Jak będzie wyglądało Millenium – część 2

John Fenn
Tłum.: Tomasz S.

Ostatnim razem wyjaśniałem, że w momencie swojego powrotu, Jezus ustanowi wewnętrzne ramy swego rządu, wykorzystując wierzących, którzy żyli od czasu Pięćdziesiątnicy do chwili Jego powrotu, jako pracowników Swego światowego Królestwa. Zakładam, że obejmie to także wierzących z czasów Starego Testamentu, choć być może pozostaną w tym czasie w niebie – jednak nasze poznanie w tej kwestii jest tylko szczątkowe.

Narzucona sprawiedliwość

W Obj.19:15 czytamy, że po powrocie, Jezus „pobije narody” i „będzie nimi rządził żelazną laską”. Słowo „rządzić” użyte tutaj jest w rzeczywistości „poimanei”, co oznacza „pasterzować”. Będzie ich pasł żelazną laską.

To wskazuje, że Jego rządy będą narzuconą sprawiedliwością, co oznacza, że ty i ja będziemy podejmować decyzje i rozstrzygać kwestie między ludźmi, podobnie jak Salomon robił to w swojej mądrości. Możemy pomyśleć: „Teraz ledwo sobie radzę ze swoim własnym życiem i sam szukam odpowiedzi, jak więc będę w stanie innym mówić, co jest dobre, a co złe?”

Jednak w Hebr.6: 5 widzimy dary Ducha nazwane „mocami przyszłego wieku”, co oznacza, że gdy znajdziemy się już w naszych uwielbionych ciałach, pełni Ducha, będziemy poruszać się zgodnie ze słowem wiedzy, słowem mądrości, rozeznając duchy i nie tylko. Będziemy mieli mądrość Ducha Świętego, aby osądzić, czy coś jest sprawiedliwe czy też nie.

Na przykład, ktoś przyjdzie do ciebie, twierdząc, że cieśla policzył za dużo za swoją pracę, którą mu zlecił. Cieśla stwierdzi, że to dlatego, że człowiek ten wiele razy zmieniał to, co chciał aby mu zrobić, więc musi zapłacić za stracony czas. Mając słowo wiedzy i mądrości od Pana, będziemy mogli sprawiedliwie osądzić, kto ma rację a kto nie.

To nie znaczy, że każda osoba koniecznie będzie zadowolona z waszego werdyktu, ale mimo to, będzie to sprawiedliwe. Narzucona sprawiedliwość.

W czasie Milenium żyją niezbawieni ludzie i niezbawione narody

Jedną z rzeczy, które Pan ustanowi, będzie świętowanie przez wszystkie narody faktu, że Bóg żyje pośród ludzi. To dosłowne wypełnienie Święta Namiotów, kiedy to świętowali na cześć Boga żyjącego pośród ludzi, upamiętniając wędrówkę Izraela po pustyni wraz z Bogiem.

W Zach. 14: 16-19 czytamy: „Wszyscy pozostali ze wszystkich narodów, które wystąpiły zbrojnie przeciwko Jeruzalemowi (powrót Jezusa / Armagedon), będą corocznie pielgrzymowali, aby oddać pokłon królowi, Panu Zastępów, i obchodzić Święto Szałasów. Dla tych zaś, którzy spośród rodów ziemi nie będą pielgrzymowali do Jeruzalemu, aby oddać hołd Królowi, Panu Zastępów, nie będzie deszczu… i taka kara spadnie na wszystkie narody, które nie pielgrzymują, aby obchodzić Święto Szałasów”.

Wymuszona sprawiedliwość. Jezus jest Królem i wymaga, aby ludzie postępowali właściwie i oddawali Mu cześć, w przeciwnym razie wyciąga z tego konsekwencje. Nie powinno nas dziwić, że nawet spośród tych, co przeżyją Armageddon, znajdą się tacy, którzy odmówią zwrócenia się do Pana, ponieważ natura ludzka nigdy się nie zmienia.

Klątwa zdjęta, dłuższe życie – zabawa z lwem

Iz.11: 6-9: „I będzie wilk gościem jagnięcia, a lampart będzie leżał obok koźlęcia, cielę i lwiątko, i tuczne bydło będą razem, a mały chłopiec je poprowadzi. Krowa będzie się pasła z niedźwiedzicą, ich młode będą leżeć razem, a lew będzie karmił się słomą jak wół. Niemowlę bawić się będzie nad jamą żmii, a do nory węża wyciągnie dziecię swoją rączkę. Nie będą krzywdzić ani szkodzić na całej mojej świętej górze, bo ziemia będzie pełna poznania Pana jakby wód, które wypełniają morze”.

W Iz. 65: 20-25 czytamy o ludziach budujących domy i sadzących winnice i sady, a na końcu czytamy podobne stwierdzenia o dzikich i domowych zwierzętach żyjących w zgodzie. Werset 20 może wydać się jednak z pozoru dziwny.

Nie będzie już tam niemowlęcia, które by żyło tylko kilka dni, ani starca, który by nie dożył swojego wieku, gdyż za młodzieńca będzie uchodził, kto umrze jako stuletni, a kto grzeszy, dopiero mając sto lat będzie dotknięty klątwą„.

To kwestia kiepskiego przekładu z hebrajskiego. W języku hebrajskim brzmi to tak: „młodość umrze (kończy się) w wieku 100 lat …” Innymi słowy, wiek bycia dzieckiem skończy się, gdy człowiek będzie miał 100 lat . Jeśli dzisiaj przyjmujemy że człowiek przestaje być dzieckiem w wieku lat 10 (i staje się nastolatkiem) to pokazuje nam to stosunek 10 do 1 stosunku do tego, jak długo żyli Adam i Ewa.

Jeśli weźmiemy pod uwagę, że Adam żył 930 lat i używając tego stosunku 10 do 1, oznacza to, że Adam miał mniej więcej 93 (nasze) lata, kiedy umarł. Izajasz stwierdza, że dzieciństwo skończy się mniej więcej w wieku 100 lat – a ponieważ śmierć została zawieszona, to gdy dziecko urodzi się tuż po powrocie Jezusa, to do końca Millenium może osiągnąć długość życia 1000lat (jak nasze dzisiejsze 100 lat)! Niesamowite!

Kolejnym razem skończę temat omawiając zmiany geograficzne terenów wokół Jerozolimy, Morza Martwego i powiem, jak zakończy się czas Milenium.

Część 3

John Fenn

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 4]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.