Muzułmańskie prześladowania chrześcijan: cenzurowana pandemia, część 1

Tłum.: Google
Niewiele jest zjawisk tak powszechnych i praktycznie nieznanych – przynajmniej na Zachodzie – jak ogólnoświatowe prześladowania chrześcijan, szczególnie ze strony muzułmanów.

Ogólne fakty są niezaprzeczalne i były i nadal są dokumentowane w wielu raportach wydawanych przez różne organizacje praw człowieka na całym świecie.

Według jednego z najnowszych zestawień Open Doors „ World Watch List, 2024 ”, opublikowanego w styczniu 2024 r. i w którym co roku umieszcza się listę 50 krajów, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani za wiarę, w 2023 r. 4998 chrześcijan na całym świecie świata – 13 dziennie – zostało „ zamordowanych z powodów związanych z wiarą ”. Kolejnych 4125 osób zostało bezprawnie przetrzymywanych lub aresztowanych, a 14 766 kościołów i innych instytucji chrześcijańskich zostało zaatakowanych, a wiele z nich zostało zniszczonych.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.