Codzienne rozważania_10.01.2013


Wszystko zostało stworzone przez Niego i dla Niego” (Kol 1:16).

Kluczem do wszystkiego z Bogiem jest Życie,… Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że wywyższenie Chrystusa, Jego wszechwładza, moc, możliwości i wszystko co dotyczy Jego Zwierzchnictwa, wiąże się z Jego prerogatywem Życia. On jest Synem, wyposażonym w Życie, On ma, udzielone Mu przez Boga, prawo do udzielania Życia wszystkim którzy wierzą. To dlatego jest Głową. Możesz ustanawiać ludzi na urzędach i czynić z nich papieży, oni mogą ogłaszać wielkie rzecz, lecz co to ma za znaczenie? Jeśli stajesz wobec śmierci, cóż oni mogą zrobić? Przyprowadź jednak jednego, który ma moc Życia nad śmiercią, niech będzie tak pokorny na tej ziemi, on jest głową, on jest mistrzem, on jest panem. Wobec śmierci możesz postawić wszystkich największych lekarzy, jakich zna ten świat, ale gdy śmierć przejmie opiekę, są bezsilni. Przypuśćmy jednak, że przyprowadzisz jedną małą, nieznaczącą osobę, kogoś, kto jest nikim, bez jakichkolwiek możliwości, które daje ten świat, bez wykształcenia i ten jeden otrzymał moc Życia nad śmiercią, wtedy on rządzi tymi wszystkimi innymi, a oni są niczym w jego obecności, on jest panem sytuacji.

Chrystus jest Głową nie z wyznaczenia, lecz warunkiem jest Życie. Możemy być bardzo nieznaczącymi ludźmi na tej ziemi, niczym, co mógłby się liczyć na tym świecie, lecz jeśli tylko mamy Chrystusa w pełni Życia, jesteśmy na najwyższej pozycji, sprowadzamy do zera wszystkie wielkie organizacje i instytucje. Jest to sprawa duchowa, wpływ Chrystusa, nie tradycja, nie historia, nie teologia, lecz duchowa moc Jego obecności w kategoriach Życia przez wiarę i sprawiedliwości.

Oryg.: T. Austin-Sparks from: The Meaning of Christ – Chapter 1 

_________________________________________________________________________
 
9 stycznia | 11 stycznia

Posty Open Windows zostały wybrane z dzieł T. Austin-Sparksa. W niektórych przypadkach są to skróty. Wstępne wersety i towarzyszące biblijne cytaty zostały wybrane przez redaktorów witryny Austin-Sparks.net i nie zawsze występują w oryginalnym tekście. Zachęcamy do przekazywania, drukowania i dzielenia się tym przesłaniem z innymi. T.Austin-Spraks chciał, aby to co zostało otrzymane za darmo, było darmo dawane, jego przesłanie nie posiada praw autorskich. Tak więc prosimy, jeśli zdecydujesz się dzielić tym z innymi, uszanuj jego wolę i oferuje je za darmo, bez żadnych opłat i wolne od praw autorskich.

продижение сайтов

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.