Nie ma powrotu

THE POINT OF NO RETURN

Kriston Couchey

GIGANTYCZNA ZMIANA

We mnie i w tych, którzy szukają Królestwa Bożego najpierw dokonywała się i dokonuje potężna przemiana. Wszystko, co Duch Święty objawiał, jeśli chodzi o Jego cel i plan tego nowego okresu, zbliża się, jak zapowiedział. Stary porządek przeminął, a nadszedł Jego nowy porządek. Jego porządek nie jest taki, jak wydawało się ludziom, lecz ujawniany jest porządek Królestwa Bożego, rząd synów Bożych. Jesteśmy świadkami kulminacji zdarzeń, do których całe stworzenie wzdycha. Duch Święty mówił wyraźnie, co robi. Mówił bardzo wyraźnie na Zgromadzeniu w Liberty w Hinseville. Zostało wyraźnie powiedziane, że osiągnęliśmy punkt, spoza którego nie ma już powrotu. Nowy dzień już jest tutaj, nigdy nie wrócimy z powrotem. Chciałbym podzielić się kilkoma rzeczami, które pojawiły się na tym zgromadzeniu, które są „znakami” tego okresu, w który weszliśmy.

1# MOJŻESZ NIE ŻYJE

Mojżesz jest martwy i teraz Jozue (Jezus Chrystus) prowadzi w drodze do Ziemi Obiecanej. Mojżesz reprezentuje hierarchiczną strukturę przywództwa, gdzie ludzie zostali uzależnieni od człowieka, który ich prowadzi i słucha za nich Boga. Nigdy więcej ludzie nie będą polegać na ludzkiej mądrości i namaszczeniu, aby przeprowadzić ich dalej. Samo Słowo zabiera nas do Ziemi Obiecanej. Jego przywództwo jest widoczne w społeczności i relacji z braćmi i siostrami, a nie w przywództwie budowanym z góry na dół, odchodzącym do przeszłości. Gdy wchodzimy w boskie relacje z braćmi i siostrami, On mówi do nas przez innych; lecz to On mówi do każdego indywidualnie i prowadzi ich dzięki wewnętrznemu świadectwu Ducha Świętego.

#2 ARKA RUSZYŁA

Wędrówka po pustyni zakończyła się. Arka i Chwała przekraczają rzekę Jordan i nie ma łaski dla tych, którzy pozostaliby po drugiej stroni. Jego błogosławieństwo jest tam, gdzie On jest, a On ruszył od sposobów i struktur przeszłości, które przez pewien czas niosły Arkę Jego obecności. To jak rozumiano i działano w poprzednim wieku zostaje zastąpione przez spełnienie obietnic i NIE BĘDZIE wprowadzone do tego NOWEGO DNIA Pańskiego. Organizacje, liderzy i naśladowcy, którzy nie będą chcieli ruszyć, zostaną pozostawieni bez łaski, jeśli nie ruszą razem z Duchem. Ojciec stale daje możliwość pokuty, lecz Arka jest w rzecze Jordan i będzie opuszczać suche koryto rzeki. Ludzie muszą zareagować i iść, lub zostaną na drugim brzegu.

#3 OPUSZCZENIE GROT UKRYCIA

Podobnie jak Dawid, opuściliśmy samotność naszych grot na pustyni, aby znaleźć łączność z Innymi, których Ojciec na tą godzinę ukrywał z dala. On łączy Swoje ciało; kości i ciało schodzą się razem, aby ukształtować pełnię miary postawy Chrystusa na ziemi.

Gdy Jego ludzie manifestują na ziemi Jego własną naturę i autorytet, jakie widziane były w Chrystusie, na tej ziemi Chrystus Jezus staje się znany. Gdy Jego ludzie umierają dla starego życia i biorą udział w zmartwychwstałym życiu, które umacnia, wyrównuje i łączy ich z innym, którzy są przeznaczeni, aby być JEDNO ze sobą, Chrystus wyłania się nad tą ziemią.

#5 ROZDZIELENIE ISMAELA OD IZAAKA.

Pojawił się wyraźny podział na to, co zostało zrodzone z ciała, a to, co zostało zrodzone z Ducha. Jest podział na tych, którzy działają z ramienia ciała, a tych, którzy chodzą w Duchu. Syn niewolnicy nie będzie dziedziczył z synem wolnej. W tym nowym dniu Ojciec nie będzie tolerował w Swoim domu egoistycznych ambicji. Nie będzie więcej tolerancji dla obłaskawiania i starania o względy tego, co cielesne, na rzecz pokoju. Ciało walczy przeciwko Duchowi i jest narzędziem, przez które przeciwnik utrudnia pracę Bożą. Przyszedł czas na to, aby Jego synowie zajmowali się sprawami Ojca i nie tolerowali odwracania uwagi przez tych, którzy chcą promować ludzkie plany. Jest to czas, odcięcia się od tych, którzy rozpraszają nasze skupienie się na celu Bożym ich własnymi ambicjami i planami.

#5 IZAK JEST NA OŁTARZU

Bóg nie kazał Abrahamowi złożyć w ofierze Ismaela, lecz Izaaka. Izaak jest tą obietnicą, wizją, przyszłością, przeznaczeniem. Wszystko co „postrzegaliśmy” jako naszą wizję i przeznaczenie, ma być złożone. Wcześniej nie byliśmy tacy a wyrobione w poprzednim wieku opinie tylko ograniczają nas. Jest to sprawa wiary, że On może i wzbudzi Izaaka tak, jak On uważa za właściwe i spełni obietnicę. Ojciec doprowadził nas do miejsca oddania wizji naszego przeznaczenia i celu w Jego ręce, abyśmy mogli otrzymać wyjaśnioną i czystą wizję i zrozumienie tych dni, w które wkraczamy.

#6 OD NAUCZYCIELI DO ŚWIADKÓW

Nauczyciel przekazuje wiedzę, świadek czyni uczniów. Faryzeusze uczyli wiedzy i zrozumienia, lecz Jezus przyszedł i czynił uczniów, którzy byli świadkami tego, co widzieli i słyszeli. Teraz my jesteśmy świadkami tego, co słyszymy i widzimy, co Ojciec robi. MY jesteśmy tym, co Ojciec mówi i czyni. My jesteśmy świadkami (świadectwami) Mocy i Obecności Bożej, która zmienia ludzi w synów na Jego podobieństwo. Królestwo to nie tylko słowa, lecz moc, a moc jest częścią synów, którzy są Jego świadkami/świadectwami.

#7 JEDNO Z BOGIEM

Jak oblubienica jednoczy się z oblubieńcem, tak my dochodzimy do jedności z Bogiem. Przeszliśmy od Człowieka pracującego dla Boga (zewnętrzny dziedziniec) do człowieka pracującego z Bogiem (Miejsce Święte), do działania WYŁĄCZNIE BOGA (miejsce Najświętsze). Sposoby działania z przeszłości były mieszaniną działań człowieka dla Boga i działającego z Bogiem. Ten nowy dzień charakteryzuje się tym, że Sam Bóg wykonuje tą pracę. NIKT (żadne ciało) NIE BĘDZIE SIĘ CHLUBIŁ PRZED OBLICZEM BOŻYM.

W miarę jak Pan ustanawia Swoje Królestwo w 'JEDNOŚCI’ ze Swymi synami, przechodzimy z miejsca widzenia „Chrystusa we mnie” do prostego widzenia „Chrystusa”. Już więcej nie my, lecz „Chrystus” w nas. Nie szukamy Go już więcej „gdzieś tam”, lecz odpoczywamy w naszej JEDNOŚCI z Nim wewnątrz. W tym miejscu ludzie widzą JEGO, i stamtąd ON manifestuje się temu światu. Jest to dzień namiotów – zamieszkiwania Boga w Jego świątyni (ludzie).

NIE MA POWROTU

Podobnie jak były z przyjściem Jezusa, który przyniósł nowy dzień, tak też i dziś jest dzień, w którym wchodzimy w pełnię Jego celów, co zmienia wszystko. Nie ma już powrotu do wczorajszego namaszczenia, nie ma powrotu do wieku tego kościoła. Królestwo jest TUTAJ. Dzień Pański jest u drzwi. Nasza wizja i przeznaczenie są złożone u stóp Króla a On daje nam oczyszczoną wizję zgodną z Jego celami przeznaczeniem w nas. On sprowadza niebo na ziemię a rzeczywistość niebios zderza się teraz z ziemią w taki sposób, że wszystko zmienia się na wieki. TO miejsce niebios na ziemi zostało zrodzone w Jego ludzie, lecz ono wzrasta do pełni manifestacji Chrystusa w Jego ciele dla wszelkiego stworzenia. Nie ma powrotu, wyłącznie radosne oczekiwanie.

Lecz, jak napisano: czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, i co do ludzkiego serca nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują”.

W Jego miłości

Kriston Couchey

kcouchey04@earthlink.net

раскрутка сайта через

Click to rate this post!
[Total: 5 Average: 5]

One comment

  1. Tak , tak . Dobrze prawi. Zmiany o których pisze autor jak najbardziej zachodzą i oby jak najszybciej sie zamanifestowały.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.