Globalna katastrofa: 260 milionów chrześcijan doświadcza poważnych prześladowań

02/03/2020
Raymond Ibrahim

Prześladowania chrześcijan na świecie osiągnęły niespotykany dotąd poziom: 260 milionów chrześcijan przeżywa na całym świecie bardzo poważne prześladowania” jak zauważono w opublikowanej ostatnio World Watch List 2020, dorocznym sprawozdaniu, które układa listę 50 krajów, gdzie chrześcijanie są najbardziej prześladowani za swoją wiarę.
Dodatkowo: 2,983 chrześcijan zostało zabitych w związku ze swoją wiarą, średnio jest to 8 chrześcijan zabijanych za wiarę każdego dnia”; „9488 kościołów lub innych chrześcijańskich obiektów zostało zaatakowanych” i „3711 chrześcijan było przetrzymywanych w aresztach oraz więzieniach bez sądu, wyroku”. (Uwaga: wszystkie cytaty w tym artykule są zaczerpnięte z WWL 2020.)
Nadal panuje dyktatorska paranoja w Północnej Korei, najgorszym z krajów (na 1 miejscu). Tutaj chrześcijanie są natychmiastowo „deportowani do obozów pracy jako polityczni kryminaliści, a nawet zabijani na miejscu”.
Poza tym, jak to było w przypadku wszystkich statystycznych danych i sprawozdań na temat ogólnoświatowych prześladowań chrześcijan w poprzednich latach, nadal „islamski ucisk” pozostanie nie tylko głównym „źródłem prześladowań” chrześcijan w absolutnie 7 najgorszych krajach, lecz również w 38 krajach z 50 składających się na listę – krajów o muzułmańskiej większości lub posiadające znaczną populację muzułmanów.
Przytłaczająca większość tych muzułmańskich krajów rządzona jest przez jakąś formę szariatu (islamskiego prawa), które jest bezpośrednio wymuszana przez rząd albo społeczeństwo, a najczęściej przez jedno i drugie, choć społeczności – a w szczególności członkowie rodzin – zazwyczaj są bardziej gorliwi w jego stosowaniu.

Krótkie podsumowanie siedmiu muzułmańskich krajów z początku listy:

Afganistan (2) jest „islamskim społecznością, gdzie chrześcijaństwo ukrywa się”. „Nielegalne jest odejście Afgańczyka od islamu”, a członkowie rodzin są często tymi, którzy jako pierwsi atakują i zabijają odstępców.

Somalia (3) „nawrócenie na chrześcijaństwo jest uważane za zdradę”, członkowie rodzin i przywódcy klanów niepokoją, upokarzają a nawet zabijają” konwertytów. Al Szabaab, „młodzież”, islamskie ugrupowanie zarzyna chrześcijan „na miejscu, gdziekolwiek tylko znajdą”.

Libia (4) „Nie ma wolności mowy, równego traktowania chrześcijan, uznania kościołów, ani żadnych kościołów się nie buduje”.

Pakistan (5) „ znajduje się pod wpływem licznych radykalnych islamskich ugrupowań, które regularnie biorą za cel” kościoły. W ogólnym pojęcie zarówno z punktu widzenia rządu jak i ludzi „chrześcijanie uważani są za obywateli drugiej kategorii. Krajowe prawa przeciwko bluźnierstwu stosowane są przeciwko chrześcijanom w nieproporcjonalny sposób, sprawiając, że trudno i niebezpiecznie jest żyć publicznie życiem wiary”.

Sudan (7) „rząd aresztuje i upokarza wielu chrześcijańskich przywódców a liczne kościoły zostały zdemolowane. Ekstremiści napadają na chrześcijan, szczególnie w regionie Nuba Mountain, gdzie tysiące chrześcijan zostało zabitych lub rozproszonych”.

Jemen (8) cywilna „wojna pozwoliła na rozszerzenie działalności radykalnych grup islamskich na niektórych terenach, gdzie chrześcijanie są porywani i zabijani. Otwarta działalność kościoła jest zabroniona, a opuszczenie islamu zabronione. Muzułmanie, którzy zdecydują się pójść za Jezusem mogą spotkać się z wyrokiem śmierci”.

Iran (9), „rządzony jest islamskim prawem… prawa i zawodowe możliwości chrześcijan są mocno ograniczone… . Nielegalny jest druk chrześcijańskiej literatury czy prowadzenia nabożeństw w Farsi. Nawróceni z islamu spotykają się z rządowymi prześladowaniami”.

Pewne godny uwagi trendy mają tendencję wzrostową. Chrześcijanie w pod saharyjskiej Afryce znajdują się „pod coraz większym zagrożeniem ze strony islamskich grup ekstremistycznych”:

Chrześcijanie żyjący w Burkina Faso (28 na liście po wzroście w górę listy o 33 miejsca od 2019 roku), znanego przez długi czas z religijnej tolerancji mówią, że walczą o przeżycie. Dziesiątki katolickich duchownych zostało zabitych a protestanccy pastorzy i ich rodziny są zabijani i porywani przez islamskich wojowników. W Mali (miejsce 29) prezydent powiedział pod koniec 2018 roku, że istnienie kraju jest zagrożone przez islamskich dżihadystów. Republika Centralnej Afryki (miejsce 25) trwa w nieustannym zamieszaniu częściowo z powodu walki z buntowniczymi islamskimi bojownikami, którzy często zwracają się przeciwko chrześcijanom. W Kamerunie (miejsce 48) ciągle mają miejsce akty przemocy głównie z powodu silnej grupy Boko Haram [których wojownicy wraz z pasterzami Fulani masakrują chrześcijan w Nigerii (miejsce 12)]

Zaobserwowane wzrost aktywności wojowniczego islamu w nieoczekiwanych miejscach. W Sri Lance (obecnie miejsce 30, a w 2019 – 40te) zginęło 250 osób a ponad 500 zostało rannych w atakach na katolickie i protestanckie kościoły i hotele w Niedzielę Wielkanocy”. Malediwy (miejsce 14) jest powszechnie uznanym wyspiarskim krajem znanym z piękna i turystycznych atrakcji, jest również bastionem szariatu.
Konstytucja Malediwów wymaga od wszystkich obywateli, aby byli muzułmanami. Nawrócenie z islamu oznacza pozbawienie się obywatelstwa i karę zgodną z prawe szariatu. Nawet chrześcijańscy pracownicy z innych krajów są pilnie obserwowani, co sprawia, że działalność kościoła jest skrajnie utrudniona i praktycznie nie istnieje. Kościoły są poza prawem, a jawne noszenie Biblii jest nielegalne. Kraj jest tak ściśle kontrolowany przez islam, że nie ma biblii przetłumaczonej na miejscowe języki, którymi posługuje się większość mieszkańców Malediw.

Algeria podniosła się o 5punktów na liście najgorszych prześladowców chrześcijan – z 22 miejsca w zeszłym roku na 17 w 2020 – co wiąże się z „prawdopodobnie systematycznym zamykaniem protestanckich kościołów. W niektórych przypadkach chrześcijanie byli wyrzucani przez policję siłą w środku nabożeństwa. Również nadal pozostaje silna presja ze strony rodzin, szczególnie wobec tych chrześcijan, którzy wcześniej byli muzułmanami”.
Na całym świecie, poza „islamskim uciskiem”, branie na cel chrześcijan stało się coraz bardziej rozpowszechnione. Częściowo jest tak dlatego, że „prześladowania wobec chrześcijan przyjęły technologiczny obrót”. Na przykład, w Indiach (miejsce 10) – gdzie hinduscy radykałowie często atakują chrześcijan bez konsekwencji – rząd planuje wprowadzić krajowy system rozpoznawania twarzy. W Indiach było co najmniej 447 zweryfikowanych przypadków użycia przemocy i przestępstw nienawiści wobec chrześcijan… istnieje obawa, że takie śledzenie może zwiększyć ilość tych ataków”.

Podobnie w Chinach (miejsce 23) – gdzie prowadzone są starania, aby wszystkie religie, w tym chrześcijaństwo, stanęły w szeregu i ich interpretacją komunizmu – wprowadza w całym kraju System Zaufania Socjalnego (Social Credit System) dzięki któremu władze będą nagradzać „dobrych” obywateli, a karać „złych”.

Już w jednej społeczności prawdopodobnie zdecydowano się dodać kary dla tych, którzy „nielegalnie rozpowszechniają chrześcijaństwo”. Widać wyraźnie w jaki sposób systemy telewizji przemysłowej mogą zostać wykorzystane wraz z SCS do utrudniania codziennego życia każdego, kogo rząd Chin uważa ze niewystarczające chińskiego – w tym chrześcijan.

Prawdopodobnie najbardziej niepokojącym trendem jest to, że ilość prześladowanych chrześcijan z roku na rok wzrasta: 260 milionów chrześcijan doświadcza poważnych prześladowań” – wspomina nowe sprawozdanie z 2020 roku. Stanowi to 6cio procentowy wzrost w stosunku do 2019 roku ( 245 milionów prześladowanych) oraz 14to procentowy wzrost w stosunku do 2018 roku (215 milionów).
Czy zatrzyma się to bądź odwróci czy też będzie coraz gorzej; a może nawet rozleje się na te kraje, które, jak na razie, cieszą się religijną wolnością i równością?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.