Luyekhe znaczy Błogosławiony Piasek

 „Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios; w nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem jego; w miłości przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej, ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w Umiłowanym. W nim mamy odkupienie przez krew jego, odpuszczenie grzechów, według bogactwa łaski jego, której nam hojnie udzielił w postaci wszelkiej mądrości i roztropności, oznajmiwszy nam według upodobania swego, którym go uprzednio obdarzył, tajemnicę woli swojej, aby z nastaniem pełni czasów wykonać ją i w Chrystusie połączyć w jedną całość wszystko” (Ef. 1: 3-10)

 

Oto krótkie sprawozdanie z tego, co Bóg robi w ziemi Bungoma, Kenia.

Odwiedziliśmy ostatnio (w kwietniu) miejsce zwane Luyekhe, gdzie znajduje się nasz siostrzany kościół (Luyekhe znaczy Błogosławiony Piasek), co jest około jednej godziny drogi od nas. Wraz z Violet często odwiedzamy to miejsce i zawsze, za każdym razem, gdy dzielimy się Słowem Królestwa, jesteśmy dotknięci ich miłością i wiarą. Dziękujemy Bogu, który zawsze daje nam słowo nadziei, aby je zasiać w sercach  zarówno sierot jak i wdów, aby zachęcać ich i uczyć jak radzić sobie z emocjami. Nauczyli się już, jak radzić sobie z sytuacją, w której znaleźli się wskutek śmierci mężów lub rodziców. Daje im to nadzieję, aby posuwać się do przodu. Modlimy się o to, aby Bóg otworzył okna niebieskie tak, aby ich potrzeby zostały zaspokojone i to przeważnie na dłużej, tj. żywność, schronienie i szkoły dla tych drogich ludzi oraz dochody, które umożliwiają planowanie środków egzystencji. Przekazaliśmy im trochę ubrań, jak widać na ostatnim zdjęciu. Proszę przyłączcie się do naszych modlitw o Boże zaopatrzenie dla tych drogich…

Niech Was Bóg błogosławi

Moses.

 

Luyekhe znaczy Błogosławiony Piasek, nowe informacje z Kenii od pastora Moses’a.

Pastor Mojżesz z żoną (Violet) modlą się o bezpłodną kobietę.                                     Pastor Mojżesz z jedną z sierot

Dzieci (sieroty) i ich opiekunowie w modlitwie                            Podekscytowane dzieci oczekujące na otrzymane nowe ubrania

Brat Mojżesz, siostra Violet, dzieci i wdowy przekazują wam wszystkim wyrazy miłości oraz modlitwę

раскрутка

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.