JOM_03.10.07 Uczynki miłości#Codzienne rozważania Joel i Victoria Osteen

#

logo

03.10.07
Słowo na dziś
Joel i Victoria Osteen
Uczynki miłości


Jeśli zaś ktoś posiada dobra tego świata, a widzi brata w potrzebie i zamyka
przed nim serce swoje, jakże w nim może mieszkać miłość Boża? Dzieci, miłujmy
nie słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą.
1 Jn 3:17-18.


Ty jesteś nogami i rękami Jezusa na ziemi. Pan chce błogosławić cię dziś tak,
abyś był błogosławieństwem dla innych. On chce pracować przez ciebie, aby
okazać Swoją miłość i współczucie. Zwróć uwagę na to, że ten
wers mówi nam o tym, że w miłości nie chodzi o słowa i myśli, lecz
o działanie. Miłość to wychodzenie naprzeciw innych i zaspokajanie ich potrzeb.
Czasami jest to tak proste jak uśmiech czy słowo zachęty. Jest tak wiele
sposobów okazywania miłości Bożej. Możesz zapłacić komuś za paliwo
czy zakupy? Czy widzisz kogoś w potrzebie, którą jesteś w stanie zaspokoić?
Rozglądaj się za sposobami okazania miłości w działaniu. Biblia mówi,
że to Jego dobroć prowadzi ludzi do upamiętania a Pan chce, okazać Swoją
dobroć na ziemi przez ciebie. Wyjdź i siej dobre ziarno miłości zaspokajając
potrzeby innych. Bóg obiecał, że te ziarno wyda w zamian obfite żniwo
w twoim życiu.


Modlitwa na dziś:

Niebieski Ojcze, dziękuję Ci za Twoją rękę pełną błogosławieństwa w moim
życiu. Dziękuję Ci za to, że dziś mnie wybrałeś, aby działać przeze mnie.
Poddaję siebie i moje zasoby Tobie. Pokaż mi w jaki sposób mogę błogosławić
innych, aby ziemia napełniła się poznanie Twojej chwały. W Imieniu Jezusa,
Amen.

сайт

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.