Poziomy myślenia

Logo


Alan Smith

Iz. 55:8-9: Bo myśli moje, to nie myśli wasze, a drogi wasze, to nie drogi moje – mówi Pan, lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze.

Drogi i myśli Boże,… czy możemy tego kiedykolwiek doświadczyć? Boże myśli są tak niesamowite i cudowne. Wyobraź sobie po prostu: Jego możliwości myślenia w dziedzinie twórczości i życia są nieograniczone! Gdy Bóg myśli i „coś się dzieje”. Jeśli zostałeś stworzony na obraz Boga, czy możesz mieć coś z tego „twórczego myślenia”? Zastanówmy się nad tym, że wszystko, co zostało stworzone było najpierw „myślą”, a zatem, „myśl” jest początkiem wszystkich stworzonych rzeczy! Sądzę, że wszyscy musimy uważać na to w jaki sposób myślimy, czyż nie?

Wiejący wiatr to powietrze w ruchu. Twoje myśli są podobne do wiatru, ponieważ są one wiatrem duchowej kreatywności w ruchu. Gdy wiatr wieje, „coś się dzieje”, a niektóre rzeczy dzieją się przez działanie twoich „myśli”. Wiatr jest mocą, którą trudno zaprząc, wykorzystać. Niemniej, gdy już zostanie zaprzęgnięty może na przykład poruszać cicho statkiem poprzez morze. Twoje „myśli” maja podobny charakter i gdy już zostaną zaprzęgnięte i zasilone przez Boga, mogą zdziałać to co niemożliwe.

Tam gdzie jest „duch”, jest „życie, a tam gdzie jest „życie”, jest „moc”. Gdy duch zostaje komuś lub czemuś zabrany to odchodzi również moc. To samo dzieje się z naszymi ciałami. Gdy twój duch jest w twoim ciele, powoduje, że ciało wytwarza ciepło. Ciepło jest mocą! Zatem, twój duch jest małą elektrownią, które produkuje energię. Jakież spostrzeżenie! Jeśli usuniesz z ciała ducha to całe życie i moc odchodzi. Możesz dostrzec to, że twój duch posiada pewne poziomy mocy i gdy ta moc zostaje wprowadzona do twoich myśli, „dzieje się coś”. To jest to, co ja nazywam „niższym poziomem myśli”. Boża kreatywność jest powiązana z Jego mocą a Jego moc jest przyłożona do Jego „myśli”; więc „coś się dzieje”. To jest to, co ja nazywam „wyższym poziomem myśli”. Gdzie jest zużywana ta duchowa energia twoich myśli?


Boża moc jest jak duchowa 'elektryczność', która może uzdolnić najmniejszego do największej „myśli”. Jest to ta duchowa 'elektryczność', która daje życie każdej „myśli”. Jakie są skutki działania tej mocy, możesz zapytać? Zastanówmy się chwilę nad „elektrycznością”. Elektryczność jest formą mocy a skutki jej działania są uzależnione od tego, do jakiego urządzenia zostanie przyłączona. Może produkować ciepło, światło lub muzykę; a o tych wszystkich efektach decyduje urządzenie, do którego zostanie przyłączona. Twoje „myśli” pracują w taki sam sposób. Do jakiego urządzenia podłączasz moc swoich „myśli”? Czy może są to, opisane w 2 Kor. 12:20-21: swary, zazdrość, gniew, zwady, oszczerstwa, obmowy, nadymanie się, nieporządki; Wszystkie te działania, które są produkowane przez twoje „myśli”, zużywają duchową 'elektryczność'. Twoje „myśli” mogą zostać uruchomione przez twoją wolę, „niskie napięcie”, lub twoje myśli mogą zostać uruchomione przez Bożą wolę – „wysokie napięcie”.


Kolejny wers ujawnia nam to „nowe tajemnicze spostrzeżenie”.

Flp. 4:8: Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały.

Czy myślenie o wymienionych tu rzeczach jest „tajemnicą wyższego poziomu myśli”? Teraz powinieneś rozumieć, że wszelka kreatywność zaczyna się od „myśli”. Tak więc, to jak myślisz, determinuje to, co tworzysz, a to nad czym myślisz decyduje o tym, co możesz zrobić. „Skupić” swoje myślenie na tym co prawdziwe, poczciwe, sprawiedliwe, czyste, miłe chwalebne to rozumieć „tajemnicze myślenie” Królestwa Bożego. Królestwa tego świata nie myślą w ten sposób. Ten wyższy poziom myślenia otwiera twoim myślom niebiosa objawienia, aby dawać spostrzeżenia nadnaturalnego rodzaju. To jest ten „wyższy poziom” myślenia i naprawdę jest „bliskim spotkaniom Bożego rodzaju”.


„Skupić” myśli oznacza, że „myśli” są „zużywane” na te rzeczy. To na czym twoje „myśli” się skupiają ma tendencję do pojawiania się w twoim życiu. Twoje „myśli” są jak szkło powiększające, pod którym możesz palić rzeczywistość. Jeśli „skupiasz” się na myślach „Bożego rodzaju” i jednoczysz je z Bogiem mogą się wydarzyć niesamowite rzeczy . Takie „myślenie Królestwa” wprowadzi prawdziwą harmonię do twojego ciała, ducha i umysłu, i będziesz przeżywał prawdziwą harmonię zdrowia, pokoju i myślenia. Twój „wyższy poziom myślenia” zacznie zmieniać okoliczności twojego życia na sprzyjające. To nowe myślenie tworzy „nową boską naturę”, która jest naturą „nowego człowieka”. Ten „nowy człowiek” ma być kanałem Królestwa Bożego na ziemi i ma liczne korzyści.


2 Ptr. 1:3-4: Boska jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie tego, który nas powołał     przez własną chwałę i cnotę,…

To Boża moc obdarowała cię wszystkim, co jest potrzebne ci w życiu. Przez twoje poznanie czy twoje spostrzeganie Go to wszystko zostało osiągnięte. Spójrzmy na znaczenie słowa „poznanie” w tym wersie.


NT:1922 epignosis (ep-ig'-no-sis); z NT:1921;NT: 1921 epiginosko (ep-ig-in-oce'-ko); KJV –wiedzieć, dostrzegać/postrzegać.


Oto ponownie występuje słowo „postrzegać”. Jak stwierdziłem wcześniej, to boska moc Boża umożliwi ci postrzeganie Boga. Dla nas wszystkich jest istotne, abyśmy wprowadzali nasze myśli na wyższy poziom. Gdy nasza zdolność do postrzegania pochodzi z góry, to doprowadzi do ukształtowania się natury niebios w tobie. Pomyśl odrobinę wyżej ze mną przez chwilę. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad tym, jakie będzie niebo? Czy wiesz, co sprawia, że niebo jest niebem? Zastanówmy się chwilę nad tą myślą. Niebo ma Boską naturę i wszystko, co w nim się znajduje, będzie miało taką samą naturę. Tak więc, gdy Bóg uzdolni cię do postrzegania Go, wytworzy to w tobie naturę nieba. Innymi słowy: możesz mieć naturę nieba, zanim umrzesz i tam pójdziesz. Możesz zacząć przeżywać „wyższy poziom” wiecznego życia dzisiaj! Jakież spostrzeżenie!


To twoje spostrzeżenia pochodzące od Boga napędzają twoje życie, a nie twoje własne spostrzeżenia, które powstały w wyniku minionych bolesnych wspomnień i upadków. Jest to „wyższy poziom” myślenia. W jaki sposób postrzegasz czy widzisz Boga? Jak On wygląda dla ciebie? Czy jest Bogiem, który chce cię zniszczyć czy postrzegasz Go jako miłującego Ojca, który ma na myśli to, co dla ciebie najlepsze? Czy twoje postrzeganie Go, dostrzega w Nim Tego, który myślał o tobie zanim stworzył ziemię? Bóg chce twojego powodzenia i rozwoju w życiu. On pragnie, aby wszystko i każdy kogo stworzył odnosił powodzenie w tym, do czego został(o) (on/ona) stworzone. Jak to się dzieje?


Spójrzmy niebo bliżej na ten fragment

2 Ptr. 1:3-7:
Boska jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełniajcie waszą wiarę cnotą, cnotę poznaniem, poznanie powściągliwością, powściągliwość wytrwaniem, wytrwanie pobożnością, pobożność braterstwem, braterstwo miłością.

To jest tak zdumiewające dla mnie. Możesz mieć naturę nieba, teraz, tutaj na tej ziemi; samą naturę niebios, wyższy poziom myśli. Ten wyższy poziom myśli zawsze jest świeży, nowy, kreatywny i daje życiowe powodzenie. To te myśli Bóg zasila Swoją mocą. Ta natura charakteryzuje sposób życia wierzącego. Gdy doświadczasz tej natury w sobie to jest to wiara, cnota, poznanie, powściągliwość, wytrwałość, pobożność, braterstwo i miłość. Bóg dał ci wielkie i wspaniałe obietnice „wyższego poziomu” myśli. To myślenie „wyższego poziomu” zostaje zrodzone z „wyższej natury” niż twoja własna. „Boska natura' będzie wytwarzać „wyższy poziom postrzegania”, postrzegania niebiańskiego.


Modlę się o to, aby moc z niebios była podłączona do myślenia i postrzegania nas wszystkich.  To „wyższe myśli” mające naturę niebios: cóż za spostrzeżenie!
продвижение

[Głosów: 0   Average: 0/5]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.