Na jakim fundamencie stoisz

Daniel Pontious

 "Albowiem nikt nie może położyć innego fundamentu, jak tylko ten, który już jest położony, a którym jest Jezus Chrystus (Mesjasz, Pomazaniec)" (1Kor 3:11).

Kiedy wczoraj wieczorem obserwowałem wydarzenia na Bliskim Wschodzie, pomyślałem sobie: „Cieszę się, że mój fundament nie jest w królestwach tego świata, ale w Jezusie Chrystusie!”.
Chociaż wiele rzeczy na tym świecie może zniechęcać, a nawet wiązać się z dużą dozą rozczarowania, fundament Jezusa Chrystusa jest pewny i niezachwiany w stosunku do czegokolwiek na tym świecie.

Jesteśmy z Królestwa, które nie jest z tego świata! Chociaż jesteśmy powołani do bycia na tym świecie, nie jesteśmy powołani do bycia z niego. Więc kiedy przychodzą rozczarowania lub sprawy nie toczą się dokładnie tak, jak się tego spodziewaliśmy, gdy dzieją się tutaj rzeczy, które wydają się wyjątkowo niepokojące, nie zniechęcamy się.
Jedynym sposobem, w jaki królestwa tego świata staną się królestwami naszego Pana i Chrystusa, jest całkowite poddanie Mu naszych osobistych królestw (naszego własnego życia).
Gdy On stanie się Panem naszej Ziemi (naszych fizycznych ciał) i zapanuje nad nami, wówczas Ziemia wokół nas również stanie się podatna na to Królestwo, ponieważ Władza i Moc Jego Królestwa zacznie emanować z naszego życia.

Nadszedł czas, aby wypełnić to, co Bóg powiedział do Adama i Ewy,
„I błogosławił im Bóg, i rzekł do nich: Bądźcie płodni, rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię, i CZYŃCIE JĄ SOBIE PODDANĄ!” (Rodz 1:28).

Podczas gdy ten fragment mówi o ziemi i tym, co wokół nich, nasze ciała są również wykonane z tej samej ziemi; więc kiedy PODDAJEMY TĘ ZIEMIĘ, W KTÓREJ ŻYJEMY, ziemia wokół nas staje się również dostępna dla Jego Woli.

Fundament twojego życia nigdy nie był ważniejszy niż teraz! Stań na nim, zaufaj mu, uwierz w to, że Ten, który rozpoczął w tobie dobre dzieło, dokończy je, a kiedy to się stanie, Jego Królestwo w twoim życiu wpłynie na otaczający cię świat w sposób, którego nawet sobie nie wyobrażasz!

 "PRZYJDŹ KRÓLESTWO TWOJE, BĄDŹ WOLA TWOJA JAKO W NIEBIE, TAK I NA ZIEMI". Mateusza 6:10
      Czy wiesz, kim jesteś? ❤❤❤
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

One comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.