Codzienne rozważania_27.04.11

Chip  Brogden
Bo nie ma innego Boga, który by mógł wybawić, jak tylko ten” (Daniel 3:29b)

Pan objawia nam Siebie, gdy jesteśmy już na skraju, gdy ogień płonie najsilniej. Gdy już dochodzimy do końca swoich możliwości, wtedy On interweniuje. Bóg jest nam oddany właśnie tutaj, w ogniu, ponieważ my jesteśmy oddani Jemu poza ogniem. Jeśli staliśmy za Jego Wolą i Jego Królestwem wśród uniwersalnego kompromisu, ciemności i zwiedzenia, tak On będzie stał za nami w naszym stanie pokuszenia, testów i prób.

Jak dalece? Aż do momentu, gdy pierwszeństwo, które ogłaszaliśmy zamanifestuje się. On powstanie przy tej okazji i udowodni, że Swoją wierność.

продвижение сайта

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.