Maksymalizuj to, co otrzymałeś

Bóg wie, że czas jest właściwy, abyś żył bez strachu!

Zapraszam do czytania
Kairos Letters

Dr Undrai Fizer

____________________________________________________

Jest taki Wymóg narodów oraz napięcie, które daje się odebrać we wzdychaniu stworzenia: „abyśmy, ty i ja,  zmaksymalizowali w sobie istotę Bożej Natury”. Jakiekolwiek obdarowanie, odwagę czy zachęcającą do życie moc posiadasz w swoim życiu, uwierz mi, jest takie Żądanie, aby wzrosło ono w intensywności, sposobie działania i funkcjonowaniu. Wielu żyje tak, jakby stworzenie nie wołało za nimi. To „wzdychanie stworzenia” nie jest zarezerwowane dla jakieś szczególnej kultury, denominacji czy płci. Jest to na prawdę „globalne wzdychanie”, które domaga się Proroczego rozwiązania od tych, którzy nie boją się Wymogu Odpowiedzialności i Przemiany. 

Stworzenie wzdycha do ciebie, ono oczekuje na ciebie. Oczekuje na to, abyś zmaksymalizował to, co już ci dano, a nie narzekał na to. Masz to, co mieć powinieneś, ale może to zostać zmaksymalizowane. Czy zakopałeś to już, „ponieważ czujesz, że jest to nic nie znaczy”? Wymaganiem Bożym jest  maksymalne pomnożenie tego co już masz i przemiana w coś pięknego.  Nie otrzymałeś Marzenia, aby „zakopać je do piachu”.  Twoje życie zostało wyposażone w unikalną posiadłość, „aby ją doprowadzić do dojrzałości, uczyć się od niej i przekazać następnemu pokoleniu”.

Stworzenie nie  przestanie prosić o Manifestację twojej Boskiej Unikalności. Nie  pozwól na to, aby ograniczenia, które inni tobie  postawili, twoja kultura czy płeć decydowały o tym, co przekażesz światu. Ojciec naprawdę pragnie rozszerzać granice twoich wpływów  „od tych kilku kroków, które dzielą cię od  drugiego człowieka do bezgranicznych wpływów, z których  masy będą się korzystać i mieć udział”. Jesteś zbyt ważny „aby trwać wygodnie w ciemności miernoty, strachu i zwątpienia!”

==================================
Inwestycją  koniczną jako depozyt na Niewiarygodne Znaczenie Boże, jest czyjeś życie.

„The investment needed for deposit into the Incredibly Significant of God, is one’s lifetime”.

Dr Undrai Fizer

The Kairos Letters

www.fizer.org
www.kairoslife.com

aracer

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.