Codzienne rozważania_28.06.11

Chip Brogden

Ale Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa” (I Kor. 15:57)

Ci, którzy uchwycili Krzyż, odziedziczyli zwycięstwo Chrystusa nad wszystkimi dziełami diabła; jest to duchowa zasada. Praktyczny wyraz tej zasady widać, gdy demonstrujemy to zwycięstwo w bitwach codziennego życia. Jeśli to, co Bóg o nas mówi jest prawda, to nie mamy walczyć o zwycięstwo, lecz walczymy ze zwycięstwa, a tak naprawdę to nie walczymy wcale; po prostu stoimy w zwycięstwie, które zostało nam dane w Chrystusie; „Stójcie więc” (Ef. 6:14).

раскрутка

Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 3.3]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.