Do kogo jesteś podobny?#Różne Artykuły_2

#

DEMONSLAYER AT THE GATE!!!

KOGO naśladujesz?????
PC
Jun 11 2007 12:00AM


  Do kogo jesteś podobny?????


  Łuk. 17:20


  Zapytany zaś przez faryzeuszów kiedy przyjdzie Królestwo
  Boże, odpowiedział im i rzekł: Królestwo
  Boże nie przychodzi dostrzegalnie.


  To jest prawda dnia dzisiejszego. Ludzie nie są w stanie zaobserwować
  Królestwa. Jeśli naprawdę zostaliśmy zrodzeni na nowo WWWW Duchu
  Świętym, to powinniśmy WIIIIDZIEĆ i BYYYYYĆ częścią JEGO Królestwa.
  Gdzie jest to Królestwo? Czytajmy:


  Łuk 17:21


  Ani nie będą mówić: Oto tutaj jest, albo; Tam; oto bowiem Królestwo
  Boże
  jest pośr
  óóóód
  was


  Zapytam was o jedną rzecz tutaj. Mówi się, że mamy być ukształtowani
  na JEGO podobieństwo i że jesteśmy przeznaczeni, aby być NAAA Jego obraz,
  czy być JEGO braćmi. Lubię myśleć o tym w taki sposób, że to mój
  bliźniak
  . Jeśli jesteśmy Jego obrazem i Jego Królestwo jest wwwww nas,
  to DLACZEGO, wszystkie Jego Dzieci biegają wokół mówiąc:
  “MAM TAKĄ CHOROBĘ, TAKIE CIERPIENIE????

  Rzym 8:29 Bo tych, których przedtem znał

  przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna jego,

  a On, żeby był pierworodnym pośród wielu braci.


  JAKIEŚ PYTANIA, ŚWIĘCI ??????


  Czy ktokolwiek może mi pokazać, gdzie Jezus mówi, że ma fibromyalgię
  (ból włókien mięśniowych), raka czy nawet przeziębienie??
  Możecie mi pokazać, kiedy Jezus miał depresję, czy manię depresyjną?
  Poczytaj dalej


  Mat 4:23


  I obchodził Jezus całą Galileę

  nauczając
  w ich synagogach,
  i głosząc
  ewangelię o Królestwie,
  i uzdrawiając
  wszelką chorobę i wszelką niemoc wśród ludu.
  On zawsze zajmował się sprawami Ojca uzdrawiając WSZEEEEELKĄ chorobę.
  Uzdrooooowienieeee, a nie wyznawanie
  Jestem przeziębiony, mam gorączkę, nie
  mogę więc iść do pracy dziś. Czy
  widzimy coś takiego??? Jezus zawsze Nauczał, głosił i UZDRAAAAAWIAAAAŁ.
  Zbudźcie się tutaj. Gdzie jest wasz poziom, który mówi,
  że będziemy czynić NAWET WIĘKSZE ZNAKI niż ON czynił??


  Mat 4:24 (BB)


  Na ten czas rozeszła się sława jego aż do wszytkiej Syryjej i ofiarowali
  mu wszytki, którzy się źle mieli, a byli zjęci rozmaitemi chorobami
  i dręczeniem, także opętane
  i lunatyki


  lunatyków =
  G4583

  *)


  (lunatyków wymieniają tylko starsze polskie tłumaczenia Biblii,
  jak BB, BJW, BWP, BG – przyp.tłum.)


  σεληνια


  ?ζομαι


  sele?niazomai


  sel-ay-nee-ad’-zom-ahee *


  być lunatykiem. A współcześnie to: depresja
  umysłowa i maniakalna depresja = ( Bi Polar disorder) schizofrenia, i
  całe hordy innych, oraz

  sparaliżowanych.

  .
  Demony gnębią nas wściekle i okaleczają
  jeśli NIEEEE zajmujemy się biznesem naszego Ojca. Dlaczego jest tak,
  że BLOGI fibromyalgii i depresyjne liczą sobie miliony chrześcijan Królestwa,
  WYZANJĄCYCH i ZGADZAJĄCYCH SIĘ na to, że diabeł jest prawdziwy, ponieważ
  lekarze tak powiedzieli. Po prostu dziwię się. Kiedy będziemy mieli dosyć
  tego wstrętnego kłamstwa i zaczniemy kontratakować, sprowadzając KRÓLESTWO
  na Ziemię?


  KIEDYYYYYYYYYYYYY?????????????????


  SŁOWO MÓWI, ŻE MASZ TO, CO MÓWISZ. My, w czasie modlitwy
  mówimy wszystko, oprócz śmiertelnych diabelskich kłamstw.
  NIC NIE zmieniło się, ponieważ Jezus jest ten sam wczoraj, dziś i na
  wieki…. DZIEŁA są nawet WIĘKSZE.


  Jestem uzdrowiony, zdrowy, powodzi mi się, NIE BRAK MI NICZEGO, lecz Jezus
  i Jego Królestwo najpierw. Jezus polecił nam robić dokładnie te
  rzeczy – Posłuchaj tutaj.


  Mat 10:1
  I przywołał dwunastu uczniów
  swoich, i dał im moc nad duchami nieczystymi,
  aby je wyganiali
  i aby uzdrawiali
  wszelką chorobę


  Jn 14:12
  Zaprawdę,
  zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we MNie

  ten także dokonywać będzie
  , uczynków,
  które Ja czynię i
  większe nad
  te czynić będzie
  ,
  ponieważ Ja idę do Ojca.


  On POSZEDŁ do swego Ojca i teraz oni żyją WWWWWWW nas. Dał nam TĄ SAMĄ
  MOC, którą wzbudził Jezusa z martwych i stworzył wszechświat,
  po prostu WYPOWIADAJĄC go do istnienia. To jest WWWWW nas i jest częścią
  wszystkiego czym jesteśmy i co robimy. Gdy mówimy, wypowiadamy
  śmierć, lub wypowiadamy JEGO stwórczą moc życia, która
  uzdrawia, uwalnia, ustanawia miejsca Niebios i UDZIELA nadnaturalnej
  niebiańskiej egzystencji wszystkim i wszystkiemu wokół nas. Co
  jeszcze powoduje, że w ogóle chcemy być częścią tego świata? Gdy
  idziemy do przodu W Jego Królestwie, powinniśmy pragnąć trwać
  WWWWW nim. Pan CHCE nas. Pan chce, abyśmy byli i używali samej nadnaturalnej
  egzystencji, która tchnie z niego, z NASZYCH pragnień, a nie potrzebowali
  już żadnego pospolitego tlenu. Tylko Duch Święty i Jego życiowa moc.
  Święci, gdybyśmy tylko praktykowali bycie W Jego Obecności i konsultowali
  z Nim wszystkie nasze decyzje i poruszali się do przodu to On będzie otwierał
  wszystkie nadnaturalne drzwi DO każdej sytuacji, na którą trafimy.
  Wtedy ZACZNIEMY dostrzegać Jego wolę i odpowiadać na wszystkie nasze
  sprawy właśnie W nadnaturalnej rzeczywistości i będziemy WIEDZIELI, że
  chodzimy w niej nieustannie. Po prostu będziesz ZNAŁ Jego wolę i nie
  będziesz się o nic innego troszczył. Pomyśl o tym minutkę. Proś Go teraz.
  Jezu, utrzymuj mnie w pogotowiu i daj mi słyszeć i widzieć Ciebie w
  każdej sytuacji, na którą trafiam. Daj mi słyszeć Twój głos
  i słyszeć jak mówisz: idź nieco w prawo i zaczekaj zanim odpowiesz,
  i powiedz im to, i siądź i czekaj na Mnie, jak to rozwiążę. Siedź i czekaj,
  aż otworzę ich drzwi i zapewnię ci Moją Boską Przychylność. Oni tego
  wszyyyyystkiego nie widzą, co otwiera się przed twoimi oczyma i co słyszysz
  głęboko wwwwww twoim duchu, przy każdej zaplanowanej odpowiedzi z Niebios.
  Wiedz, że ty słyszysz i widzisz z samej Sali Tronowej Niebios, która
  jest WWWwwww tobie. Będziesz wiedział o tym i nie będzie miejsca na żadne
  wątpliwości. Jest to tak potężne uczucie i poczucie pewności, wiedzieć,
  że On otwiera twoje oczy i uszy dokładnie PRZEEEEEED tobą, ponieważ poświęciłeś
  czas, aby Go WŁĄCZYĆ WE WSZYSSSSTKOOOO, co robisz. We WSZYYYYYYSTKOOOO.
  Gdy mówię WSZYSTKOOOOO ze wszystkimi dodatkowymi „o”
  to dlatego, że jest to wszystkooooo w Niebiańskich miejscach z NIM.
  Ja jesteeeem wwwww tym. Czekam na ciebie, abyś wiedział, że jest to tak
  głębokie i chcę, abyś czuł głębokie poszukiwanie i znał to, co nadchodzi,
  gdy włączysz GO nawet DO twojego oddechu. Chodzi mi o WOWWWWWW. Czujesz
  to?


  1Jn 4:4


 1. Przyjrzyjmy sie temu. Wszyscy wskakujemy do wściekłej walki i wrzeszczymy,
  gdy już przeczytamy, ponieważ myślimy tylko o jednej stronie. Sam tak
  robiłem latami. Lecz spójrzmy na niebieskie litery. Dlaczego jesteśmy
  więksi? Ponieważ my JUŻ POKONALIŚMY go. Kto i co??? Słowo, Ciało i diabeł.
  Czy słyszysz to? To znaczy, że już zwyciężyłeś. Żadnej choroby, żadnej
  depresji czy ubóstwa, czy czegokolwiek innego, co oddziela cię
  od Królestwa. Oznacza to: ponieważ Jezus uzdrowił ciebie 2000
  lat temu i wziął twoje słabości i depresje i poszedł do piekła za ciebie,
  TY JUŻ NIE MUUUUUUUSISZ. Dlaczego więc w ogóle mamy wyznawać cokolwiek
  innego niż nadnaturalną moc, w której żyjemy. Zostaliśmy posadzeni
  z Okręgach Niebieskich WWWWWWWW Chrystusie Jezusie. Znaczy to, że tam
  jesteśmy, nawet jeśli tego nie czujemy. Zawsze jesteśmy W Jego Obecności,
  bez względu na to, co się dzieje. Każda jota, krestka i każde dzieło
  zostały przeznaczone, zanim ten świat w ogóle został ukształtowany.
  Tak więc, WIEEEEEDZ o tym, że jesteś tam TERAZ. Musimy tylko mieć świadomość,
  że On jest zaangażowany we WSZYSTKO czym jesteśmy. TERAZ WIĘC, niech
  to będzie nasza kolej – aby WIEDZIEĆ o tym. Gdy czytasz JEGO SŁOWO,
  zachowuj je w rzeczywistości Ducha w naszych Niebieskich okręgach umieszczonych
  WWWW Jezusie. Pan chce czytać ci je Osobiście, żywe Słowo. On otworzy
  twoje oczy na wizje i objawienia, gdy to zrobi. Gdy już raz zrobi to,
  od tej pory po prostu będziesz już tak widział i słyszał. Inny sposób
  będzie fałszerstwem, ponieważ NIE będzie WWWWWW TYM życia. On musi być
  jego częścią, ponieważ On Jest TYMMMMMM.


  Wy z Boga jesteście, drogie dzieci, i wy ich zwyciężyliście
  , gdyż Ten, który jest w was, jest większy,
  niż ten, który jest na świecie.

  Rzm 14:17

  Albowiem Królestwo Boże to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość
  i pokój, i radość w Duchu Świętym.

  1Kor. 4:20

  albowiem Królestwo Boże zasadza się

  [jest] nie na słowie,
  lecz
  na
  mocy.

  2 Kor. 3:6

  Który też
  nas
  uzdolnił, abyśmy byli sługami nowego przymierza,
  nie
  litery,
  lecz Ducha

  :
  ponieważ
  litera zabija,

  Duch zaś
  ożywia.


   To po prostu kolejna historia bez Tej żyjące części. Jezusa… Czy WIDZISZ
   I SŁYSZYSZ???


  Błogosławię was wszystkich….PC

  * ) w ang. Moonstrike G4582; „uderzony przez księżyc”
  (podobnie w j. polskim – Luna tyk) ogólnie zn. szalony:

продвижение сайта

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.