Jak będzie wyglądał wielki ucisk? Asteroidy! – część 1

https://churchwithoutwallsinternational.org/

John Fenn
Tłum.: Tomasz S.

Wiele jest różnych głosów „głoszących” wszelkie niestworzone rzeczy na temat dni ostatecznych. Aby pozbyć się lęków z tego wypływających i zastąpić je Bożym pokojem, dobrze będzie po prostu przejść przez rozdziały i wersety o tym mówiące. Co wyrzucą w powietrze dwa uderzenia asteroidy?

Pierwsza rzecz do zrozumienia

Proroctwo nie zawsze dotyczy, czy też mieści się w granicach obecnego wieku, co oznacza, że prorocze słowo wypowiedziane w jednym wieku może się wypełnić w innym wieku.
Stary Testament, którego pisanie ukończono około 2500 lat temu, przepowiada wiele rzeczy o Millenium, które jeszcze nie nadeszło i przeskakuje nad czasem, w którym obecnie żyjemy. Np. w Iz.11: 6-9 i 65: 25 czytamy o dzikich zwierzętach żyjących zgodnie w czasie Millenium, gdzie dzisiaj są one naturalnymi wrogami.

Dlatego też musicie zdać sobie z tego sprawę, że jeśli jakieś proroctwo, wizja lub sen dotyczy przyszłości, to mogą one m tak odległej przyszłości, kiedy już dawno was nie będzie. Wszelkie proroctwa nie są z tego wieku i na ten czas. Proroctwa w naszych czasach, jeśli pochodzą od Boga, mogą rzeczywiście dotyczyć bliskiej przyszłości – być może wypełnią się w czasie wielkiego ucisku, ale nie bójcie się tego.

Odniosę się jeszcze do ‘osobistego słowa’, które może dostałeś, a które mówi o twym powołaniu w Nim. Jeśli dostałeś takie słowo, a potem przyszło życie i to się nie wypełniło i teraz masz wrażenie, że zawiodłeś Boga, to chcę ci powiedzieć, abyś się nie martwił – Jego Słowo nie wraca puste i równie dobrze wypełnisz to powołanie w przyszłych wiekach – być może za 100, 300, 500 lub więcej lat. To się WYPEŁNI. Nie rozminąłeś się ze swoim powołaniem.

Zdjęcie religijnych okularów

Kiedy w Obj. 4:2 apostoł Jan został pochwycony do nieba i zobaczył rozwijany zwój, działo się to w I wieku. Znaczna część Objawienia ma charakter symboliczny, ale po części symbolika służyła temu, że człowiek z I wieku nie miał pojęcia, jak będzie wyglądało życie w XXI wieku. Na chwilę zdejmijmy nasze religijne okulary i po prostu przeczytajmy współczesnym językiem, co ten człowiek z I wieku próbował nam opisać.

Uderzenie podwójnej asteroidy lub komety

W Obj. 8: 6-12 widzimy „górę płonącą ogniem”, która spada z nieba na ląd, oraz inną „gwiazdę, płonącą jak pochodnia”, która wpada do oceanu. W rezultacie tego ginie 1/3 roślinności i zwierząt. Werset 12 mówi również, że 1/3 światła słońca, księżyca i gwiazd zostanie zaćmiona (chmura pyłu).

Pomyśl o tym, co 1/3 mniejszej ilości światła słonecznego oznaczałoby dla świata. Pomyśl o produkcji żywności, o podróżowaniu, o handlu, o wstrząsach politycznych. Wszystkie te rzeczy są opisane w Księdze Objawienia i powiem o tym kolejnym razem. Jednak w tej chwili pomyśl o zawirowaniach wywołanych tym, że z powodu pyłu na ziemię dociera 1/3 światła słonecznego mniej.

Mam serię zatytułowaną „The Natural Disasters of the Revelation”, która omawia w szczegółach zagadnienia 7 pieczęci, trąb i czasz. Dzisiaj poruszam tylko kilka głównych kwestii.

W Ziemię uderzy asteroida lub kometa, której nikt się nie spodziewał. Może będzie widać, że się zbliża. Może sama podzieli się na dwie części a może zrobi to człowiek w swoim wysiłku zniszczenia jej (jak w Hollywoodzkim filmie) – nie wiemy tego – ale ma mieć miejsce podwójne uderzenie z kosmosu, które przysłoni na Ziemi 1/3 światła słonecznego.

Co wyrzucą w powietrze dwa uderzenia asteroidy?

Zaraz po opisach podwójnego uderzenia asteroidy widocznego w 8 rozdziale, kolejny rozdział zaczyna się od opisu potężnej chmury pyłu, która przynosi różne choroby. Wersety 1-12 pokazują kolumnę dymu, z której powodu zaćmiło się słońce i księżyc.

Asteroida, która uderzy w ląd, i asteroida / kometa, która uderzy w ocean, wyrzucą w powietrze wystarczającą ilość pyłu i wody, aby spowodować zaciemnienie słońca i wywołać choroby na całym świecie. Napisane jest, ze choroba będzie trwała 5 miesięcy i jej dolegliwości będą przypominały ukąszenie skorpiona.

Naukowcy twierdzą, że gdyby taka chmura pyłu rozprzestrzeniła się dzięki wiatrom na całą ziemię, to takie choroby jak wąglik, tężec, zatrucie jadem kiełbasianym, choroby skóry i układu oddechowego wybuchłyby na całym świecie. Tak więc współczesna nauka zgadza się z tym, co widział apostoł.

UWAGA: Rabini głosili, jak był nauczany Paweł, że w czasie żydowskiego Święta Trąb nastąpi ‘porwanie’ zmarłych wierzących w Mesjasza, którzy spotkają Go w powietrzu, gdzie zostaną osądzeni, a potem wszyscy będą przez 7 lat świętować w niebie długie wesele. Paweł, w 1 Kor. 15. dodał do tego kolejne objawienie, że również żyjący w tym czasie zostaną przemienieni i spotkają się z Mesjaszem w powietrzu.

W Święto Trąb nauczają, że chociaż wierzący w Mesjasza dołączyli już do Niego w niebie, to w tym czasie ziemia wejdzie w 7 letni okres czasu zwany „czasem udręki dla Jakuba”, kiedy to Bóg podzieli wszystkich ludzi na trzy kategorie: całkowicie niegodziwych, całkowicie sprawiedliwych oraz największą grupę – ludzi będących po środku.

Uczą, że będą ludzie, którzy przyjdą (nawrócą się) do Mesjasza PO ‘porwaniu’, więc będą musieli żyć w ‘czasie udręki dla Jakuba’. Resztę czasu poświęca się nauczaniu na temat Izraela i końca rządów człowieka. Mam kilka cyklów wykładów na temat Rosz Haszana i Święta Trąb – tutaj wspominam to tylko na wypadek, gdyby ktoś to czytający nie był świadomy tego, czego Paweł nauczał na temat tego święta.

Rzeczy te obecni wierzący będą oglądali z nieba. Jest wiele błędnych teorii na temat tego, komu uda się ‘załapać’ na ‘porwanie’. Nie zgadujmy, tylko spójrzmy, co mówi Biblia. Paweł napisał I List do Koryntian do bardzo cielesnej grupy wierzących. Wśród dziesięciu lub więcej zagadnień, które poruszał, znaleźli się ludzie, którzy opowiadali się po przeciwnych stronach, którzy zazdrościli i kłócili się, którzy chodzili do świątynnych prostytutek, którzy pozywali się nawzajem do sądu, mężczyzna, który współżył z macochą, niewłaściwie były wykorzystywane dary Ducha, ludzie niewłaściwie spożywali Wieczerzę Pańską, mieli wobec siebie uprzedzenia, i wiele innych rzeczy.

A jednak Paweł powiedział, że wszyscy oni ‘załapią się’ na porwanie, żywi i martwi – ponieważ po próbach skorygowania całej ich cielesności, całej ich walki, całej grzeszności (rozdziały 1-14), na końcu, w rozdziale 15 mówi, że wszyscy umarli w Chrystusie jak i wierzący żyjący w tym czasie, zostaną pochwyceni w górę. Nie jest to licencja na grzeszenie, lecz raczej objawienie łaski, że Pan nie oczekuje od nas doskonałości, ponieważ nie odpowiadamy za doskonałość ale za wzrost (w Nim).

Kolejnym razem powiem, jak będzie wyglądał świat przed i po podwójnym uderzeniu asteroidy / komety.

Część 2

John Fenn
++

Click to rate this post!
[Total: 5 Average: 4.6]

3 comments

  1. Gorąca miłość to doskonałość ,jestem w procesie , moja miłość jeszcze nie jest gorąca.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *