Codzienne rozważania_02.03.2012

Bóg.. wybawił nas i powołał powołaniem świętym, nie na podstawie uczynków naszych, lecz według postanowieni swojego i łaski…” (2Tym 1:9).

Pan Jezus nie przyszedł tylko jako wybawca człowieka i człowieczego losu. Gdyby przyjąć to tak, jak to bywa usilnie podkreślane, powinniśmy wierzyć, że odkupienie jest największą rzeczą we Wszechświecie i wszystko, co Boga interesuje to odkupienie, i że powinniśmy zajmować się wyłącznie odkupieniem. Odkupienie to wspaniała rzecz, nigdy, nigdy nie będziemy w stanie przecenić i wątpię czy kiedykolwiek będziemy wiedzieć, jak wielką rzeczą jest zbawienie; a jednak jakkolwiek wielkie jest zbawienie w swym celu, głębi, cenie, jest ono tylko uboczne wobec wiecznego celu.

Chrystus przyszedł, aby wybawić Swoje własne dziedzictwo. Oczywiście, w tym zawiera się wybawienie człowieka, lecz jest coś znacznie większego niż to. Odnosi się to przede wszystkim do Syna i dopóki ludzie Pańscy nie będą mieli właściwej postawy, właściwego punktu widzenia, to znaczy, że wszystko, co jest Bożym pełnym i ostatecznym celem troski jest skupione w Synu Bożym, nie dojdą do pełni Bożego zaopatrzenia. Jeśli cała uwaga jest skierowana w naszą stronę – odkupienie, uświęcenie, uwielbienie i tak dalej – bądź na cokolwiek mniejszego niż Sam Syn, nie dotrzemy do Bożej dynamiki działania na rzecz osiągnięcia Jego celu. Stają się koniecznością i są zupełnie wystarczające, odpowiednie podstawy działania Ducha Świętego: to że powinno być objawienie Jezusa Chrystusa w sercu, ponieważ w tej relacji do Niego i w tym, co Bóg zamierzył wobec Niego, uwalniana jest cała Boża energia i staje się ona skuteczna w działaniu.

  T. Austin-Sparks from: The Kingdom That Cannot Be Shaken – Chapter 6

_____________________________________________________________________________________________

 1 marca | 3 marca

Posty Open Windows zostały wybrane z dzieł T. Austin-Sparksa. W niektórych przypadkach są to skróty. Wstępne wersety i towarzyszące biblijne cytaty zostały wybrane przez redaktorów witryny Austin-Sparks.net i nie zawsze występują w oryginalnym tekście. Zachęcamy do przekazywania, drukowania i dzielenia się tym przesłaniem z innymi. T.Austin-Spraks chciał, aby to co zostało otrzymane za darmo, było darmo dawane, jego przesłanie nie posiada praw autorskich. Tak więc prosimy, jeśli zdecydujesz się dzielić tym z innymi, uszanuj jego wolę i oferuje je za darmo, bez żadnych opłat i wolne od praw autorskich

aracer.mobi

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *