Codzienne rozważania_09.07.11

Chip Brogden

A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy” (Jn. 1:14).

Chwila po chwili, godzina za godziną jesteśmy przemieniani. Ta transfiguracja jest subtelna lecz potężna. Jak to się dzieje? Jak Bóg nas zmienia? Gdy włożymy na siebie Pana Jezusa, wtedy stajemy się tym, co założyliśmy. Gdy widzimy chwałę Syna Bożego, wtedy jesteśmy przez nią przemieniani. Stajemy się tym, co widzimy. Gdy widzimy Jego takiego, jaki rzeczywiście jest, gdy dostrzegamy Jego chwałę, zostajemy powaleni na ziemię. Jeśli to, co do tej pory zobaczyliśmy z Pana nie ogłuszyło nas i nie oślepiło to jeszcze nie dotknęliśmy Jego chwały. Nasza wizja jest zbyt mała. Niech Bóg oświeci nasze serca i udzieli nam dalszego objawienia w Jego Synu, abyśmy zostali przemienieni.

————————-

Share your comments: http://InfiniteSupply.Org/july9

©2011 InfiniteSupply.Org  Można rozpowszechniać w celach niezarobkowych pod warunkiem umieszczenia tej informacji. Podziel się tym z przyjaciółm`Można rozpowszechniać w celach niezarobkowych pod warunkiem umieszczenia tej informacji. Podziel się tym z przyjaciółmi.aracer

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.