Pieczęć Bożej akceptacji!

Daniel Pontious
Zazwyczaj było tak, że osobisty podpis na czymś był znakiem tego, że dana osoba całkowicie akceptuje wszystko, pod czym się podpisała. O ile nowoczesne technologie próbują znaleźć inne sposoby aprobowania różnych rzeczy to ciągle podpis/znak napisany przez kogoś niesie ze sobą wszelki autorytet tej osoby.
W przeszłości królowie i szlachetni mężowie używali pieczęci do podpisywania swoich listów, aby każdy, kto zobaczy tą pieczęć natychmiast wiedział, skąd ten list przyszedł i jaki stoi za nim autorytet/władza.
Nawet współcześnie wielu z nas ciągle szuka Bożej Aprobaty na swoim życiu! Z czego nie zdajemy sobie sprawy to fakt, że mamy tą Aprobatę z chwilą przyjęcia Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela, i przyjęcia Ducha Świętego.

W Nim także i wy usłyszeliście słowo prawdy, Dobrą Nowinę o waszym zbawieniu. W Nim również uwierzyliście i ZOSTALIŚCIE OPATRZENI PIECZĘCIĄ DUCHA ŚWIĘTEGO, KTÓRY BYŁ OBIECANY” (Ef 1:13).
Pieczęć Ducha Świętego jest Bożą Aprobatą na liście twojego życia jaki został napisany i autoryzowany przez Niego! To nie jest list o tobie, lecz raczej o Nim i o tym, co On robi w twoim wnętrzu tak, aby każdy kto widzi ciebie, widział Moc Przemiany (od Niego) działającą w twoim życiu!

Wy jesteście naszym listem, pisanym w sercach naszych, listem, który znają i czytają wszyscy ludzie. Powszechnie o was wiadomo, żeście listem Chrystusowym dzięki naszemu posługiwaniu, LISTEM NAPISANYM NIE ATRAMENTEM, LECZ DUCHEM BOGA ŻYWEGO; NIE NA KAMIENNYCH TABLICACH, LECZ NA ŻYWYCH TABLICACH SERC” (2Kor 3:2-3).
Ta Pieczęć czy Podpis Ducha Świętego na twoim życiu jest Bożą Akceptacją tego, co On czyni w tobie! Wraz z tą Pieczęcią Bóg zainwestował w twoje życie Swoją Moc, Możliwości i Autorytet/Władzę w coraz większej i większej ilości w miarę jak się poddajesz Jego Woli i Celom.

Boża Łaska, w miarę jak inwestujesz swój czas i energię, aby szukać Jego serca i spędzasz czas z Jego Słowem, jest Jego Listem pisanym w naszych sercach i umysłach każdego dnia nieco więcej,

Jeśli przyjąłeś Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela to powinieneś prosić, go aby przypieczętował twoje życie Drogocennym Duchem Świętym (jeśli jeszcze tego zrobiłeś), ponieważ z chwilą, gdy Duch Święty zstąpi na ciebie, życie władza i moc Króla Królów przyjdzie wraz z nim!

Niech list twojego życia będzie napisany Palcem Bożym (Powtórzonego Prawa 9:10), opieczętowany Jego Duchem i zatwierdzony Jego możliwościami i mocą, abyś mógł być spisaną wyrocznią dla tego pokolenia o tym, jak dobry jest Bóg i jak bardzo ich kocha !!!
Czy wiesz, kim jesteś ???❤️❤️❤️

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 4]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.