Codzienne rozważania_09.05.11

Chip Brogden

Noe znalazł łaskę w oczach Pana”  (Rdz. 8:8).

Zajęło to pięćset lat chodzenia z Bogiem, lecz Noe znalazł łaskę, więc to wszystko było warte. Nauczymy się nie czynić niczego bez Jego cudownej łaski. Lepiej jest czekać pięćset lat na łaskę, niż pracować pięć minut bez niej.

Czym jest łaska? Ja nauczam ludzi, że łaską jest Człowiekiem. Cudowna łaska to po prostu Jezus żyjący we mnie, wykonujący to, czego ja nie mogę. Nie ma żadnego znaczenie czy to, „czego ja nie mogę” to zbawić swoje życie, pokonać grzech, kochać bliźniego cz zbudować arkę. „Albowiem łaską (przez Jezusa) zbawieni jesteście przez wiarę (ufając Jezusowi, że zrobi to, czego ty nie możesz), i to nie z was: Boży to dar (Jezus)” (Ef. 2:8). Ja nie wystarczam, lecz Jego Łaska (Jezus) wystarcza. Jego Łaska (Jezus) jest czymś więcej, niż potrzeba. Jego Łaska (Jezus) jest Nieskończonym Zaopatrzeniem! Bo „beze Mnie nic uczynić nie możecie” (Jn15:5).

– – – – – –

Share your comments: http://InfiniteSupply.Org/may9

©2011 InfiniteSupply.Org Można rozpowszechniać w celach niezarobkowych pod warunkiem umieszczenia tej informacji. Podziel się tym z przyjaciółmi!

раскрутка

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *