Do wolności powołał was Pan

Wolność, kocham i rozumiem - Bazylika Mariacka w Krakowie

Piotr Zaremba

1Kor 7:23
Drogoście kupieni; nie stawajcie się niewolnikami ludzi.
Gal 5:1
Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli.

Rzm 14. w wersji na potrzeby dnia dzisiejszego (2021r.):

3.
Niechże ten,
kto się ZASZCZEPI, nie pogardza tym, który tego nie zrobi,
a kto się nie ZASZCZEPI, niech nie osądza tego, który to zrobi;
albowiem Bóg go przyjął.
4.
Kimże ty jesteś, że osądzasz cudzego sługę? Czy stoi, czy pada (ZASZCZEPI SIĘ CZY NIE), do pana swego należy; ostoi się jednak, bo Pan ma moc podtrzymać go.

7.
Albowiem nikt z nas (ZASZCZEPIONY CZY NIE) dla siebie nie żyje i nikt dla siebie nie umiera;
8.
bo jeśli żyjemy (ZASZCZEPIENI CZY NIE), dla Pana żyjemy;
jeśli umieramy (ZASZCZEPIENI CZY NIE), dla Pana umieramy;
przeto czy żyjemy, czy umieramy, Pańscy jesteśmy.
9.
Na to bowiem Chrystus umarł i ożył, aby i nad umarłymi i nad żywymi panować (SZCZEPIONYMI CZY NIE).
10.
Ty zaś czemu osądzasz swego brata? Albo i ty, czemu pogardzasz swoim bratem? Wszak wszyscy (ZASZCZEPIENI CZY NIE) staniemy przed sądem Bożym. (11) Bo napisano: Jakom żyw, mówi Pan, ugnie się przede mną wszelkie kolano i wszelki język wyznawać będzie Boga. (12) Tak więc każdy z nas z(ZASZCZEPIONY CZY NIE)a samego siebie zda sprawę Bogu.

13.
Przeto nie osądzajmy już jedni drugich (SZCZEPIONYCH CZY NIE), ale raczej baczcie, aby nie dawać bratu powodu do upadku lub zgorszenia.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.