Dynamiczne uwielbienie czy manipulacja?

 

Stephen Crosby

Tłum.BM

Czasami z niewinności, a innym razem z naiwności, kościół zawodzi w używaniu darów rozeznania danych mu przez Boga i w rezultacie przykleja czemuś etykietkę „Bóg” tylko, dlatego, że może mieć z tego korzyści liczebne lub finansowe. Ani Jezus ani Paweł nie odnieśliby „sukcesu” mierząc taką miarą.

Rozważmy kilka popularnych „przywódczych” zasad, które mogą być skutecznie wykorzystywane do osiągnięcia wielkich rzeczy, bez udziału Ducha Świętego w jakimkolwiek stopniu. Obejmuje to techniki manipulacji tłumu powszechnie stosowane na nabożeństwach „uwielbieniowych”. Możesz znaleźć te techniki w wielu chrześcijańskich wspólnotach na całym świecie, szczególnie na zjazdach młodzieży, gdzie wychwalanie i uwielbienie odgrywają bardzo dużą rolę. Oto zasady (dotyczące dorosłych lub młodzieży):

1. Zapewnij poczucie tożsamości.

2. Zapewnij poczucie wyjątkowości, niepowtarzalności i rozbudź poczucie powołania.

3. Zapewnij silne przywództwo / wzór ojca do naśladowania.

4. Wykorzystaj muzykę / melodię / pieśni jako narzędzie, by pozyskać dla sprawy.

5. Wezwij do wielkiego światowego przedsięwzięcia ku przemianie.

6. Motywuj do pokonania przeciwności / opozycji.

7. Wezwij do osobistej dyscypliny i poświęcenia dla dobra powołania.

8. Organizuj wielkie zgromadzenia by przekazać wizję.

9. Zapewnij krasomówcze przemowy inspirujące do wypełniania powołania.

Te cele są osiągalne bez Ducha Bożego. To wielki problem. Przyjrzyjmy się trzem wersjom tych dynamicznych grup przywództwa: ludzka / demoniczna wersja, manipulujący rodzaj kościoła, a następnie wersja królestwa Jezusa.

Jest pewne wyrażenie łacińskie, które utarło się w języku blogerskich komentarzy a świetnie tutaj pasuje: Reductio ad Hitlerium. To znaczy: jeżeli jakaś osoba jakimkolwiek argumentem w dyskusji odniesie się do Hitlera przegrywa, nie ważne jak bardzo przekonujący jest to argument! Mam zamiar je tutaj zastosować! Wszyscy totalitaryści stosowali powyższe dziewięć zasad (jak również inne), ale Hitlerjugend wyróżniają się jako klasyczny przykład.

Hitlerjugend:

1. Zapewnij poczucie tożsamości.

a. Hitler dał im mundury, nadając indywidualną i zbiorową tożsamość.

2. Zapewnij poczucie wyjątkowości, niepowtarzalności i rozbudź poczucie powołania.

a. Aryjska wyjątkowość, oni byli szczególni i lepsi.

3. Zapewnij silne przywództwo / wzór ojca do naśladowania

a. Führer, Adolf Hitler.

4. Wykorzystaj muzykę / melodię / pieśni jako narzędzie, by pozyskać dla sprawy

a. Flagi, transparenty, itp. charakteryzujące Hitlerjugend.

b. Inspirująca militarna muzyka była wykorzystana na wszystkich zgromadzeniach.

c. Pieśni wzmacniały system wartości.

5. Wezwij do wielkiego światowego przedsięwzięcia ku przemianie.

a. Hitler wezwał ich, żeby zmieniali świat.

6. Motywuj do pokonania przeciwności / opozycji.

a. Żydzi są wrogiem, opozycją. Wytępimy ich.

b. Użyjemy siły zbrojnej dla osiągnięcia naszych celów

7. Wezwij do osobistej dyscypliny i poświęcenia dla dobra powołania.

a. Hitler wezwał ich do poświęcenia wszystkiego dla Führera i Ojczyzny, nawet do porzucenia

naturalnych więzi rodzinnych.

b. Młodzież hitlerowską uczono, że ich oddanie dla Führera i sprawy było większe niż ich więzy z rodzicami. Część młodzieży hitlerowskiej donosiła na swoich rodziców.

8. Organizuj wielkie zgromadzenia by przekazać wizję.

a. Zjazdy młodzieżowe były obowiązkowymi wydarzeniami w kalendarzu.

b. Hitler odcisnął piętno na całym pokoleniu podczas tych zjazdów.

9. Zapewnij krasomówcze przemowy inspirujące do wypełniania powołania.

a. Moc oratorska Hitlera powodowała u ludzi omdlenia, często masowo; tysiące młodych ludzi roiło się przy scenie i kołysało, a czasem znajdowali się pod przemożną siłą jego przemów.

Wizja Kościoła Manipulującego

1. Zapewnij poczucie tożsamości.

a. Ja jestem Pawłowy, ja Apollosowy, jestem biskup taki-a-taki, jestem apostoła / proroka / biskupa / ojca takiego-a-takiego.

2. Zapewnij poczucie wyjątkowości, niepowtarzalności i rozbudź poczucie powołania.

a. Nie jesteś taki, jak poprzednie pokolenia. Jesteś Bożym wybranym pokoleniem, by przynieść przebudzenie, jesteś nową rasą wierzących / liderem, jesteś pokoleniem Jozuego, a nie martwą generacją Mojżesza.

b. Oni nie wypełnili swojego przeznaczenia, ale ty wypełnisz.

3. Zapewnij silne przywództwo / wzór ojca do naśladowania

a. Nie wypełnisz swojego powołania, chyba, że sprzymierzysz się z apostolskim liderem / ojcem.

4. Wykorzystaj muzykę / melodie / pieśni jako narzędzie, by pozyskać dla sprawy

a. Bardzo intensywne nowoczesne uwielbienie.

5. Wezwij do wielkiego światowego przedsięwzięcia ku przemianie.

a. Jeśli spełnisz standardy Boga, to On powoła cię do wielkich rzeczy i pośle cię, abyś zmieniał świat w mocy namaszczenia.

6. Motywuj do pokonania przeciwności / opozycji.

a. Demokraci, liberałowie, świeccy humaniści, homoseksualiści, opowiadający się za aborcją, oni wszyscy na wysokich stanowiskach są uważani za problem.

b. Użyjemy siły duchowej, aby osiągnąć nasze cele. Gdy wygramy, zrobią wszystko, co powiemy.

7. Wezwij do osobistej dyscypliny i poświęcenia dla dobra powołania.

a. Musisz być święty, aby wypełnić najwyższe powołanie.

b. Musisz pościć, zrezygnować z rzeczy, które lubisz, wyrzec się mediów, internetu, złożyć przysięgę nazyrejczyka itd.

c. Twoi rodzice mogą nie zrozumieć wyjątkowości twojego wielkiego powołania duchowego.

8. Organizuj wielkie zgromadzenia by przekazać wizje.

a. Musisz wziąć udział w tym wydarzeniu. Bóg ma zamiar zrobić coś ważnego i nie możesz przegapić swojej szansy na wzięcie czegoś z tego.

9. Zapewnij krasomówcze przemowy inspirujące do wypełniania powołania

a. Och, brat taki-a-taki jest „tak namaszczony”, gdy głosi! On jest takim mężem Bożym. Duch porusza się, gdy on głosi. Och, mam nadzieję wziąć coś z jego płaszcza.

Wersja Królestwa Jezusa

1. Zapewnij poczucie tożsamości

a. Ich tożsamość jest w Chrystusie, nic więcej.

2. Zapewnij poczucie wyjątkowości, niepowtarzalności i rozbudź poczucie przeznaczenia.

a. Ich powołanie to Kalwaria, by oddawać swe życie za siebie na wzajem, bez względu na własne korzyści.

3. Zapewnij silne przywództwo / wzór ojca do naśladowania.

a. Oto Baranek, Syn Boży, Jego słuchajcie…

b. Buduj tożsamość tak, aby żaden niezależny duch ojcostwa się nie pojawił.

4. Wykorzystaj muzykę / melodie / pieśni jako narzędzie, by pozyskać dla sprawy

a. Uwielbienie i chwała dla Pana, nie ludzkich ambicji i egoizmu.

5. Wezwij do wielkiego światowego przedsięwzięcia ku przemianie.

a. Wezwij, żeby umierali codziennie. Jest nieistotne, czy to coś wielkiego, czy nie.

b. Zmieniamy świat sercem, solą i zaczynem, poprzez wpływ, poprzez składanie naszego życia, nie przez przejmowanie instytucji.

6. Motywuj do pokonania przeciwności / opozycji.

a. Kto zarządza swoją duszą jest lepszy niż ten, kto zarządza miastem.

b. „Wygrywamy” umierając za wrogów, a nie przez stosowanie władzy, by ich pokonać.

7. Wezwij do osobistej dyscypliny i poświęcenia dla dobra powołania

a. Osobista dyscyplina jest owocem nowej natury, a nie biletem wstępu na duchowe eskapady.

b. Jezus jest wart wszystkiego, niezależnie od tego, czy zostaliśmy powołani do czegoś dużego czy małego.

8. Organizuj wielkie zgromadzenia by przekazać wizje.

a. Nie ma ani jednego wersetu w Nowym Testamencie, który mówi, o przekazywaniu wizji. Jesteśmy po to, żeby Jezus mógł być poznany osobiście. On jest Wizją.

b. Jezus zostawił wzór przywództwa kładąc Swoje życie, nie prezentując Swoją wizję. Kalwaria jest wizją.

9. Zapewnij krasomówcze przemowy inspirujące do wypełniania powołania

a. Kładźmy swoje życie i przemieniani żyjmy dla siebie we wzajemnym poddaniu

b. Ucz pokory i uniżoności jako najwyższych cnót, nie krasomówczych kazań zza kazalnicy.

Problemem nie są zasady. To siła motywacyjna, jaka za nimi stoi. Rozróżnienie jest tu konieczne. Nie daj się nabrać człowiekowi z dynamiczną osobowością darem prezentowania, energią i technikami panowania nad tłumem.

Dynamiczne uwielbienie czy manipulacja?

Stephen Crosby

раскрутка

Click to rate this post!
[Total: 10 Average: 4.2]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.