Codzienne rozważania_25.06.10 Życie warte przeżycia

James Ryle

Jezus powiedział: „Ja przyszedłem, abyście mieli życie i mieli je w obfitej mierze” (Jn 10:10, Complete Jewish Bible).

Twoje życie jest nieustanną misją. Każdy dzień twego życia, każdy oddech, każdy talent, który posiadasz, każda osoba, którą spotykasz, to wszystkie składa się na cel Boży dla twego życia. Jesteś ambasadorem Chrystusa, marszandem nadziei, nosicielem dobrej nowiny i Pan jest z tobą, dokądkolwiek idziesz.

Jego pragnieniem jest, abyś przeżył swoje życie w pełnej mierze, abyś znał Jego obecność, razem z Nim odczuwał przyjemność, kochał Jego ludzi, służył Jego celowi, przeżywał Jego moc, przyjmował Jego zaopatrzenie i ogłaszał Jego chwałę.

Jego słowa, wypowiedziane na zboczu góry wiele lat temu, wyraźnie i prawdziwie brzmią w każdym zakątku i załomie naszego świata: „Wszelka władza na niebie i na ziemi została mi dana. Idźcie zatem i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imieniu Ojca i Syna, i Ducha Świętego, nauczając ich wszystkiego co wam przykazałem. A Ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mat. 28:18-20).

Jest pewne wybitna władza i każdy z nas będzie musiał pewnego dnia zdać sprawę ze swego życia. Wizja, pasja, dyscyplina i ryzyko to sposoby na przeżycie tego życia.

Wizja zapala pasję i jest to tak pewne jak to, że iskra zapala ogień. Wizja i pasja prowadzą do dyscypliny, ponieważ ten, kogo serce jest pobudzane przez szlachetny cel, zapłaci każdą cenę, aby go zrealizować. Wizja, pasja i dyscyplina stanowią najbardziej bezpieczne środowisko dla tego, kto podejmuje największe ryzyko. Nie błądźmy w tej sprawie: nie ma sposobu na przeżycie w pełni skutecznego, chrześcijańskiego życia bez podejmowania ryzyka. Apostoł Paweł ujął to w ten sposób: „Każdy kto chce przeżyć życie dla Chrystusa będzie miał mnóstwo kłopotów, ponieważ nie ma sposobu na to, aby je obejść!” (2Tym. 3:12, parafraza The Message).

Wizja, pasja dyscyplin i ryzyko; korzyści z posiadania tych cech w życiu są nadzwyczajne.

Pomyśl o tym, czy możesz dostrzec to jak cudownie byłoby pomóc twoim przyjaciołom i bliskim znaleźć przebaczenie grzechów i nowe życie w Chrystusie? Czy twoje serce pobudza pasja, aby zrobić coś, co pomoże zmienić społeczny klimat kraju przez moc Ewangelii? Czy żyjesz zgodnie z Bożą wolą dla twojego życia jako ambasador Chrystusa? Czy podejmiesz ryzyko jakie towarzyszy temu, aby stanąć i mówić prawdę o Jezusie Chrystusie?

Wizja, pasja, dyscyplina i ryzyko – dzięki nim życie jest warte przeżycia!

создание продвижение и оптимизация сайтов

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *