formować w naszych czasach. A o tym kolejnym razem.

Część 3

John Fenn
++

Click to rate this post!
[Total: 4 Average: 4.8]

One comment

  1. Dobra usługa , cieszę się że czasy 666. Są poza moim okresem życia tutaj na ziemi tej , pragnę być zabranym wraz z oblubienicą Baranka i być już zawsze z Panem i Bogiem moim , tym który do końca mnie umiłował .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.