Czy mogę wkładać ręce na siebie samego, dla mojego uzdrowienia?

Young Steve

Z pewnością. Jezus powiedział, że będziecie wkładać ręce na chorych w Jego imieniu, a ci wyzdrowieją. Jeśli jesteś chory, to możesz włożyć ręce na siebie samego i oczekiwać uzdrowienia. Nie jest to standardowa praktyka (nie znamy ani jednego takiego przypadku w Biblii, aby ktoś to robił), lecz nie ma w tym nic złego. Możesz korzystać z tego, jako sposobu wiary na uzyskanie uzdrowienia zgodnie Mk 11:24 w szczególnym przypadku i czasie.

Masz autorytet nad chorobami innych ludzi, gdy oni pozwolą ci na włożenie rąk na siebie w imieniu Jezusa. Głupotą byłoby sądzić, że możesz uzdrowić każdego innego oprócz siebie. Nie tylko masz władzę nad chorobą w twoim ciele, lecz masz całkowitą kontrolę nad swoją wiarą. Nie musisz obawiać się tego, że nie jesteś w zgodzie ze sobą czy tego, że opierasz się namaszczeniu!

Aby nie brzmiało to jak ustanawianie jakiegoś sprzężenia zwrotnego w swoim ciele, ważne jest zrozumieć, że rzeki wody wypływają z twojego ducha, a nie ciała. Jeśli wkładasz ręce na siebie, moc Boża przechodzi przez twojego ducha, a nie ciało.

Ponieważ w Nowym Przymierzu uzdrowienie należy do ciebie, nie ma nic złego w otrzymaniu go w ten sposób. Oczywiście, możesz otrzymać je równie dobrze przez włożenie rąk na siebie zgodnie z Mk 11:24.

aracer

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.