TGIF_26.02.07 Wojna duchowa

Today God Is First

Logo_TGIF2

Ponieważ bój toczymy nie z ciałem i krwią…
Ef. 6:12

Czy kiedykolwiek słyszałeś, aby ktoś mówił: „Nigdy nie zrobię żadnego biznesu z innym chrześcijaninem?” Osobiście całkiem często słyszę takie wyznania z ust chrześcijańskich biznesmenów, z którymi mam do czynienia. Takie komentarze reprezentują walkę toczoną się przeciwko nam przez przeciwnika dusz naszych, aby zniszczyć świadectwo i skuteczność wierzących pracujących zawodowo. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że siedzimy po uszy w wojnie, w wojnie o ludzkie dusze, w wojnie o zdyskredytowanie wszelkich chrześcijańskich standardów, w wojnie, której celem jest podzielenie chrześcijan.

Sztuczką Szatana jest to zrobić w życiu chrześcijańskich pracowników kilka rzeczy, które spowodują ich nieskuteczność jako żołnierzy w miejscu pracy. Po pierwsze, chce zdyskredytować ich przez to, że zawodzą innych ludzi w swym profesjonalnej służbie. Często okazują się zawodni w wykonywaniu swych profesjonalnych obowiązków, lub wykonywaniu ich w sposób niezadowalający. Czasami jest to wynikiem jest to wynikiem całkowitego zaniedbania wierzącego pracownika w doskonałym wykonywaniu pracy, a czasami wynika to z nieporozumienia w czasie służby, które wywołują zmagania i podziały a są rozpalane przez przeciwnika. W obu przypadkach wynik jest taki sam: rozłam między chrześcijanami i nie-chrześcijanami, który w dalszej konsekwencji powoduje zniszczenie świadectwa Chrystusa. Apostoł Paweł namawia: „prowadźcie wśród pogan życie nienaganne, aby ci, którzy was obmawiają jako złoczyńców, przypatrując się bliżej dobrym uczynkom, wysławiali Boga w dzień nawiedzenia” (1 Ptr. 2:12).

Bywa czasami tak, że zostajemy wrzuceni w sytuacje całkowicie poza kontrolą. Czasami kończy się to niemożnością zapłacenia rachunków na czas czy wykonania usługi. Pokonanie szatana w takich bojach wymaga wyjątkowej komunikacji z tymi, którymi się zajmujemy. Jeśli motywacją naszego serca jest właściwa, Bóg udzieli nam przychylności po to, aby przebić się przez te trudności. Proś Boga dziś, aby pokazał ci, gdzie przeciwnik szuka dziury, aby zniszczyć twoją skuteczność.

Bóg toczymy nie z ciałem i krwią. Musimy prowadzić tą walkę przy pomocy duchowych narzędzie zastosowanych w praktycznym, codziennym życiu.

раскрутка

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.