Jeśli rzeczywiście Bóg nie ma względu na osobę to dlaczego w czasie zgromadzeń tylko nieliczni zostają uzdrowieni przez dary Ducha?

Young Steve
Dary Ducha manifestują się tak jak chce Bóg i do niego wyłącznie należy decydowanie kogo uzdrowić poprzez te dary. Uzdrowienie jest dostępne przez wiarę dla każdego, lecz tylko niektórzy otrzymują cudowne uzdrowienie przez działanie darów Ducha. Nigdy nie będziemy wiedzieli, po tej stronie nieba, dlaczego Bóg uzdrawia jednych, a innych nie w ten sposób. Niemniej jednak, nadal pozostaje Boża wolą, aby uzdrawiać tych, którzy nie zostali uzdrowieni na zgromadzeniu poprzez działanie darów Ducha. W czasie zgromadzenia każdy mógł być uzdrowiony przez wiarę w Boże twierdzenia dotyczące uzdrowienia. Bóg nie ma „względu na osoby”, gdy o to chodzi. Uzdrowienie jest dostępne uniwersalnie.

To pytanie dotyczy całej dziedziny, do której należą sny, transy, wizje Pańskie, anielskie wizytacji itd. Widziałem Pana i aniołów już może ze trzy razy. (Wszystkie wyglądały jak normalni ludzi. Jeden zniknął, jeden odwrócił się i odszedł przez ścianę a następny był jedynym, którego mogłem oglądać.)

Jak Bóg mógł dać tak wiele szczególnych doświadczeń innym i nie dać mnie tego samego jeśli nie ma względu na osoby? Nie wiem dlaczego robi te rzeczy dla jednych, a dla innych nie. Dlaczego objawił się Pawłowi, a nie objawia się współczesnym notorycznym prześladowcom? To jest całkiem niezłe pytanie, aby zadać je w niebie.

Bóg nie ma względu na osoby jeśli chodzi o prawa przymierza. Wszyscy otrzymują to samo; każdy może być uzdrowiony, każdy może otrzymać zaopatrzenie z nieba, aby zapłacić rachunki. Każdy może żyć w pokoju i radości, których świat nie jest w stanie zabrać. Każdy może rządzić w tym życiu przez Jezusa Chrystusa. Każdy może mówić do góry czy drzewa i one mają być posłuszne. Każdy może wierzyć i otrzymać przez modlitwę to, o co się modli. Wszystkie Boże obietnice w Nowym Testamencie są dla każdego chrześcijanina, dziś. Bóg nie ma względu na osoby w tym, że nie pragnie powstrzymywać swojego błogosławieństwa przed jednym wierzącym, a udzielać go innemu.

To, co zwykle umyka, to fakt, że Bóg już wszystkich uzdrowił, przynajmniej jeśli chodzi o Jego punkt widzenia. 1 Ptr. 2:24 mówi o uzdrowieniu dla chrześcijanina w czasie przeszłym. Ludzie czasami błędnie interpretują uzdrowienia dokonane przez Boga na zgromadzeniach, jako fakt, że Bożą wolą było uzdrowić tylko kilku. Ponieważ w Bożych oczach już zostałeś uzdrowiony, nie może być Jego wolą, abyś ty pozostał chory.

Gdyby każdy mógł zawsze być uzdrowiony poprzez manifestację Ducha, nie byłoby potrzeby nauczać wiary! Jezus nauczał wiary. Bardzo istotne jest uczenie na temat osobistej wiary w uzdrowienie, aby ludzie, którzy nie zostali uzdrowieni przez dary Ducha, mogli zostać uzdrowieni.

Oto praktyczna wskazówka dla ciebie. Twoja wiara może „wyciągnąć” namaszczenie z ewangelisty, nawet jeśli dary Ducha nie działają w tej chwili. Kobieta z upływem krwi domagała się od namaszczenia, o którym wiedziała, że spoczywa na Jezusie, pomimo że Jezus nie poruszał się w darach Ducha w tym momencie. Jeśli ty sam będziesz domagał się namaszczenia na zgromadzeniu, gdzie są uzdrawiani ludzie, możesz skorzystać z namaszczenia, które jest i wciągnąć je na swoje ciało, podobnie jak to zrobiła kobieta z upływem krwi.

topod.in

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.