The King’s Business is Love

Ron McGatlin

Duchowa przemiana naturalnego świata zaczyna wpływać na każdego człowieka i na wszystkie aspekty życia na tej Planecie. Ten naturalny świat zaczyna przeżywać interwencję Bożego ognia. Kipiący obłok ognia Jego Obecności stopniowo zbliża się od dziesięcioleci do ziemi. Od lat 90tych, gdy słup ognia Jego Obecności unosił się w pobliżu ziemi, posyłając na dół płomyki, które dotykały to tu, to tam. Pełna chmura Jego ognia zbliża się teraz i zaledwie zaczyna dotykać tego świata i wkrótce w całkowicie osiądzie na Ziemi.

Dziś, w tym okresie, z obłoku wychodzą potężne, ogniste pioruny, uderzając ogniem królestwa Bożego na ziemi w pokorne, czyste serca Bożego ludu, błyskawicznie elektryzując ich i przepływając do tych, którzy są z nimi zgromadzeni. Nikt z tych, którzy są na zgromadzeniach i zostanie dotknięty przez uderzenie tego pioruna, nie będzie już nigdy taki sam, jak wcześniej. W czasie tych zgromadzeń, które uderzy piorun, wszystko zostanie natychmiast napełnione potencjałem do niesienia Królestwa Bożego i zaszczepienia go tym, którzy są przygotowani na przyjęcie. Duchowe pioruny uderzają zespalając zebranych ludzi miłością. Obecnie kształtują się relacje, które będą trwać na zawsze, naród/plemię może zostać ukształtowane w ciągu jednego dnia.

Owocem miłości jest swoboda i wolność.

Dominującą cechą charakterystyczną i główną zasadą Królestwa Bożego jest miłość. Królestwo trzyma się razem dzięki miłości. Miłość wnosi oczyszczenie, które prowadzi do świętości. Miłość jest najpotężniejszą siłą motywacyjną na tym świecie. Miłość sprawia, że służymy sobie nawzajem. Miłość Boża w Chrystusie pochłania nas i sprawia, że pragniemy Go i jest przyczyną chęci służenia Mu wszystkim, co mamy i czym jesteśmy. Jego miłość przepływając przez nas, wypełnia całe prawo i wywołuje doskonałe posłuszeństwo. Miłość niszczy wszelki strach, miłość otwiera drogę do powodzenia we wszystkich dziedzinach życia.

Drugą największą cechą i zasadą Królestwa Bożego jest wiara (wierzenie). Miłość przygotowuje drogę do działania wiary. Wiara pozwala nam poznać i odnosić się przez miłość do tych rzeczy w duchowej rzeczywistości, których nie możemy zobaczyć naturalnym wzrokiem. Wiara działająca w miłości może uruchomić do działania nadnaturalną moc Bożą, która będzie przepływać w nas i przez nas; moc do wypełnienia woli Bożej i pokazywania Jego sprawiedliwości w Jego królestwie na ziemi, przez wiarę w miłości.

Pokój i radość nigdy nie stoją daleko od sprawiedliwości, płynącej z wiary i miłości. Dzięki wierze przez miłość Bożą nadzieja (pozytywne oczekiwanie) trwa nawet a najciemniejszych dolinach cieni śmierci, jakie są na tym świecie.

Życie królewskim życiem uwalnia nas od wszelkiego strachu, niepokoju, zmagania, urazy, zazdrości, gniewu, złości, nienawiści i wszelkich form strasu. Uwolnienie od tych czynników wywołujących śmierć i choroby umożliwia uzdrowienie i zdrowe funkcjonowanie w naszego ciała. W królewskim życiu dzięki większemu znacznie lepszej kondycji duszy, ducha i ciała wzrasta potencjał możliwości powodzenia we wszystkich dziedzinach Królewskiego działania, które zostały nam powierzone.

Babilon upada – Nowe Jeruzalem kształtuje się

Przesłanie niesione przez sługi ognia, docierających do każdego wysokiego miasta, do wiosek w górach i grot w zalesionych okolicach jest po części taka: „Wyjdź z duchowego Babilonu, ludu mój. Zwróć swoje serca na duchowe Jeruzalem”. Pospiesz się! Ponieważ nadszedł czas dla tej wielkiej cudzołożnicy religijnego, politycznego i ekonomicznego systemu, aby została osądzona przez Boga i rozpada się.

Zanim zasady Nowego Jeruzalem będą mogły opanować cały świat, muszą zostać zniszczone zasady funkcjonowania Babilonu. Ci, którzy chcą podjąć życie obowiązujące w mieście Bożym, muszą pozbyć się ze swego życia wszystkich zasad Babilonu i zastąpić je zasadami Nowego Jeruzalem. Babiloński system niósł śmiertelne konsekwencje dla świętych Bożych, ponieważ wielu z nich upadło a wielu zostało wziętych w niewolę funkcjonowania według babilońskich sposobów. Lud Boży otrzymał ostrzeżenie, aby wyszedł z Babilonu, aby uniknąć plag na niego spadających.

Obj. 18:2-4: „I zawołał donośnym głosem: Upadł, upadł Wielki Babilon i stał się siedliskiem demonów i schronieniem wszelkiego ducha nieczystego i schronieniem wszelkiego ptactwa nieczystego i wstrętnego. Gdyż wszystkie narody piły wino szaleńczej rozpusty jego i królowie ziemi uprawiali z nim wszeteczeństwo, a kupcy ziemi wzbogacili się na wielkim jego przepychu. I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: Wyjdźcie z niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi na niego spadające„.

Czasu jest mało, Bóg wykona szybką pracę. Zwiastuni trafieni tą błyskawicą, będą szybko przemienieni i będą szybko poruszać się w mocy Ducha, aby przynieść ogień królestwa Bożego tłumom uciekających z walącego się Babilonu.

Ogromny, grzmiący obłok Bożego ognia, dotykający ziemi wkrótce całkowicie spocznie na niej a po Babilonie pozostanie tylko swąd i popiół. Wezwaniem tej godziny jest wspólne gromadzenie się tych, którzy szukają wzajemnych relacji i chcą przemiany w obecności Bożej. Uciekaj z babilońskiego systemu religijnych i świeckich, społecznych, ekonomicznych, i politycznych zebrań i związków.

Biegnij ku obecności Nowego Jeruzalem, ku mocy Bożej i postaraj się opróżnić swoją głowę, serce i życie z wszystkich pozostałości po Babilonie. Chrystus Jezus przez Swojego Ducha będzie nas prowadził i uzdolni nas do tego, abyśmy weszli do rzeczywistości pełnego mocy, prowadzonego przez Ducha, a równocześnie pokornego życia Chrystusa w nas. Nie daj się oszukiwać przez względnie krótki czas pozornego pokoju w Babilonie. Nie wierzcie fałszywym słowom o pokoju, bo pokoju nie ma w Babilonie.

Królestwa tego świata staną się królestwami naszego Boga, a my, przez miłość, mądrość i moc Ducha Bożego w nas, będziemy w tym brać udział. Wszystko jest możliwe dla tych, którzy wierzą słowom Bożym.

Łk. 4:18-19: „Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana„.

Dążcie do Miłości, ona nigdy nie zawodzi,

a królestwo Jego trwa na wieki.

Ron McGatlin

www.openheaven.com

basileia@earthlink.net

продвижение сайта

Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.