Codzienne rozważania_18.02.10 Wierny Bóg (cz. 2)

James Ryle

W tym roku jedli z plonów ziemi kanaanejskiej (Joz. 5:12)

Jozue urodził się jako niewolnik w Egipcie i jako młody chłopak obserwował ze zdumieniem jak Bóg rozdzielił Morze Czerwone i prowadził ich przez pustynię. Był z Mojżeszem jako młodzieniec w czasie wędrówki po pustyni, będąc przez cały czas pod Bożym okiem, szkolony na potrzeby przyszłego zadania.

Być może Pan teraz prowadzi cię ku jakiejś przyszłe misji.

To Jozue poprowadził szpiegów do Ziemi Obiecanej, aby sami zobaczyli to, o czym inni tylko marzyli. Sam z Kalebem stanęli po stronie Wiary, gdy wszyscy inni poddali się zwątpieniu, strachowi i niewierze. Ostatecznie to właśnie Jozue był mężem wiary, którego Bóg namaścił do wprowadzenia Izraela do Kanaanu, aby przeżyli wypełnienie się obietnic danych przez Wiernego Boga, i dokończyć dzieła, domagając się ziemi od tych, którym została skradziona przez moce ciemności.

Te wspomnienia służą nam wielką zachętą dzisiaj, w czasach, gdy podobne możliwości rozwijania spraw Bożych stoją przed nami.

Tak jak Pan wyratował Swych ludzi z niewoli egipskiej, tak też naznaczył nas Swoją miłością i odkupił dla siebie z tego upadłego i zwodniczego systemu światowego. Byliśmy tu trzymani w niewoli ciężkiej ręki satrapów, którzy kijem i biczem wodzili nas w pożądliwej pogoni za seksem,władzą i pieniędzmi. Nasze życie rozkładało się zepsuciem, rdzewiało wstydem i było naznaczone śmiercią, lecz Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie i niezawodny w Swej wierności, odkupił nas!

Teraz ten Wierny Bóg stoi przed nami i przywołuje nas, abyśmy szli za Nim do przodu, On prowadzi nas do wewnątrz, abyśmy mogli podążać w górę.

Wyzwania jeszcze się nie skończyły, a zmiany jeszcze nie zakończone, lecz nasze serca wypełniona są poczuciem zbliżających się przełomów; tego, o czym marzyliśmy, tego co długo oczekiwane, co wydaje się być w zasięgu ręki. Zapach deszczu wisi już w powietrzu.

Przyjacielu, bądź odważny, odnów swoje zaufanie do Wiernego Boga, ponieważ o nas zostanie powiedziane to samo, co o naszych poprzednikach:

W tym roku jedli z plonów ziemi kanaanejskiej (Joz. 5:12)

Od egipskich więzów, przez susze pustyni i testy, do ziemi obfitującej w mleko i miód; Wierny Bóg zawsze był tutaj z nami, tak samo jak był z nimi.

Wierny Bóg (cz, 2)

James Ryle

http://truthworks.org/wp-content/uploads/2010/02/fruit-of-Canaan-11.jpg

W tym roku jedli z plonów ziemi kanaanejskiej (Joz. 5:12)

Jozue urodził się jako niewolnik w Egipcie i jako młody chłopak obserwował ze zdumieniem jak Bóg rozdzielił Morze Czerwone i prowadził ich przez pustynię. Był z Mojżeszem jako młodzieniec w czasie wędrówki po pustyni, będąc przez cały czas pod Bożym okiem, szkolony na potrzeby przyszłego zadania.

Być może Pan teraz prowadzi cię ku jakiejś przyszłe misji.

To Jozue poprowadził szpiegów do Ziemi Obiecanej, aby sami zobaczyli to, o czym inni tylko marzyli. Sam z Kalebem stanęli po stronie Wiary, gdy wszyscy inni poddali się zwątpieniu, strachowi i niewierze. Ostatecznie to właśnie Jozue był mężem wiary, którego Bóg namaścił do wprowadzenia Izraela do Kanaanu, aby przeżyli wypełnienie się obietnic danych przez Wiernego Boga, i dokończyć dzieła, domagając się ziemi od tych, którym została skradziona przez moce ciemności.

Te wspomnienia służą nam wielką zachętą dzisiaj, w czasach, gdy podobne możliwości rozwijania spraw Bożych stoją przed nami.

Tak jak Pan wyratował Swych ludzi z niewoli egipskiej, tak też naznaczył nas Swoją miłością i odkupił dla siebie z tego upadłego i zwodniczego systemu światowego. Byliśmy tu trzymani w niewoli ciężkiej ręki satrapów, którzy kijem i biczem wodzili nas w pożądliwej pogoni za seksem,władzą i pieniędzmi. Nasze życie rozkładało się zepsuciem, rdzewiało wstydem i było naznaczone śmiercią, lecz Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie i niezawodny w Swej wierności, odkupił nas!

Teraz ten Wierny Bóg stoi przed nami i przywołuje nas, abyśmy szli za Nim do przodu, On prowadzi nas do wewnątrz, abyśmy mogli podążać w górę.

Wyzwania jeszcze się nie skończyły, a zmiany jeszcze nie zakończone, lecz nasze serca wypełniona są poczuciem zbliżających się przełomów; tego, o czym marzyliśmy, tego co długo oczekiwane, co wydaje się być w zasięgu ręki. Zapach deszczu wisi już w powietrzu.

Przyjacielu, bądź odważny, odnów swoje zaufanie do Wiernego Boga, ponieważ o nas zostanie powiedziane to samo, co o naszych poprzednikach:

W tym roku jedli z plonów ziemi kanaanejskiej (Joz. 5:12)

Od egipskich więzów, przez susze pustyni i testy, do ziemi obfitującej w mleko i miód; Wierny Bóg zawsze był tutaj z nami, tak samo jak był z nimi.

услуги по созданию и продвижению сайтов

Click to rate this post!
[Total: 4 Average: 3]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *