TGIF_21.01.07 Biegły pracownik

Today God Is First

Logo_TGIF2

Gdy widzisz męża biegłego w swoim zawodzie, to może on być na służbie u królów, a nie będzie w służbie u ludzi podłych. Przyp. 22:29

Pan powołał każdego z nas, abyśmy celowali w tym, co robimy. Ci, których Bóg używał w Królestwie jako usługujących w miejscu pracy byli biegli i świecili przykładem na swoim polu. Ci ludzie nie tylko byli zręczni, lecz również napełnieni Duchem Bożym.

I rzekł Pan do Mojżesza:Patrz! Powołałem imiennie Besalela, syna Uriego, syna Chura z plemienia Judy, I napełniłem go duchem Bożym, mądrością, rozumem, poznaniem, wszechstronną zręcznością w rzemiośle, Pomysłowością w wyrobach ze złota, srebra i miedzi, w szlifowaniu drogich kamieni do oprawy, w snycerstwie i we wszelkiej artystycznej robocie. 2 Moj. 31:1-5

Pomyśl o Chiramie, mistrzu odlewnictwa w brązie, któremu Salomon powierzył wykonanie znaczną części wyposażenia świątyni. Był prawdziwym mistrzem fachu (p. 1 Krl. 7:14). Zastanów się nad Józefem, którego umiejętności zarządzania znane były w całym Egipcie i świecie. Przyjrzyj się Danielowi, który służył swemu królowi z wielką mądrością i spójnością wewnętrzną. Tą listą można by ciągnąć ciągnąć: Dawid, Nehemiasz, Akwill i Pryscylla…

Przypominam sobie pierwsze wydanie międzynarodowej publikacji, jaką zaczęliśmy. Powszechnie słyszało się wówczas, że „To nie wygląda na magazyn chrześcijański”. Chodziło o to, że jakość i doskonałość przewyższała to, co oni porównywali do chrześcijańskiej pracy. To wstyd. Czy gorsza jakość stała się synonimem chrześcijańskiej pracy? Obyśmy walczyli o doskonałość we wszystkim, co robimy dla Mistrza wszechświata.

Cokolwiek czynicie, z duszy czyńcie jako dla Pana, a nie dla ludzi, wiedząc, że od Pana otrzymacie jako zapłatę dziedzictwo, gdyż Chrystusowi Panu służycie. Kto bowiem wyrządza krzywdę, otrzyma odpłatę za krzywdę bez względu na osobę. Kol 3:23-24

качественное поисковое продвижение

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.