Czy jest jakiś określony czas dla każdego, aby umrzeć?

Young Steve
Nie. Kiedy i jak umrzesz bardziej zależy od ciebie niż od Boga. Jedyna pewna rzecz jest taka, że umrzesz, o ile Jezus nie wróci zanim zdążysz się zestarzeć i umrzeć.  Zebrałem wersety z Pisma, aby udowodnić, że tak jest. Możesz robić różne rzeczy, które skrócą twoje życie na ziemi i podobnie możesz robić takie, które je wydłużą. Oczywiście, nie możesz tu pozostać na wieki, lecz możesz zdecydować o tym, kiedy będziesz na gotowy odejść.  Ta część jest przeznaczona dla tych wszystkich, którzy byli karmieni kłamstwem, że Bóg decyduje o tym, że to już czas, aby umrzeć, tj., że ty nie masz na to żadnego wpływu. To kłamstwo jest zazwyczaj podnoszone przez kaznodziejów, którzy prowadzą nabożeństwa pogrzebowe osoby, która przedwcześnie zmarła. „Pan uznał za właściwe powołać go do domu”. (To jest robienie z ludzi balonów). Prowadzi to do jeszcze głupszego kłamstwa, jakim jest „oczywiście, jego dzieło na ziemi zostało ukończone” lub klasycznego idiotyzmu: „Bóg chciał, aby jeszcze jeden mały aniołek śpiewał w jego chórze”.  Poza tym, że dzieło takiego człowieka rzeczywiście z definicji zostało skończone, czyjaś śmierć nie wskazuje na to, że ten ktoś w ogóle zaczął działo jaki Bóg miał dla niego przygotowane, a jeszcze mniej, że je skończył. (Może to właśnie brak nawet początkowego stadium pracy jaką Bóg dla tej osoby zamierzał, może być powodem tak wczesnej śmierci!), a Bóg ma mnóstwo aniołów w swoim chórze, dziękuję, ludzie zaś nie stają się aniołami, gdy umrą – stają się jak aniołowie (Mat. 22:30, Mk 12:25).

To zamieszanie prawdopodobnie zaczyna się od niewłaściwego zrozumienia Hebr. 9:27: „a jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem pod sąd…
Ten wers nie mówi o tym, że jest wyznaczony dzień i godzina na śmierć, w którym masz umrzeć. Jest tu tylko powiedziane, że wyznaczone jest dla ciebie raz umrzeć i spotkać się z sądem (idea reinkarnacji jest całkowicie nieprzystająca do Pisma).

Ap. Paweł mógł wybrać czy chce pozostać na ziemi i pomagać Kościołowi, czy umrzeć i być z Panem: Filip. 1:22-24 „A jeśli życie w ciele umożliwi mi owocną pracę, to nie wiem, co wybrać. Albowiem jedno i drugie mnie pociąga: pragnę rozstać się z życiem i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej; Lecz z drugiej strony pozostać w ciele, to ze względu na was rzecz potrzebniejsza„.

Paweł decydował o tym, co powinien wybrać. Miał wybór. Zdecydowanie nie powinieneś umrzeć przed 70, 80 rokiem życia i z pewnością nie jest to ostateczna, górna granica życia.  Rozważmy Ps. 90:10 : „Życie nasze trwa lat siedemdziesiąt, A gdy sił stanie, lat osiemdziesiąt; A to, co się ich chlubą wydaje, to tylko trud i znój, Gdyż chyżo mijają, a my odlatujemy”. Kontekst tego wersetu dotyczy gniewu wylanego na Izrael wywołanego ich grzechem! Mojżesz opłakiwał fakt, że ludzie tak krótko żyli. (Sam Mojżesz żył 120 lat). Z pewnością powinieneś żyć co najmniej tak długo jak nieposłuszni Izraelici!

Do człowieka, który uczynił Boga swoim schronieniem i domostwem, Bóg mówi (Ps. 91:16): „Długim życiem nasycę go I ukażę mu zbawienie moje”. Ta obietnica nie jest dana ludziom, którzy nie spełniają tego wymagania. Pouczające jest przeczytanie całego Ps. 91 i zobaczenie wszystkich skracających życie tragedii, z których Bóg obiecuje cię wybawić.

Bóg stale powtarza, że słuchanie Jego głosu przedłuża życia, a pogardzanie nim – skraca je. Oto dowód, a nie jest to w żadnym wypadku, pełna lista wersetów:

Zachowywanie przykazań Pańskich przedłuża twoje dni –  V Moj. 5:33, V Moj. 6:2, V Moj. 11:8-9, 1 Król 3:14

Przechowywanie Bożego Słowa w sercu pomnaża twoje dni – V Moj.11:18-21

Boże prawo przedłuża twoje dni – Przyp.3:1-2

Długie życie znajduje się w prawicy mądrości – Przyp. 3:16

Przyjmij Boże słowa, a będziesz żył długie lata – Przyp. 4:10

Bojaźń Pańska przedłuż twoje życie – Przyp. 9:11

Bezbożność skraca życie – Przyp.10:27

Nie zachowywanie Bożych przykazań prowadzi do śmierci – Przyp. 19:16

Czczenie ojca i matki wydłuż życie – 2 Moj. 20:12, V Moj.  5:16, Ef. 6:1-3

Mówienie złych rzeczy uniemożliwia długie życie, lecz unikanie złego słowa daje ci długie życie –  Psalm 34:11-14, 1 Ptr. 3:10-11

Złość i głupota sprawiają, że umiera się przedwcześnie – Kazn. 7:17

Psalm 55:24 Ty, Boże, strącisz ich w dół zagłady; Ludzie krwawi i zdradliwi nie dożyją połowy dni swoich. Lecz ja tobie ufam.

Można zatem przedłużyć swoje życie lub je skrócić i nie ma określonego czasu, w którym musiałbyś umrzeć. To ty, a nie Bóg, decydujesz o długości twoich dni, a zależy to od twoich decyzji wobec Boga i Jego Słowa. Tak, wielu jest grzeszników, którzy dożywają sędziwych lat, lecz możemy przypuszczać, że żyli by jeszcze dłużej, gdyby robili to, co „pomnaża twoje dni”. Fakt, że Kazn. 3:2 mówi, że jest czas na śmierć nie znaczy, że nie możesz iść, gdy twój czas nadejdzie!

Zobacz również:
Ile mogę się spodziewać lat życia?продвижение сайта прайс

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 1]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.