Co zrobią wierzący, gdy nadejdzie czas 666? – część 3

The Church Without Walls

Część 1
Część 2
John Fenn
Tłum.: Tomasz S.

Ostatnim razem mówiłem o żydowskiej nauce z czasów Pawła, że na dźwięk Trąby Ostatecznej, która zabrzmi w czasie Święta Trąb, sprawiedliwi umarli powstaną z grobów, a sprawiedliwi żyjący zostaną przemienieni i dołączą do nich na spotkanie Pana.

Szofar
Na wielu starych żydowskich grobowcach wygrawerowany jest szofar. Nawet obecnie na niektórych pogrzebach dmie się w szofar, w oczekiwaniu na zmartwychwstanie – tak jak to nauczał właśnie Paweł.

W I Liście do Tesaloniczan 1:10 apostoł napisał, że zostaliśmy uratowani przed nadchodzącym gniewem, a w 5:9, że Bóg nie przeznaczył nas na gniew, ale na zbawienie. W terminologii żydowskiej czas „Utrapienia Jakuba” był również nazywany „dniem gniewu”. Paweł powiedział, że Bóg nie przeznaczył nas na „dzień gniewu / utrapienia Jakuba”.

Idąc za tym stwierdzeniem, że nie jesteśmy przeznaczeni na gniew napisał, że zabrzmi „trąba Boża”, na której dźwięk spotkamy się z Panem w powietrzu (4: 13-18). Powiedział im też, aby „pocieszali się tymi słowami” . Posłuchajcie, jeśli sądzicie, że Jezus naucza, że wierzący będą musieli przejść przez Wielki Ucisk, to dlaczego czytamy tu dwa razy, że tak nie będzie i jeszcze każe nam pocieszać się tymi słowy?

W kolejnym liście powiedział im, że „On” (ciało Chrystusa) musi „odejść”, zanim człowiek niegodziwości zostanie objawiony i ponownie powiedział im, aby pocieszali się tymi słowy.

Ponieważ jednak w czasie Wielkiego Ucisku widzimy też wierzących, niektórzy nauczyciele wnioskują, że będzie to przed ‘porwaniem’. Nie rozumieją jednak tego, że judaizm uczy, że będą to ludzie, którzy uwierzą po tym, jak sprawiedliwi zmartwychwstaną. Inni też nie rozumieją 7 dni / 7 lat czasu utrapienia Jakuba i sądzą, że będziemy tu pierwsze 3 1/2 roku, a potem zostajemy pochwyceni.

Patrząc na to w sposób gramatyczny, Jezus wskazał wyraźne punkty w Mat. 24, zwracając się do ludzi mających ‘żydowskie uszy’ – pierwszych słuchaczy i czytelników tej księgi. Kiedy Jezus powiedział w Mat 24: 8 , że fałszywy Chrystus, głód, wojny, choroby są „dopiero początkiem boleści”, dla żydowskiego ucha wyrażenie „początek boleści” było wyraźnie rozumiane jako początek czasu Utrapienia Jakuba, który to nazywamy czasem Wielkiego Ucisku.

Pełne określenie tego w judaizmie brzmi: „bóle porodowe Mesjasza”. Nie nauczano, że bóle porodowe to miało być cierpienie Mesjasza, ale raczej, że były to bóle, przez które Izrael musi przejść, aby „zrodzić” panowanie Mesjasza na świecie, które osiągnie kulminację w „dniu Pańskim” (Przyjście Mesjasza). (Jer 40: 3-7, Iz 13: 6-9)

Na szczęście mówi też o swoim powrocie w wersecie 31, że „pośle aniołów swoich z wielką trąbą, i zgromadzą wybranych jego z czterech stron świata z jednego krańca nieba aż po drugi” . Jest to Obj 19: 6-8, 14, gdzie widzimy ciało Chrystusa będące na uczcie weselnej Baranka, a które to następnie towarzyszy Jezusowi (na koniach) w czasie jego powrotu.

Dlaczego rząd miałby wdrożyć system 666?
W pierwszej części widzieliśmy, że 666 to system gospodarczy, bez którego człowiek nie będzie w stanie kupować ani sprzedawać. Jeśli odłożymy na bok religijne implikacje tego systemu, możemy zadać pytanie, co musi się stać, żeby taki system był w ogóle potrzebny?

Musimy pamiętać, że jeśli chodzi o kwestię zbawienia, Bóg przychodzi na ziemię na osobiste zaproszenie. On nie naruszy naszej wolnej woli. Przyszedł do naszego życia, kiedy sami Go o to poprosiliśmy. Może też zaangażował się w nasze życie, gdy nasz rodzic lub przyjaciel poprosił Go, aby to uczynił, co doprowadziło do naszego zbawienia. On nie naruszy naszej wolnej woli, lecz jako Stwórca …

Zachowuje całkowitą suwerenność jako Stwórca
Według Rzym. 1 poznanie Go jako Stwórcę jest najbardziej podstawowym sposobem uznania Go. W czasie Utrapienia Jakuba Stwórca wykorzysta stworzenie, które jęczy i wzdycha z powodu grzechu, aby uniżyć ludzkość.

Obj 8: 8-12 i 9: 1-11 opisuje, jak podwójna asteroida / kometa uderza w ziemię (jedno uderzenie w morze i jedno w ląd). Stwierdza, że jedna trzecia światła słonecznego jest zablokowana i z tego powodu jedna trzecia roślin umiera, a jedna trzecia wody staje się zatruta (życie roślin morskich zależne jest od światła słonecznego). Uderzenie w ląd, w rozdziale 9, przynosi wrzody i choroby. Jest to zgodne z naukowym przekonaniem, że takie uderzenie w ziemię wzbudziłoby nie tylko ogólnoświatową chmurę pyłu , ale wznieciło wszystko, począwszy od zarodników pleśni aż do wąglika, które spowodowałby wybuch chorób na całym świecie. Obj. 9 mówi nam, że za rozprzestrzenianiem się tych chorób stoją demony.

Widzimy wiele stwierdzeń, że będzie to trudna sytuacja gospodarcza – zwłaszcza inflacja. Obj 6: 6 mówi: „Miarka (0.9 litra) pszenicy za denara i trzy miarki jęczmienia za denara”. W tamtym czasie ‘miarka’ (kwarta) była miarą pojemności suchych produktów.

Denar zarabiało się za 1 dzień pracy. 1 miarka ziarna to ilość potrzebna człowiekowi do życia każdego dnia. Więc wynagrodzenie za cały dzień pracy wystarczy tylko na tyle, aby wyżywić pszenicą jedną osobę dziennie lub też wyżywić trzy osoby za pomocą mniej wartościowego jęczmienia. Mówiąc wprost – z powodu zawirowań politycznych, z powodu uderzeń asteroidy nastąpi katastrofa gospodarcza i głód. Widzimy też tu trochę łaski, ponieważ ten sam werset mówi „ oliwy i wina nie tykaj”. Będzie brakowało żywności, ale ludzie będą mieli oliwę i wino (nazwijmy to przyprawami). To tak, jakby w naszych czasach pójść do sklepu, gdzie nie ma mięsa i chleba, ale wciąż można kupić olej, sól i przyprawy.

Warto zauważyć, że starożytni Rzymianie, Grecy i Żydzi rozcieńczali swoje wino wodą. Homer wspomina o rozcieńczeniu wina wodą w stosunku 1 do 20, lecz w życiu codziennym, w czasach Jezusa, rozcieńczano wino wodą w stosunku 1 do 3-4. Wiele różnych pism szczegółowo mówi o niebezpieczeństwie wynikającym z picia mocnego wina, ale w życiu codziennym wino mocno rozcieńczano (dlatego też Paweł doradził Tymoteuszowi, aby dolał wina do wody, aby złagodzić dolegliwości żołądkowe – 1 Tym 5:23) .

Potrzeba silnego przywódcy
Poza swoim znaczeniem dla nas jako antychryst, przywódca ten będzie musiał przynieść porządek w czasie katastrofy wywołanej przez człowieka i żywioły. Sposobem na to będzie zjednoczenie narodów pod względem gospodarczym i oczywiście religijnym. W każdym systemie gospodarczym zawsze istniała szara strefa czy też czarny rynek – stojący poza oficjalnym systemem. I tu zaczniemy kolejnym razem.

Część 4/4

John Fenn

Click to rate this post!
[Total: 8 Average: 4.9]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.