Mądrość woła!

Daniel Pontious
Gdy otworzyłem dziś rano oczy, dotarły do mnie słowa: „MĄDROŚĆ GŁOŚNO WOŁA”, co wypowiedział do mnie Duch Święty. Natychmiast myślami powędrowałem do Księgi Przysłów:

Mądrość woła głośno na ulicy, na placach podnosi swój głos, woła na rogu ulic pełnych wrzawy, wygłasza swoje mowy w bramach miasta: Jak długo wy, prostaczkowie, kochać się będziecie w prostactwie, a wy, szydercy, upodobanie mieć będziecie w szyderstwie, a wy, głupcy, nienawidzić będziecie poznania? Zwróćcie uwagę na moje ostrzeżenie! Oto chcę wam wyjawić moje myśli, obwieścić wam moje słowa” (Przyp 1:20-23).

O ile jest sporo sceptycyzmu, co do tego kim dokładnie Mądrość jest (po części dlatego, że jest tutaj przedstawiana jako postać kobieca), Paweł napisał w NT, że zawsze modli się to, aby Ojciec Pana Jezusa Chrystusa dał nam DUCHA MĄDROŚCI I OBJAWIENIA po to, abyśmy Go lepiej poznali (Ef 1:17).

Wielu może się całkowicie zagubić w powyższym problemie płci, jednak Mądrość powinna każdego wierzącego mieć ze wszystkiego największe znaczenie. Objawienie jest ogromnie ważne to jednak Mądrość UCZY NAS, JAK WŁAŚCIWIE ZASTOSOWAĆ RZECZYWISTOŚĆ OBJAWIENIA.

Owszem, Objawienie otwiera nasze oczy na większą perspektywę Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego, jednak to Mądrość wspiera naszą zdolność do przyjęcia tego OBJAWIENIA i praktycznego zastosowania!

Wiedza MÓWI mi, jak to działa, Mądrość POKAZUJE, jak to działa! Właśnie dlatego, są Dary Ducha Świętego, zwane Słowem Wiedzy i Słowem Mądrości. Jeden przekazuje Bożą Wiedzę, drugi przekazuje Bożą Mądrość potrzebną do zastosowania w życiu moim lub innych.

Tak więc, co i dlaczego Mądrość Woła? Mądrość woła do tych, którzy nie posiedli jej wglądu i nie szukają jej. Pokolenie pozbawione Mądrości jest pokoleniem bez przyszłości! Jeśli przeczytasz dalej 1 rozdział Przypowieści to jest tam napisane:

„… gdy padnie na was strach jak burza, a nieszczęście przyjdzie na was jak wicher, gdy was ogarnie niedola i utrapienie” (w. 27).

Dzięki Mądrości trzymamy się z dala od paniki, burz, nieszczęść, ponieważ Mądrość daje wgląd, który pomoże nam unikać takich rzeczy! Wierzę, że DUCH MĄDROŚCI JEST DUCHEM ŚWIĘTYM W NAS, ponieważ Nowy Testament jest Źródłem, które dał nam Jezus Chrystus, wszystkiego, czego potrzebujemy do Życia i Pobożności.

A jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana” (Jk 1:5).

Boża Mądrość jest czymś absolutnie koniecznym dla tego pokolenia i to właśnie teraz, stąd Mądrość Woła do nas, abyśmy słuchali tego, co Duch Święty ogłasza dla nas jako pokolenia.
Objawione Poznanie jest już poszukiwane wystarczająco, a Boża Mądrość jest kluczem do zastosowania tego Poznania w życiu każdego z nas.
Jest skrajnie ważne, aby z Bożej Ręki otrzymać Poznanie, umiejętność do zastosowania tego Poznania jest dla nas równie ważna, ponieważ bez niej będzie ona zupełnie bezużyteczne.
Słuchaj Mądrości Bożej, a jeśli nie wydaje ci się, że ją masz, proś Ducha Świętego, aby ci ją dał!
Gdy pojawi się Jego Mądrość przyjdzie także Jego Moc do zastosowania tego Poznania na własny użytek i ostatecznie ku Przemianie własnego życia.
Czy wiesz kim jesteś???❤️❤️❤️

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.